Samenwerking Duitse retailers voor leefbaar inkomen

Samenwerking Duitse retailers voor leefbaar inkomen

Duitse Retailers tijdens de Groene Week in Berlijn

Retailers Aldi Nord, Aldi Süd, DM-drogerie markt, Kaufland, Lidl, REWE Group en Tegut, hebben een werkgroep opgericht om hun krachten te bundelen voor de geleidelijke realisatie van een leefbaar inkomen in agrarische toeleveringsketens van hun huismerk producten. Op deze manier versterken de bedrijven eerlijke handel en nemen ze verantwoordelijkheid voor het toepassen van due diligence in hun toeleveringsketens. 

Inkomenskloven 

Retailers spelen een cruciale rol bij het stimuleren van duurzame toeleveringsketens en consumptie. Het assortiment van deze winkels omvat onder andere koffie, chocolade en bananen. Deze zijn afkomstig van kleine boerderijen en plantages in partnerlanden in het zuiden van de wereld. Veel boeren en werknemers aan het begin van deze toeleveringsketens hebben lage inkomsten: de meeste cacao-producerende huishoudens leven onder de armoedegrens van $1,90 per dag. Dit is slechts een derde van een leefbaar inkomen: een inkomen dat de kosten van huisvesting, uitgebalanceerde voeding, onderwijs, gezondheidszorg en andere basisbehoeften dekt.  

Plan van aanpak

Copyright: GIZ/Thomas Koehler/photothek

De maatregelen moeten tegen 2025 in de eerste proefprojecten worden uitgevoerd. De ondertekenende bedrijven hebben onder meer afspraken gemaakt over de volgende stappen om leefbare lonen en -inkomens te realiseren:

  • Gemeenschappelijk begrip van het belang en de urgentie van het realiseren van een leefbaar inkomen tussen de interne stakeholders. 
  • Implementatie leefbaar loon en leefbaar inkomen als doel opnemen in het duurzaamheidsbeleid. 
  • Meer transparantie in de toeleveringsketens door traceerbaarheid van begin- tot eindproduct te verbeteren. 
  • Hoge risicogebieden op het gebied van inkomen binnen de toeleveringsketens identificeren. 
  • Lokale stakeholders betrekken om inzicht te krijgen in de inkomenskloven. 
  • Duurzame inkoopmethoden ondersteunen. 

“Het is bijzonder dat zoveel grote supermarkten samen tot afspraken komen op het gebied van eerlijke lonen voor werknemers en eerlijke inkomens voor boeren. Samenwerking is essentieel om dit te realiseren. Ook de inspanningen op transparantie en traceerbaarheid zijn van groot belang. Hopelijk zal dit initiatief Nederlandse supermarkten inspireren om vergelijkbare stappen te nemen.” 

Tara Scally, woordvoerder Fairtrade Nederland.