Scherpe daling cacaoprijzen

Scherpe daling cacaoprijzen

Fairtrade cacaoprijzen daling
De prijs voor cacaobonen die in Ivoorkust aan boeren wordt betaald daalt met maar liefst 25%. Een strop voor cacaoboeren waarvan de meerderheid al in extreme armoede leeft. De Fairtrade minimumprijs wordt hierdoor weer van kracht.

De Ivoriaanse overheid heeft een prijsdaling van 25% aangekondigd voor de komende 6 maanden. In 2019 spraken Ghana en Ivoorkust af een zogenoemde Living Income Differential (LID) van 400 dollar per ton cacao in te voeren. Deze LID wordt betaald door bedrijven die cacao inkopen. De LID is bedoeld als een stap op weg naar leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Zij zitten in armoede gevangen door de veel te lage cacaoprijzen. In 2020 werden de prijzen aan de boeren daarom met ruim 20% verhoogd door de invoering van de LID. 

De huidige prijsdaling wordt toegekend aan de verminderde vraag door de Covid-19 pandemie en ook aan het feit dat sommige bedrijven de LID omzeilen en goedkopere cacao elders inkopen. Een heel aantal bedrijven heeft zich gecommitteerd aan de LID, maar niet duidelijk is of dit voor alle bedrijven geldt. 

Feit blijft dat de boeren wederom de grote verliezers zijn. En dat in een tijd waarin leefbaar inkomen hoog op de agenda staat in de cacaosector. Een leefbaar inkomen is een mensenrecht. Dit mensenrecht wordt al jarenlang geschonden. Fairtrade heeft de EU dringend opgeroepen om wetgeving in te voeren zodat mensenrechten gerespecteerd worden en cacaoboeren in staat worden gesteld een leefbaar inkomen te verdienen. Aan die wetgeving moeten dan alle bedrijven voldoen, een gelijk speelveld dus. 

In Ivoorkust ontvangen de boeren nu in ieder geval de Fairtrade minimumprijs. Deze ligt 13% hoger dan de prijs die aan niet-Fairtrade boeren wordt betaald. Daarnaast wordt er een vaste, niet-onderhandelbare Fairtrade premie betaald aan Fairtrade coöperatie waarvan de boerenleden samen besluiten hoe die besteed wordt, bijvoorbeeld aan investeringen in de business of in de gemeenschap.