Project Clean & Green Villages

Project Clean & Green Villages

Cover afbeelding voorProject Clean & Green Villages

Aanleiding

De Nederlandse Postcode Loterij (NPL) heeft in 2019 en 2020 in haar prijzenpakket Fairtrade handdoeken opgenomen. Deze handdoeken worden geleverd door Fairtrade partner Yumeko en zijn gemaakt van biologisch en Fairtrade katoen.  De katoen wordt verbouwd door boeren in India die lid zijn van Fairtrade katoencoöperatie Chetna Organic. Vanuit deze actie is er geld beschikbaar om de katoenboeren extra te ondersteunen in 2021 en 2022. Dit gebeurt door het project Clean & Green Villages.  

Achtergrond

Coöperatie: Chetna Organic 
Oprichting: 2004 
Boerenleden: 35.852 
Staten: Odisha, Maharashtra, Telangana & Andhra Pradesh 

Het project vindt plaats in 40 dorpen in de staat Odisha. 

Afbeeldingsresultaat voor odisha india

De tribale gemeenschappen in de twee districten Kalahandi en Rayada in de staat Odisha in het oosten van India hebben veel last van klimaatverandering. Niet-duurzame landbouwmethoden en grootschalige ontbossing hebben tot een ecosysteem geleid dat niet meer in balans is.  Oorspronkelijk herbergden deze gebieden veel verschillende soorten producten: verschillende granen, gierst, groenten, fruit, medicinale en aromatische planten. Naast katoen gebruikten de gemeenschappen deze producten ook voor hun levensonderhoud.   

De gemeenschappen hebben last van te veel of te weinig water en hierdoor een lage productiviteit van katoen en andere producten. Ze willen graag de biodiversiteit in hun dorpen herstellen om klimaatverandering tegen te gaan.  Vervuiling van waterstromen en afvaloverlast belasten het ecosysteem nog verder en betekenen ook een groot risico voor de gezondheid. Malaria, tyfus en andere ziektes breken steeds vaker uit in de gemeenschappen met alle gevolgen van dien. Uitgaven voor medicijnen stijgen en kostwinners kunnen soms dagenlang niet werken omdat ze ziek zijn. Dit betekent dat er dan geen inkomen is.  

Doelstelling project en rol van vrouwen 

De doelstelling van het project is om de kennis en vaardigheden te vergroten van de gemeenschappen zodat de dorpen schoon en groen worden. Vrouwen krijgen hierin een belangrijke rol. Zij worden getraind hoe ze kunnen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. Voor extra inkomsten gaan ze afval recyclen en verkopen.  Daarnaast zullen ze boomkwekerijen opzetten en de jonge boompjes planten in hun dorpen, maar ook verkopen. Verder gaan ze zich inzetten om gezondheid en hygiëne te bevorderen in hun gemeenschappen.  

De rol van vrouwen in bescherming en behoud van biodiversiteit is gereduceerd door de verbouw van export commodities zoals katoen en soja. Mannen nemen de beslissingen op belangrijke onderwerpen zoals verkoop, zaden, grond, maar ook op het gebied van bos en watersystemen. Dit voorstel wil de vrouwen versterken om bij te dragen aan meer biodiversiteit en op deze manier een beter klimaat.  

Activiteiten 

Hieronder een overzichtje van de belangrijkste activiteiten.  

Kennis en vaardigheden vergroten om 40 schone en groene dorpen te krijgen    

  • Vrouwen worden getraind in: bomen planten, gezondheid en hygiëne, afvalmanagement,  belang van veilig drinkwater, afvalscheiding en het maken van compost 
  • De vrouwen delen deze informatie met hun gemeenschap tijdens dorpsvergaderingen 
  • Slogans om bewustwording te creëren in de gemeenschap zijn opgesteld en op muren aangebracht 
  • Er zijn 41 scholen geselecteerd om er vuilnisbakken te plaatsen en leerlingen bewust te maken van het belang van een schoon milieu. Zodra de scholen weer open zijn, door Covid-19 zijn veel scholen in de staat gesloten, zal dit in gang worden gezet.  

Recycling van afval 

Er worden afvalscheidingsbakken in de dorpen geplaatst om plastic en land- en tuinbouwafval te recyclen. Op 4 plekken komen recycling-installaties. Het gerecyclede plastic wordt verkocht aan handelaren en van land- en tuinbouwafval wordt compost gemaakt die aan de boeren wordt verkocht.  

Bomen planten en verkopen 

Vrouwen worden getraind om in totaal 4 boomkwekerijen op te zetten. Er is een aantal bedreigde boomsoorten geïdentificeerd tijdens dorpsvergaderingen en ook met behulp van gegevens van het forest department. Deze soorten worden geplant om de biodiversiteit in de regio te verbeteren.  Twee voorbeelden hiervan zijn Indian Rosewood en East Indian Ebony. De vrouwen zullen de bomen in de dorpen planten, maar ook verkopen aan de overheid en andere organisaties die zich met herbebossing bezighouden.  

Verbetering van watervoorzieningen voor betere gezondheid 

  • Bouwen van ‘soak pits’. Deze worden gegraven naast waterpompen en zorgen voor goede afvoer van het water.  
  • Veilig drinkwater door Reverse Osmosis (RO) systeem. Het gaat hierbij om het filteren van water.  
  • Reparatie van waterpompen en drainagesystemen 

Zonne-energie 

Samen met de gemeenschappen is gekeken waar lampen op zonne-energie moeten komen en het onderhoudsplan is ook al besproken. De lampen worden geplaatst in het 2e kwartaal van 2021. De lampen maken het veiliger om in het donker te lopen, het verkleint bijvoorbeeld de kans op slangenbeten. Ook stelt het de mensen in staat om s ’avonds met elkaar te vergaderen en kinderen kunnen hun huiswerk maken als het donker is.  

Monitoring & Evaluatie 

Er is een uitgebreid monitoring & evaluatieplan opgesteld zodat aan het eind van het project duidelijk is wat de effecten zijn van het project.  Bijvoorbeeld vermindering van het aantal malariagevallen, vermindering van uitgaven aan medicijnen, vermindering aantal ziekenhuisbezoeken, vermindering aantal droge periodes van de waterpomp, winst van de boomkwekerijen, meer deelname (en leiderschapsposities) van vrouwen binnen de Village Committees.