Supermarkten en IDH maken leefbaar loon beloften

Supermarkten en IDH maken leefbaar loon beloften

The Only Way is Up Living Income conference

Tijdens de conferentie ‘The Only Way Is Up!’ doen supermarkten samen met IDH een drietal beloftes op het gebied van de bananensector. Binnen een jaar zullen zij het gat naar een leefbaar loon in beeld brengen. Ze gaan jaarlijks dit gat met 10% sluiten en in 2025 zal de loonkloof met ten minste 75% zijn afgenomen. Fairtrade is positief over deze stap en werkt graag samen aan de realisatie van een leefbaar loon op bananenplantages. 

Fairtrade juicht het commitment van IDH en retailers toe. De afspraken onderstrepen het belang van gezamenlijk optrekken op het terrein van leefbaar loon. Het gaat verder dan individuele leefbaar loon commitments. Het realiseren van een leefbaar loon is ingewikkeld onderwerp, waarop samenwerking in de keten vereist is. Fairtrade vindt het belangrijk dat met dit commitment een gelijk speelveld van bijna alle retailers in Nederland ontstaat. Daarnaast doet het een oproep aande retailers die nog niet aan boord zijn, zoals Aldi en Lidl, op om ook deel te nemen aan dit initiatief. 

“De 75% doelstelling is met name belangrijk voor landen als de Dominicaanse Republiek en Ghana. Hier is het gat tussen een leefbaar loon en het huidige loon nog groot. In landen als Ecuador en Colombia is het loon-gat een stuk kleiner. Onlangs rapporteerden wij dat de Fairtrade plantages in Ecuador een leefbaar loon uitbetalen. We schatten dan ook in dat een aantal retailers al na een jaar een leefbaar loon zullen bereiken in deze landen ”. 

Peter d’Angremond, directeur Fairtrade 

Commitment IDH en retail 

Het commitment van IDH en retailers dat woensdagochtend werd gepresenteerd bevat allereerst het doel om binnen het eerste jaar de loonkloof helder in beeld te brengen. Oftewel, het gat tussen het loon dat op dit moment betaald wordt en het loon dat nodig is voor een fatsoenlijk leven. Daarnaast beloven zij jaarlijks de loonkloof met minimaal 10% te sluiten. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat in 2025 de loonkloof met minstens 75% is afgenomen.  

Om deze doelstellingen te behalen maken de bedrijven gebruik van een rekensysteem van IDH, ook wel de Salary Matrix genoemd. Het toewerken naar een leefbaar loon is een ambitieuze missie die om structurele verandering en om samenwerking vraagt. De steun van het bedrijfsleven, zoals verwoord in het commitment, is essentieel. Door de samenwerking tussen plantage-eigenaren, coöperaties, retailers en traders kunnen concrete stappen worden gezet die het leven van boeren en werknemers positief zullen veranderen. 

Fairtrade en bananen commitment 

Wat in de uitvoering van het commitment belangrijk blijft, is de nadruk op het toewerken naar een gestructureerde dialoog tussen werknemers en werkgevers. Bij voorkeur met behulp van lokale vakbonden in productielanden, maar ook een dialoog tussen de belangrijke spelers in de waardeketen. Namelijk over de vraag hoe op een eerlijke manier extra kosten van loonsverhoging verdeeld kunnen worden. 

Fairtade blijft zich de komende periode als technische expert inzetten om de Salary Matrix te verfijnen en te verbeteren. Wij pleiten voor een goede controle van de berekeningen in de Salary Matrix waarbij werknemers van bananenplantages betrokken worden. Onafhankelijke auditors zoals certificeerders kunnen deze rol vervullen met ondersteuning van vakbonden. Daarnaast bieden onze standaarden, premie en onafhankelijke verificatie bruikbare aanvullingen om het gezamenlijke commitment te bereiken. Dit is een lovenswaardige tussenstap naar ons gezamenlijke doel: een leefbaar loon voor werknemers op bananenplantages!