Project Clean & Green Villages update

Project Clean & Green Villages update

Fairtrade Nederland Yumeko Green & Village project

Aanleiding

De Nationale Postcode Loterij (NPL) heeft in de periode 2019-2022 in haar prijzenpakket Fairtrade handdoeken opgenomen. Deze handdoeken worden geleverd door Fairtrade partner Yumeko en zijn gemaakt van biologisch en Fairtrade katoen.  De katoen wordt verbouwd door boeren in India die lid zijn van Fairtrade katoencoöperatie Chetna Organic. Vanuit deze actie is er geld beschikbaar om de katoenboeren extra te ondersteunen in 2021-2023. Dit gebeurt door het project Clean & Green Villages.  

Achtergrond 

Coöperatie: Chetna Organic 
Oprichting: 2004 
Boerenleden: 35.852 
Staten: Odisha, Maharashtra, Telangana & Andhra Pradesh 
Het project vindt plaats in 40 dorpen in de staat Odisha.

De tribale gemeenschappen in de twee districten Kalahandi en Rayada in de staat Odisha in het oosten van India hebben veel last van klimaatverandering. Niet-duurzame landbouwmethoden en grootschalige ontbossing hebben tot een ecosysteem geleid dat niet meer in balans is.  Oorspronkelijk herbergden deze gebieden veel verschillende soorten producten: verschillende granen, gierst, groenten, fruit, medicinale en aromatische planten. Naast katoen gebruikten de gemeenschappen deze producten ook voor hun levensonderhoud.    

De gemeenschappen hebben last van te veel of te weinig water en hierdoor een lage productiviteit van katoen en andere producten. Ze willen graag de biodiversiteit in hun dorpen herstellen om klimaatverandering tegen te gaan.  Vervuiling van waterstromen en afvaloverlast belasten het ecosysteem nog verder en betekenen ook een groot risico voor de gezondheid. Malaria, tyfus en andere ziektes breken steeds vaker uit in de gemeenschappen met alle gevolgen van dien. Uitgaven voor medicijnen stijgen en kostwinners kunnen soms dagenlang niet werken omdat ze ziek zijn. Dit betekent dat er dan geen inkomen is.   

Doelstelling project en rol van vrouwen

De doelstelling van het project is om de kennis en vaardigheden te vergroten van de gemeenschappen zodat de dorpen schoon en groen worden. Vrouwen krijgen hierin een belangrijke rol. Zij worden getraind hoe ze kunnen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. Voor extra inkomsten gaan ze afval recyclen en verkopen.  Daarnaast zullen ze boomkwekerijen opzetten en de jonge boompjes planten in hun dorpen, maar ook verkopen. Verder gaan ze zich inzetten om gezondheid en hygiëne te bevorderen in hun gemeenschappen.   

De rol van vrouwen in bescherming en behoud van biodiversiteit is gereduceerd door de verbouw van exportproducten zoals katoen en soja. Mannen nemen de beslissingen op belangrijke onderwerpen zoals verkoop, zaden, grond, maar ook op het gebied van bos en watersystemen. Dit voorstel wil de vrouwen versterken om bij te dragen aan meer biodiversiteit en op deze manier een beter klimaat.

Activiteiten 

Hieronder een overzichtje van de belangrijkste activiteiten.   

Kennis en vaardigheden vergroten om 40 schone en groene dorpen te krijgen     

  • Elk kwartaal worden vrouwen getraind in: bomen planten, gezondheid en hygiëne, afvalmanagement,  belang van veilig drinkwater, afvalscheiding en het maken van compost. De vrouwen delen deze informatie met de mensen in hun gemeenschap tijdens dorpsvergaderingen  
  • 80 leden van 36 Village Management Committees hebben  een soort Clean & Green modeldorp in het Ganjam district bezocht ter inspiratie en om van te leren.  
  • Bij 30 van de 41 scholen zijn vuilnisbakken geplaatst en zijn leerlingen zich nu  bewust te maken van het belang van een schoon milieu.  

Recycling van afval  

66 van de 200 afvalbakken in de dorpen zijn geplaatst. Er komt nog een compost unit bij elk huis zodat de huishoudens hun agrarische afval in compost om kunnen zetten.  

Bomen planten en verkopen  

Er zijn 4 boomkwekerijen opgezet en vrouwen zijn getraind om deze te runnen en om plantjes te verkopen. Er zijn ondertussen 66.570 bomen geplant (ook in samenwerking met de overheid) bij gezinnen, langs wegen en om landbouwpercelen heen.  

Verbetering van watervoorzieningen voor betere gezondheid  

  • Er zijn 120 zogenoemde ‘soak pits’ gebouwd. Deze worden gegraven naast waterpompen en zorgen voor goede afvoer van het water. Dit zorgt ervoor dat er geen water rond de pomp blijft liggen. Water trekt vliegen aan en daarmee een verhoogde kans op malaria.  
  • In totaal zijn er 70 waterpompen en drainagesystemen gerepareerd. 

Zonne-energie  

Er zijn 96 lantaarnpalen geïnstalleerd. De lampen maken het veiliger om in het donker te lopen, het verkleint bijvoorbeeld de kans op slangenbeten. Ook kunnen mensen nu ‘s avonds met elkaar te vergaderen en kinderen kunnen hun huiswerk maken als het donker is.   

Monitoring & evaluatie  

Er is een uitgebreid monitoring & evaluatieplan opgesteld zodat aan het eind van het project duidelijk is wat de effecten zijn van het project.  Bijvoorbeeld vermindering van het aantal malariagevallen, vermindering van uitgaven aan medicijnen, vermindering aantal ziekenhuisbezoeken, vermindering aantal droge periodes van de waterpomp, winst van de boomkwekerijen, meer deelname (en leiderschapsposities) van vrouwen binnen de Village Committees.  In september is de evaluatie klaar. Op basis van deze resultaten wordt gekeken waar nog extra projectactiviteiten nodig zijn in het komende jaar.