Streven naar klimaatrechtvaardigheid over de hele wereld vereist samenwerking

Streven naar klimaatrechtvaardigheid over de hele wereld vereist samenwerking

Climate Academy Fairtrade

Klimaat en sociale rechtvaardigheid zijn niet van elkaar te scheiden. Het een beïnvloedt het ander. Dit wordt met name duidelijk als we kijken naar hoe veranderende weerpatronen boeren over de hele wereld beïnvloeden. Ze hebben geen andere keuze dan zich aan te passen om met beperkte middelen in hun levensonderhoud te voorzien.

Naarmate hogere temperaturen en extreme weersomstandigheden vaker voorkomen, wordt overschakelen op duurzame productie van cruciaal belang. Echter, de vraag is welke kosten dit met zich meebrengt en of boerengemeenschappen zich dit kunnen veroorloven. Hun grote uitdaging is namelijk dat ze nu al niet goed kunnen rondkomen van hun inkomen.

Dit zou ook kunnen betekenen dat een product waar je van houdt misschien straks niet meer beschikbaar is, of dat de toeleveringsketen waarop bedrijven vertrouwen niet levensvatbaar is. We maken allemaal deel uit van dit ecosysteem en daarom hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om een positieve verandering te stimuleren. Klimaat en sociale rechtvaardigheid zijn niet mogelijk als we geïsoleerd werken. Bij Fairtrade brengen we verschillende partners, zoals bedrijven, overheden, organisaties en producenten samen om dit aan te pakken. Terwijl we vooruitkijken naar Wereldmilieudag, bespreken we hier drie recente voorbeelden.

1. Aanpassen van landbouwmethoden. En anderen leren hoe ze dat moeten doen.

The Climate Academy in Kenia had als doel de weerbaarheid van koffieboeren te vergroten. Om dit te realiseren is gewerkt aan het vergroten van de bewustwording over de impact van klimaatverandering. Tevens hebben de boeren praktische vaardigheden geleerd die ze op hun boerderij kunnen toepassen.

“Mensen die klimaatverandering ontkennen, zijn niet realistisch; iedereen ziet waar de wereld naartoe gaat”, zegt Pail Ngei Musila, een manager bij Musilili Famers’ Cooperative Society. “Dit jaar viel er al regen in maart, terwijl dat  normaal gesproken een droge periode is. Je ziet dat het klimaat verandert. Soms, als we droge omstandigheden verwachten, zoals in augustus, valt er opeens regen. Het is duidelijk dat het weer verandert. En dat heeft gevolgen voor de koffieproductie.”  

In totaal hebben 8.500 boeren meegedaan aan de Climate Academy, waarvan 80% nieuwe teelttechnieken heeft toegepast. Een ander resultaat is dat er nu 20% meer schaduwbomen op de koffievelden staan.

Op basis van wat er in een periode van drie jaar is geleerd, heeft de academie onlangs een klimaatgids beschikbaar gesteld aan andere koffieboeren (ook buiten Fairtrade). Deze gids helpt hen bij het beoordelen van weerpatronen, milieurisico’s op de boerderij en wat ze eraan kunnen doen.

Lees meer over de academie en download de gids.

2. Jonge leiders erkennen als voorvechters voor verandering

Het project EXCHANGE in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied wil de kracht van jongeren als klimaatleiders inzetten. Het laat zien hoe belangrijk hun rol als kleinschalige boer is bij de aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering. Het project heeft als doel om de capaciteiten van jongeren te erkennen en hen te helpen de belangen van andere boeren te behartigen.

Als onderdeel hiervan vond een Climate Leadership Academy plaats in Ecuador, Bolivia, Guatamala en Nicaragua. In totaal deden 112 jongeren van 41 Fairtrade gecertificeerde organisaties met veel plezier mee. Ook al moest het de laatste tijd in online vorm vanwege de pandemie.

“Ik ben opgeleid als leider op het gebied van klimaatverandering. De academie is zeer belangrijk voor mij. We hebben geleerd over het belang van leiderschap in onze netwerken en organisaties. Met andere jonge mensen, heb ik me gecommitteerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zorg te dragen voor het milieu”, zegt Irene Huarachi Arcayne, lid van de National Association of Quinoa Producers (ANAPQUI) en vertegenwoordiger van jongeren in het Quinoa Network in Bolivia.

Meer over de afgestudeerden van de academie lees je hier.

3. Gemeenschappen samenbrengen om uitdagingen aan te gaan

In de regio Azië-Pacific bevinden de meeste Fairtrade koffieboeren zich in Indonesië, een land dat onderhevig is aan grillige weerpatronen. Bovenop de vele ontberingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd, kwam de COVID-19-crisis. Dit betekende dat verschillende fondsen die gewoonlijk worden toegewezen aan herstel en regeneratie van landbouwbedrijven, moesten worden ingezet voor de strijd tegen het virus.

Daarom runt de Koptan Gayo Megah Berseri Cooperative (met de steun van externe partners) nu een project met een positieve impact op de landbouwpraktijken en hun gemeenschap. Ze hebben hun eigen koffiezadenkwekerij gestart zodat ze niet meer jonge plantjes van anderen hoeven te kopen.

Koffieplanten zijn uniek en vereisen voor hun groei een specifieke locatie, hoogte en microklimaat. Door de leden van de coöperatie de kwekerijen te laten beheren, kunnen ze gezamenlijk beslissen welk type plant het beste past bij hun omgeving. Het project moedigt ook jongeren aan om deel te nemen en nieuwe vaardigheden op te doen. De totale omvang van de landbouwgrond waarop het project betrekking heeft, is 1090 hectare. Hiermee komt het project ten goede aan ruim duizend boerenleden van de coöperatie.

Leer hier meer over het project.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van vele over de hele wereld. Om meer te leren over Fairtrade en het klimaat, kijk dan op deze pagina.

We kunnen allemaal een rol spelen en keuzes maken die beter zijn voor mensen en de planeet. Wat kies jij?