Sluiten

Privacy

Stichting Max Havelaar streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In dit beleid wordt beschreven hoe Max Havelaar uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, fysiek adres of IP-adres) verzamelt, verwerkt en beschermt. We kunnen persoonsgegevens online, via de telefoon, tijdens evenementen, locatiebezoeken, tentoonstellingen en seminars verzamelen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Max Havelaar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelen en verwerken we persoonsgegevens:

Voor de werving, uitvoering en voorbereiding van overeenkomsten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Max Havelaar, uw persoonsgegevens aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering of precontractuele fase op uw verzoek, van de overeenkomst verstrekken.

Wanneer u producten, informatie en/of diensten van Max Havelaar afneemt. Dit kan via onze website, het kantoor, maar ook via Max Havelaar apps of social media;

Wanneer u contact heeft met Max Havelaar. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert en (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, uw aanmelding voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole

Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks hetzij via social media of andere websites van Max Havelaar, waarbij er rekening wordt getracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat onze servers uw IP-adres registreren. Uw IP-adres kan worden gebruikt om generieke demografische informatie te verzamelen. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zoals het type browser, de bezochte domeinnaam, bedrijfsnamen of -adressen, enz.).

Regelmatige e-mail updates

U kunt zich abonneren op onze regelmatige updates, uitnodigingen voor evenementen of enquêtes door uw naam en e-mailadres achter te laten. U kunt daarbij ook aangeven welke updates u wenst te ontvangen. Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze updates. We gebruiken hiervoor het programma Mailchimp.

Cookies

Max Havelaar gebruikt cookies om gegevens te verzamelen waarmee we onze website en diensten kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes tekst die vanuit een website naar uw browser worden gestuurd. Door cookies te gebruiken kunnen we u een persoonlijke ervaring bieden. De cookies die door onze website worden gebruikt, zijn alleen toegankelijk voor de beheerders van onze website. Deze cookies kunnen op geen enkele manier worden gebruikt om gegevens van uw harde schijf te halen, uw e-mailadres te verkrijgen of toegang te krijgen tot gevoelige informatie over u als persoon.

Onze website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

Analytisch: door het gebruik van analytische cookies verzamelen wij anonieme gegevens over uw gebruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt, het aantal bezoeken en eventuele fouten die u daarbij tegenkomt. We gebruiken deze cookies ook om te controleren of u onze berichten, bijvoorbeeld onze e-mailupdates, opent en leest.

Sociale media: onze website biedt u de mogelijkheid om onze informatie te delen via sociale media, en deze cookies vergemakkelijken dit proces door de sociale media die u gebruikt te onthouden. We hebben geen toegang tot uw sociale media-account.

Reclame: we gebruiken reclamecookies om onze marketingstrategieën te verbeteren.

Functioneel: we gebruiken cookies ter ondersteuning van de werking van onze website, zoals bijvoorbeeld het in uw winkelwagen plaatsen en bewaren van samples die u via onze website wilt bestellen.
Er zijn verschillende manieren waarop u het gebruik van cookies die uw internetgebruik in het algemeen volgen kunt beheren.

U kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat u de mogelijkheid hebt om de cookie al dan niet te accepteren. Ook kunt u eerder geïnstalleerde cookies uit uw browser verwijderen.

Als u onze cookies verwijdert, kunt u gewoon onze website blijven gebruiken.

Openbaarmaking en opslag

Om u van onze producten/diensten te voorzien kunnen wij uw informatie delen met de volgende partijen:

Service Providers. Wij kunnen informatie delen met service providers waarmee wij een contract hebben om te helpen met onze dagelijkse gang van zaken. Zij worden geacht deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken waar het dienstverlening aan ons betreft.

Juridische en andere openbaarmaking. Wij kunnen informatie openbaar maken indien wettelijk toegestaan in het goed vertrouwen dat zulks noodzakelijk is om wettelijke redenen, om te voldoen aan wettelijke vereisten in verband met het beschermen van eigendom of belang van Max Havelaar, haar werknemers, of om persoonlijke of publieke veiligheid te waarborgen.

Fraudeonderzoek, in welk geval wij verplicht zijn om mee te werken aan onderzoek.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Veiligheid

Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. Max Havelaar heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.
Op onze website worden uw persoonsgegevens versleuteld en beschermd door gebruik te maken van de in onze branche standaard encryptiesoftware Secure Sockets Layer (SSL). Wanneer u een beveiligde pagina bezoekt, zullen de meeste browsers melding maken van het feit dat uw gegevens zijn versleuteld.

Wij bewaren en verwerken uw informatie op computers die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Wij passen fysieke, electronische en procedurele beveiliging toe die erop gericht zijn uw persoonlijke informatie veilig te stellen. Deze omvatten onder meer geavanceerde firewall- en wachtwoordbeveiliging voor onze databases, fysieke toegangscontroles voor onze gebouwen en bestanden en beperking van toegang tot uw persoonlijke informatie voor de daartoe gemachtigde personeelsleden.

We leveren alle commercieel redelijke inspanningen om de veiligheid van uw gegevens in onze systemen te waarborgen.

Links

Onze website bevat links naar andere websites. Max Havelaar is niet verantwoordelijk voor informatie die u verstrekt aan andere websites die u via deze links bezoekt.

Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens;

eisen dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd;

eisen dat u wordt vergeten of uw persoonsgegevens worden gewist;

voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt totdat de gegevens zijn gewist of gewijzigd;

gegevensportabiliteit (het recht om uw persoonsgegevens elektronisch en in een algemeen gebruikt formaat te ontvangen);

bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons eigen gerechtvaardigde belang;

voorkomen van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar feedback@maxhavelaar.nl. Wij zullen binnen 30 dagen op uw bericht reageren.

Tevens hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens

Ondanks onze beveiligingsmaatregelen kan er iets gebeuren met de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld een hack van onze database). Als dit gebeurt, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om de inbreuk te verhelpen en eventuele risico’s te beperken. We zullen u ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen als deze schending hoogstwaarschijnlijk grote risico’s voor u met zich meebrengt. We zullen u dan aanbevelingen doen over hoe u zelf ook de negatieve gevolgen kunt beperken.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We adviseren u om het privacy beleid regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u vragen hebt, bijvoorbeeld over de privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar feedback@maxhavelaar.nl.