Wetgeving maatschappelijk verantwoord ondernemen stap dichterbij

Wetgeving maatschappelijk verantwoord ondernemen stap dichterbij

Voorstel ChristenUnie

Vandaag presenteert de ChristenUnie een belangrijk initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer dat wettelijke kaders stelt voor internationaal verantwoord ondernemenWetgeving op het gebied van mensenrechten en internationale handel is hard nodig. We zetten drie belangrijke punten op een rij die in het voorstel staan. Daarnaast drie punten die volgens ons belangrijk zijn om toe te voegen om wetgeving te laten slagen.

Waarom is wetgeving nodig? 

Wetgeving op het gebied van mensenrechten en handel is hard nodig. Mensenrechten worden op dagelijkse basis geschonden voor producten die wij hier kopen. Bedrijven doen te weinig om dit probleem aan te pakken en de vrijwillige instrumenten die nu worden ingezet hebben onvoldoende impact. 

  • Als wereldwijde beweging zien wij elke dag hoe oneerlijke handelspraktijken, zoals het betalen van lage prijzen, mensenrechten van miljoenen mensen onder druk zetten. Boeren en werknemers zijn hier de dupe van en leven vaak nog altijd in extreme armoede. 
  • Wetgeving creëert een gelijk speelveld. Bedrijven doen veel te weinig om hun negatieve impact op mensenrechten aan te pakken en verschuilen zich achter onderlinge concurrentie. Door wetgeving wordt de lat voor iedereen hoger gelegd. 
  • Vrijwillige instrumenten hebben niet genoeg impact. De kosten voor het toepassen van due diligence worden niet evenredig gedeeld, waardoor de druk op boeren en werknemers alleen maar toeneemt. (meer info)

Wat komt in het voorstel te staan?

Fairtrade is blij met het voorstel van de ChristenUnie ‘Tegen slavernij en uitbuiting’. Het voorstel is gebaseerd op breed gedragen internationale verdragen. Volgens Joel Voordewind, initiatiefnemer van het voorstel, moet de wet de volgende punten bevatten: 

  • De wet moet voor alle bedrijven gelden. Een mix van vrijwillige initiatieven samen met een wettelijke ondergrens voor alle bedrijven is van belang. 
  • De focus op zowel mensenrechten als het milieu. Dit is van groot belang omdat milieuschade vaak mensenrechten in gevaar brengt. 
  • De wet moet gericht zijn op bemiddeling. Een meldpunt moet het mogelijk maken om misstanden aan te kaarten en tot oplossingen te komen

Wat is verder van belang om deze wet te laten slagen? 

De manier waarop wetgeving geïmplementeerd wordt is allesbepalend voor het succes. Vandaag is het initiatiefvoorstel gepresenteerd. De volledige versie zal later bekend worden gemaakt. Wij hopen dat ook de volgende punten terug zullen komen in de definitieve versie: 

  • Eerlijke verdeling van de lasten: degenen met de meeste macht en middelen moeten verantwoordelijk worden gehouden en delen in de kosten. 
  • Eerlijke prijzen en aankooppraktijken: boeren en werknemers moeten daadwerkelijk in staat gesteld worden om de situatie te verbeteren. Dit kan niet als HRDD-beleid slechts leidt tot meer druk op boeren en werknemers, zonder eerlijke prijzen en aankooppraktijken van bedrijven.  
  • ‘Cut and run’ tegengaan: het ergste dat kan gebeuren is een toename van het ‘cut and run’-gedrag, waarbij bedrijven hun activiteiten verplaatsen naar gebieden die als minder risicovol worden beschouwd, in plaats van te investeren in lange termijn relaties met hun leveranciers om schendingen te voorkomen en aan te pakken. 

“Mensenrechten worden dagelijks geschonden voor de producten die in supermarktschappen liggen. Een wettelijke ondergrens zoals de ChristenUnie voorstelt is hard nodig. Wij zijn benieuwd naar de concrete uitwerking en hopen dat andere politieke partijen dit initiatief zullen steunen.”  Tara Scally, woordvoerder Fairtrade Nederland