Sluiten

Partners & stakeholders

Stakeholder betrokkenheid en samenwerking zit in Fairtrade’s DNA. Wat Fairtrade namelijk onderscheidt van alle andere keurmerken is onze relatie met rechthebbenden, of zoals dat in HREDD jargon ook genoemd wordt, met ‘rightsholders’. Bij Fairtrade zijn boeren en werknemers niet alleen partners; Fairtrade is het enige systeem waarin zij 50% eigenaar zijn en daarmee de helft van de beslissingsmacht hebben over de werkwijze en de toekomst van Fairtrade.

Alle Fairtrade gecertificeerde boeren en werknemers zijn georganiseerd in de producentennetwerken CLAC, FTA en NAPP. Deze netwerken vertegenwoordigen de stem van bijna 2 miljoen kleinschalige boeren en werknemers in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Zij hebben een sleutelrol in het bestuur van het systeem. Ze nemen actief deel aan de strategische besluitvorming en aan het opstellen of aanpassen van de standaarden. Ze waken erover dat er rekening wordt gehouden met de realiteit van de boeren en werknemers, met de diversiteit van de nationale of regionale situaties en de diversiteit van soorten organisaties.

Met Fairtrade-stakeholders worden alle mensen bedoeld die actief betrokken zijn bij het Fairtrade-systeem. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, boeren en werknemers, handelaren, nationale Fairtrade-organisaties, Fairtrade-marketingorganisaties, producentennetwerken, FLOCERT en Fairtrade International zelf. Door continue onze omgeving te analyseren, en veel tijd te steken in relatiemanagement en samenwerkingen te evalueren heeft Fairtrade een goed begrip ontwikkeld van wie onze stakeholders zijn, wat hun belangen zijn en hoe ze effectief met hen kunnen communiceren en samenwerken om de doelstellingen van Fairtrade te bereiken.

Fairtrade Nederland werkt op veel vlakken samen met verschillende organisaties.

 

Fill 1

Strategische partners

ISEAL

Fairtrade maakt deel uit van de ISEAL-Alliantie, een koepelorganisatie waarvan de leden een duurzaamheidslabel moeten naleven op basis van verschillende kwaliteitscriteria. Fairtrade is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat Fairtrade voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten.

ISEAL

DISCO

Het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), is een samenwerkingsverband binnen de Nederlandse cacao- en chocoladesector dat zich inzet voor het duurzaam verbeteren van het levensonderhoud van huidige en toekomstige cacaoboeren. Overheid, bedrijfsleven en civil society hebben gezamenlijke doelen bepaald rondom het mogelijk maken van een leefbaar inkomen voor cacaoboeren en het tegengaan van ontbossing en kinderarbeid. Fairtrade Nederland heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van DISCO en is blij met het resultaat. Fairtrade hecht veel belang aan samenwerking op nationaal en Europees niveau. Als wereldwijde organisatie neemt zij dan ook deel aan alle Europese cacao-initiatieven.

 

 

DISCO

MVO Nederland / Futureproof Coffee Collective

(Koffie)boeren in staat stellen een leefbaar inkomen te verdienen. Dat is waar Fairtrade zich hard voor maakt. Dat kunnen we niet alleen. Samenwerking, afstemming, van elkaar leren is van groot belang. Fairtrade Nederland is partner van MVO Nederland, initiatiefnemer van het Futureproof Coffee Collective. Dit collectief is een samenwerking tussen verschillende koffiebedrijven die werken aan de berekening van de echte prijs voor koffie. Leefbaar inkomen is hierbij één van de belangrijke pijlers. Samen werken we naar een gezamenlijk resultaat, namelijk de levensstandaard van de boer en werknemers significant en structureel verbeteren.

Futureproof Coffee Collective

IDH

Fairtrade en IDH hebben een samenwerkingsovereenkomst, waarin we samen optrekken op weg naar leefbaar loon voor werknemers en leefbaar inkomen voor boeren. Binnen het partnerschap zullen Fairtrade en IDH samen acties identificeren voor eerlijke economische omstandigheden op vijf belangrijke gebieden: co-creatie, leren, belangenbehartiging, communicatie en fondsenwerving.

IDH

Global Living Wage Coalition

De Global Living Wage Coalition bestaat uit Fairtrade International, Rainforest Alliance en Social Accountability International (SAI), ISEAL en de internationaal erkende leefbaar loon experts Dr. Richard Anker and Ms. Martha Anker.

Global Living Wage Coalition

Platform Living Wage Financials

Fairtrade is vriend van het Platform Living Wage Financials (PLWF) een platform van investeerders. Zij maken zich hard voor leefbaar loon ook in discussies en engagement met klanten. Fairtrade deelt in vergaderingen kennis en ervaring het belang van duurzame inkooppraktijken.

Platform Living Wage Financials
Fill 1

De Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij werft fondsen voor organisaties die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De Nationale Postcode Loterij steunt twee campagnes van Fairtrade: ‘It Takes a Village to Protect a Child’ en ‘Coffee to Stay’.

Nationale Postcode Loterij

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Hier kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Fill 1

Supporting partners

Spotta is partner van Fairtrade voor de landelijke huis-aan-huis verspreiding van de Fairtrade Week folder. Het partnerschap biedt Fairtrade de mogelijkheid om de achtergrond van Fairtrade en de aanbiedingen op Fairtrade producten onder de aandacht te brengen bij miljoenen consumenten via de brievenbus.

Q&A Research & Consultancy. Q&A is de retailpartner voor kennis, onderzoek, advies en opleiding. Het onderzoeksbureau is de vaste sponsorpartner van Fairtrade Nederland voor het jaarlijkse consumentenonderzoek.