Sluiten

Partners & stakeholders

Fairtrade Nederland werkt op veel vlakken samen met verschillende organisaties.
Fill 1

Strategische partners

DISCO

Het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), is een samenwerkingsverband binnen de Nederlandse cacao- en chocoladesector dat zich inzet voor het duurzaam verbeteren van het levensonderhoud van huidige en toekomstige cacaoboeren. Overheid, bedrijfsleven en civil society hebben gezamenlijke doelen bepaald rondom het mogelijk maken van een leefbaar inkomen voor cacaoboeren en het tegengaan van ontbossing en kinderarbeid. Fairtrade Nederland heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van DISCO en is blij met het resultaat. Fairtrade hecht veel belang aan samenwerking op nationaal en Europees niveau. Als wereldwijde organisatie neemt zij dan ook deel aan alle Europese cacao-initiatieven.

 

 

DISCO

MVO Nederland / Futureproof Coffee Collective

(Koffie)boeren in staat stellen een leefbaar inkomen te verdienen. Dat is waar Fairtrade zich hard voor maakt. Dat kunnen we niet alleen. Samenwerking, afstemming, van elkaar leren is van groot belang. Fairtrade Nederland is partner van MVO Nederland, initiatiefnemer van het Futureproof Coffee Collective. Dit collectief is een samenwerking tussen verschillende koffiebedrijven die werken aan de berekening van de echte prijs voor koffie. Leefbaar inkomen is hierbij één van de belangrijke pijlers. Samen werken we naar een gezamenlijk resultaat, namelijk de levensstandaard van de boer en werknemers significant en structureel verbeteren.

Futureproof Coffee Collective

IDH

Fairtrade en IDH hebben een samenwerkingsovereenkomst, waarin we samen optrekken op weg naar leefbaar loon voor werknemers en leefbaar inkomen voor boeren. Binnen het partnerschap zullen Fairtrade en IDH samen acties identificeren voor eerlijke economische omstandigheden op vijf belangrijke gebieden: co-creatie, leren, belangenbehartiging, communicatie en fondsenwerving.

IDH

Global Living Wage Coalition

De Global Living Wage Coalition bestaat uit Fairtrade International, Rainforest Alliance en Social Accountability International (SAI), ISEAL en de internationaal erkende leefbaar loon experts Dr. Richard Anker and Ms. Martha Anker.

Global Living Wage Coalition

Platform Living Wage Financials

Fairtrade is vriend van het Platform Living Wage Financials (PLWF) een platform van investeerders. Zij maken zich hard voor leefbaar loon ook in discussies en engagement met klanten. Fairtrade deelt in vergaderingen kennis en ervaring het belang van duurzame inkooppraktijken.

Platform Living Wage Financials
Fill 1

De Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij werft fondsen voor organisaties die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De Nationale Postcode Loterij steunt twee campagnes van Fairtrade: ‘It Takes a Village to Protect a Child’ en ‘Coffee to Stay’.

Nationale Postcode Loterij

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Hier kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Fill 1

Supporting partners

Spotta is partner van Fairtrade voor de landelijke huis-aan-huis verspreiding van de Fairtrade Week folder. Het partnerschap biedt Fairtrade de mogelijkheid om de achtergrond van Fairtrade en de aanbiedingen op Fairtrade producten onder de aandacht te brengen bij miljoenen consumenten via de brievenbus.

Q&A Research & Consultancy. Q&A is de retailpartner voor kennis, onderzoek, advies en opleiding. Het onderzoeksbureau is de vaste sponsorpartner van Fairtrade Nederland voor het jaarlijkse consumentenonderzoek.