Ridderkerk Fairtrade Gemeente

Ridderkerk Fairtrade Gemeente

Cover afbeelding voorRidderkerk Fairtrade Gemeente

Sinds donderdag 26 mei is Ridderkerk officieel een Fairtrade Gemeente.  De afgelopen jaren werkte de gemeente hard om dit doel te bereiken. Uit handen van Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland, ontving wethouder Marten Japenga symbolisch het bijbehorende ‘Fairtrade Gemeente’-bord.

In zijn rede sprak de loco-burgemeester zijn trots uit over het behalen van de eervolle titel.

Vanaf 2012 is hard gewerkt aan het behalen van de titel die aangeeft dat in een gemeentewinkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan meer eerlijke handel.  Met het behalen van deze titel hebben inwoners en partners uit Ridderkerk de ambitie om van Ridderkerk een Fairtrade-gemeente te maken, waargemaakt.

Japenga geeft aan dat het meer is dan eerlijke producten alleen: “Fairtrade past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ridderkerk. En duurzaamheid gaat verder dan Fairtrade. We willen op een andere manier omgaan met onze kwetsbare planeet, in het belang van de generaties die na ons komen. Grondstoffen raken op en daarom moeten we energie op andere manieren opwekken en gebruiken. Ook op dit gebied liggen de mooie voorbeelden uit Ridderkerk voor het opscheppen. Het streven naar een afvalloze gemeente, het bevorderen van zonne-energie, led-lampen in de openbare verlichting, meer laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen op het dak van gemeentehuis en De Fakkel, tot en met de energiecoöperatie De Groene Stroom. Ridderkerk is op vele fronten goed bezig.”

Na zijn toespraak nam hij de oorkonde dan ook graag in ontvangst.