Nieuwe afgestudeerden aan de Women’s School of Leadership in Ivoorkust

Nieuwe afgestudeerden aan de Women’s School of Leadership in Ivoorkust

Women's school of leadership Fairtrade
Deze week studeerden dertig vrouwen van zeven verschillende Fairtrade gecertificeerde cacaocoöperaties af aan de Women’s School of Leadership. Zij treden in de voetsporen van 22 deelnemers die het programma in 2018 hebben afgerond. Tien mannen namen ook deel en zijn bereid om als ambassadeur op te treden binnen hun coöperatie en gemeenschappen. Zo brengen ze het belang van vrouwen in een leiderschapsrol onder de aandacht.

Vanwege COVID-19 vond het afstuderen plaats op vier verschillende locaties in Ivoorkust die met elkaar waren verbonden via een videoconferentie. Samen met Fairtrade Africa medewerkers, regeringsvertegenwoordigers en donoren konden de deelnemers virtueel het afstuderen vieren. Ook Fairtrade Nederland woonde de ceremonie online bij. 

Women’s School of Leadership

Vrouwelijke cacaoboeren spelen traditioneel een hele beperkte rol in besluitvorming binnen hun lokale gemeenschap of coöperatie. Land is in eigendom van mannen en wordt ook geërfd door mannen. Maar 25% van de Ivoriaanse cacaoboerinnen bezit land. Daarom is de meerderheid van de cacaoboerinnen geen lid van een coöperatie en die heeft nu juist veel invloed in de lokale gemeenschap. En zelfs als vrouwen land hebben, dan nog hebben ze vaak minder toegang tot kennis, krediet en producten zoals kunstmest.

Women's school of leadership Fairtrade

Fairtrade standaarden kunnen bijdragen aan het tegengaan van discriminatie van vrouwen. Maar om vrouwen als leiders te zien is er echt een bredere culturele verschuiving nodig. En daarvoor is verandering nodig bij individuele mensen. Nomel Jean Yves Meledje, gender manager van Fairtrade coöperatie SCAANIAS in het Ivoriaanse Abengourou geeft aan: “We hebben heel veel onzichtbare vrouwen in onze gemeenschap. Het is erg moeilijk voor hen om zichzelf uit te drukken en gehoord te worden.” 

Om dit te doorbreken is in 2017 de  Women’s School of Leadership  opgericht in Ivoorkust door Fairtrade Africa.

Een cyclus van leren en leiden

De vrouwen die deelnemen aan de school krijgen ongeveer 1 keer per maand training. Er wordt begonnen met mensenrechten en rechten van vrouwen en kinderen. Vrouwen worden gestimuleerd om na te denken over hoe vrouwen en mannen verschillend kunnen zijn, maar wel dezelfde rechten hebben. Verder worden er onderwerpen behandeld zoals: inkomstenmanagement, vrouwen en geld, vrouwen en leiderschap, samenwerken in groepen en project management. Ook heel belangrijk hierbij is de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Ook hebben de vrouwen een voorstel voor een project gemaakt om meer geld te verdienen door het verwerken van cassave, het verbouwen van tomaten of het opzetten van kippenboerderij. Deze voorstellen werden tijdens de afstudeerceremonie gepresenteerd en zullen vanaf nu uitgevoerd gaan worden. 

Women's school of leadership Fairtrade

Deelnemers van de eerste groep afgestudeerden in 2018 speelden een belangrijke rol in het programma van dit jaar. Ze werkten mee als co-trainers en mentoren en deelden hun ervaringen. De deelnemers van dit jaar delen op hun beurt alles wat ze hebben geleerd met andere vrouwen in hun gemeenschap en zien de effecten. “We zijn erin geslaagd mannen in onze gemeenschap te overtuigen land aan vrouwen te geven”, zegt Yao Affoué Anne Pélagie, lid van de coöperatie SOCOOPEM in het zuidwesten van Ivoorkust.

Blijvend effect 

Deelnemers aan de Women’s School of Leadership hebben veel baat bij het geleerde. Sinds 2018 zijn de leden van de eerste groep afgestudeerden hun bedrijf en hun zelfvertrouwen blijven ontwikkelen. Naast de daadwerkelijke deelnemers bereikte het programma meer dan 1160 mensen – ongeveer 80 procent van hen vrouwen – door middel van trainingen en discussies die deelnemers van de eerste groep in 21 gemeenschappen leidden.

De school start binnenkort met een nieuwe groep die op hun beurt ondersteund wordt door de huidige groep van afgestudeerden. 

Vooruit kijken

Anne-Marie Yao, cacao manager van Fairtrade in West-Afrika kijkt er naar uit om te zien wat er in het verschiet ligt voor de recent afgestudeerden van de Women’s School of Leadership, Ondanks de huidige uitdagingen van COVID-19, is Fairtrade Africa van plan de eerste twee groepen van het programma te blijven steunen.

“Dit afstuderen is niet het einde”, zei Yao. “Integendeel, het is voor ons het begin van een andere fase van de training, een praktische fase. We zijn ervan overtuigd dat de school bijdraagt aan het verbeteren van het imago van vrouwen binnen de coöperatie zodat ze steeds meer worden gehoord.