HomeNieuwsSupermarkten moeten meer doen aan mensenrechten

Supermarkten moeten meer doen aan mensenrechten

Vandaag publiceert Oxfam Novib voor de derde keer op rij haar Behind the Barcodes ranglijst. Met de Behind the Barcodes campagne moedigt Oxfam supermarkten aan om hun macht en invloed in te zetten om te helpen een einde te maken aan misstanden in handelsketens. Hiermee stelt de organisatie het beleid en de prestaties van supermarkten op het gebied van mensenrechten in hun ketens aan de kaak.

Volgens Oxfam scoren de vijf grootste supermarkten in Nederland nog altijd ondermaats wanneer het gaat over mensenrechten: geen van de supermarkten scoort een voldoende. “Er is nog veel werk aan de winkel voordat er geen uitbuiting meer in de schappen ligt”, aldus Oxfam. Daarom ondersteunt Fairtrade de noodzaak van deze campagne, die laat zien dat er meer nodig is om voedselketens echt te verduurzamen. We zijn er namelijk nog lang niet en de situatie voor miljoenen boeren en arbeiders wereldwijd is urgent. 

Boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden leven vaak in (extreme) armoede, waardoor mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid en discriminatie veel voorkomen. Dit komt in belangrijke mate door de veel te lage prijzen die de industrie betaalt aan boeren en arbeiders aan het begin van voedselketens. Zij kunnen nauwelijks in hun eerste levensbehoeften voorzien, laat staan duurzaam produceren. Niet voor niets agenderen wij het belang van het betalen van een fatsoenlijke prijs als absolute voorwaarde in elke aanpak van duurzaamheid en het voorkomen van mensenrechtenschendingen.

Om eerlijke handel de norm te maken, is volgens Fairtrade wetgeving nodig om alle bedrijven te verplichten mensenrechtenschendingen in hun ketens aan te pakken. Dit creëert een gelijk speelveld en verplicht bedrijven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderdeel te maken van hun handelsactiviteiten, rekening houdend met mens en milieu. Recente ontwikkelingen laten zien dat de tijd hiervoor rijp is in Nederland. Zowel uit de politiek, bedrijfsleven en maatschappelijk speelveld groeit de roep om wetgeving op due diligence op mensenrechten in lijn met internationale VN-richtlijnen. Ook Oxfam ondersteunt deze oproep nadrukkelijk. Vrijwillige initiatieven zoals de IMVO- convenanten alleen hebben immers niet genoeg impact en verandering gaat niet snel genoeg. Een doordachte mix aan maatregelen is nodig, waar wetgeving een cruciaal onderdeel van is.