Sluiten

Onze impact

In 35 jaar tijd is Fairtrade uitgegroeid tot een uniek systeem, met de beste garantie om coöperaties en hun leden, de boeren, in hun kracht te zetten. De inmiddels wereldwijde beweging van burgers, actievoerders, boeren en werknemers zet zich aan beide kanten van de productieketen in voor structurele verbetering van handelsketens. Het ontwikkelen van sterke boerenorganisaties, medezeggenschap, doorlopende capaciteitsopbouw via (gratis) training en advies én betere handelsvoorwaarden vormen de basis van de Fairtrade aanpak. Fairtrade staat voor eerlijke handelsrelaties en betere levensomstandigheden voor kleinschalige boeren en werknemers in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Op deze pagina lees je meer over de impact die we allemaal kunnen hebben door voor Fairtrade te kiezen.

De wereldwijde impact van Fairtrade

0

 

 

landen zetten zich in om het draagvlak voor Fairtrade te vergroten zodat eerlijke handel de norm wordt.

0

 

 

boeren en werknemers zijn onderdeel van het Fairtrade systeem

0

 

 

verschillende soorten Fairtrade producten zijn er wereldwijd te koop.

Onze theory of change

Fairtrade’s Theory of Change brengt in kaart wat we doen en waarom. Het vormt de basis voor het meten van de resultaten van ons werk en de voortgang die we maken richting onze doelstellingen. Onze mondiale strategie is gebaseerd op drie belangrijke principes

  • Fatsoenlijk levensonderhoud is een mensenrecht.
  • Sociale rechtvaardigheid drijft duurzaamheid.
  • Radicale samenwerking zorgt voor een diepe impact.

Deze principes ondersteunen de vier hoofdpijlers van Fairtrade’s strategie 2021-2025:

Het verschuiven van het machtsevenwicht naar boeren en werknemers, zodat zij hun veerkracht tegen de klimaatverandering kunnen opbouwen, een fatsoenlijk en duurzaam levensonderhoud kunnen veiligstellen en vrouwen en jongeren kunnen ondersteunen.

Door op maat gemaakte oplossingen, nieuwe diensten en uitbreiding naar onaangeboorde markten.

Samenwerking met partners om beleidsactie te stimuleren tegen machtsonevenwichtigheden in de toeleveringsketens, ongelijkheid, risico’s voor de mensenrechten en klimaatverandering.

Inclusief het maximaliseren van de fysieke traceerbaarheid in onze toeleveringsketens, en het garanderen van eerlijke toegang tot informatie voor producenten – en de mogelijkheid om er gebruik van te maken.

Om tot uiteindelijke impact te komen, werkt Fairtrade op al deze domeinen richting eerlijke handel. De interventies van Fairtrade zijn niet alleen gericht op boeren en werknemers in Latijns-Amerika, Afrika of Azië, maar richten zich ook op andere onderdelen van de keten. Zo probeert Fairtrade het consumentengedrag hier in Nederland te veranderen, handelspraktijken van bedrijven eerlijker te maken en wet- en regelgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitieus en effectief te laten zijn. Een samenvattend overzicht van Fairtrade’s Theory of Change vindt je hier.

Maar neem ook eens een kijkje in deze online interactieve versie en ontdek hoe het Fairtrade-model en de activiteiten (aan de linkerkant) tot impact leiden voor boeren en werknemers (aan de rechterkant)

Transparant over MEL – Monitoring, evaluatie en leren

Een robuust monitoring-, evaluatie- en leerprogramma (MEL) is onmisbaar in het kunnen begrijpen van de resultaten en impact van Fairtrade en het verbeteren van onze aanpak. Het Fairtrade MEL-programma is gebaseerd op regelmatige monitoring van gecertificeerde boerenorganisaties, gecombineerd met diepgaande evaluaties door externe onderzoekers. In dit document vindt je de volledige details van onze aanpak.

In onze internationale bibliotheek vindt je de resultaten van onze jaarlijkse verzameling van monitoringgegevens, ons opdrachtevaluatieonderzoek en briefings over producten.

Impact map

De resultaten van het werk van Fairtrade zijn te vinden in de Impact Map, een platform dat de impact van Fairtrade over de hele wereld in kaart brengt. Het bevat een publiek toegankelijke interactieve kaart met meer dan 100 Fairtrade projecten en studies over de hele wereld. Gebruikers kunnen de Impact Map verkennen op basis van land, regio, product, thema, programma of jaar. De kaart zorgt voor transparantie en openheid over zowel de prestaties, als de uitdagingen van Fairtrade.

Uitgelichte projecten zijn onder andere projecten die extern gefinancierd worden door institutionele sponsoren, via commerciële partners, of uitsluitend met interne Fairtrade-financiering. Naast door Fairtrade uitgevoerde studies, bevat de Impact Map ook studies uitgevoerd door onafhankelijke, academici en instellingen. Het ‘Landenoverzicht’ geeft informatie over landen waar Fairtrade actief is.

Impact Map

De Impact Map als aanvulling op de Fairtrade Risicokaart

Fairtrade lanceerde eerder al een risicokaart, om bedrijven en boerenorganisaties te helpen bij het beoordelen van risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu.  De risicokaart is een interactieve tool die de meest opvallende mensenrechten- en milieurisico’s in kaart brengt voor de producten en landen waarin Fairtrade werkt. De tool geeft inzicht in de grondoorzaken van deze risico’s en laat zien hoe een goede risicobeoordeling aan de basis staat van duurzame toeleveringsketens.

De impact Map vormt een aanvulling op deze risicokaart. Waar de Risicokaart informatie geeft per land of product, laat de Impact Map gebruikers zien wat Fairtrade doet om die risico’s in een bepaald land te begrijpen en te beperken.

Standaarden herzien op basis van nieuwe resultaten

De Fairtrade standaarden worden regelmatig herbekeken, om rekening te kunnen houden met nieuwe informatie die voortvloeit uit de verschillende studies. Zo is de Fairtrade Trader Standaard in het kader van Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) recentelijk herzien. De herziene standaarden bieden nu een uitgebreider kader voor het naleven van mensenrechten en milieuverantwoordelijkheid. Op die manier garandeert Fairtrade dat de nieuwe resultaten hun nut hebben in het leerproces en voortdurend verandering en ontwikkeling voortbrengen.

ISEAL IMPACT code

Het Fairtrade MEL-systeem is sinds 2014 in overeenstemming met de ISEAL Impacts Code. ISEAL bepaalt onder andere in detail de procedures voor het ontwikkelen van de standaarden. Daarnaast eist het ook dat de duurzaamheidsinitiatieven de doeltreffendheid van hun acties nagaan en hun strategieën richten op basis van vorige resultaten en leerprocessen. Daartoe vereist ISEAL dat elke organisatie een “theorie van verandering” ontwikkelt, dat wil zeggen een impactmodel dat beschrijft wat een initiatief – zoals Fairtrade – doet en hoe zijn acties kunnen leiden tot positieve veranderingen op korte, middellange en lange termijn. Fairtrade heeft zijn impactmodel ontwikkeld en stemt zijn systeem van monitoring, evaluatie en leren af op de kwaliteitscriteria van ISEAL.