HomeNieuwsOxfam campagne: ‘het leed achter de streepjescodes’

Oxfam campagne: ‘het leed achter de streepjescodes’

Donderdag 21 juni lanceerde Oxfam haar internationale campagne ‘Behind the Barcodes’. De boodschap ervan is duidelijk. Volgens Oxfam doen supermarkten, waaronder de vijf grootste supermarkten in Nederland, veel te weinig tegen uitbuiting van boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Oxfam gaat daarom de strijd aan voor ‘uitbuitingsvrije boodschappen’.  En dat is precies waar Fairtrade voor staat.

De machts- en waardeverdeling in voedselketens is scheef, zo maakt Oxfams rapport ‘Ripe for Change’ duidelijk. Van de consumentenprijs, van bijvoorbeeld cacao, bananen en koffie, gaat 44% naar supermarkten. Slechts ongeveer 8% komt bij de boeren terecht. En dit percentage daalt al jaren. Deze oneerlijke verdeling wordt volgens Oxfam voor een groot deel veroorzaakt door de prijsdruk die supermarkten hun leveranciers opleggen. De lage prijzen zorgen ervoor dat boeren, aan het begin van de keten, moeite hebben om in hun eerste levensbehoeften te voorzien of duurzaam te produceren. Veel boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden leven in extreme armoede, met alle gevolgen van dien.

Juist daarom werkt Fairtrade wereldwijd samen met duizenden bedrijven, op weg naar eerlijke handel. Oxfam benadrukt in het rapport dat certificeringssystemen een belangrijke rol spelen in verduurzaming van handelsketens. Én dat Fairtrade verder gaat dan andere keurmerken. Onder andere door het hanteren van een minimumprijs bij lage wereldmarktprijzen en een vaste Fairtrade premie.

Oxfam geeft in het rapport aan dat de strategische samenwerking tussen PLUS supermarkt en Stichting Max Havelaar een goed voorbeeld is van hoe je op duurzame wijze de leef- en arbeidsomstandigheden van boeren en arbeiders kunt verbeteren. PLUS’ commitment om voor haar huismerkproducten, waar mogelijk, te kiezen voor Fairtrade certificering wordt als ‘best case’ bestempeld. We hopen natuurlijk dat meer supermarkten het voorbeeld van PLUS volgen.

Maar, certificering alleen is niet genoeg. Ook wij zijn enkel een deel van de oplossing. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor naleving van mensenrechten altijd bij een bedrijf zelf. Zonder langdurige commitment van bedrijven voor het betalen van eerlijke prijzen komen we niet tot echt duurzame voedselketens. Bovendien moet de overheid een level playing field creëren. Het huidige overheidsbeleid van zelfregulering leidt namelijk niet tot de verandering die nodig is.

De grondoorzaken van mensenrechtenschendingen in voedselketens, zoals lage prijzen, kunnen we alleen aanpakken als we samenwerken en een holistische aanpak hanteren. Ook als consument kan je daar elke dag aan bijdragen door een bewuste keuze te maken bij je dagelijkse boodschappen. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer duurzame producten in de supermarkten komen te liggen en hoe groter de impact voor boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden is.

Meer informatie over de Oxfam campagne klik hier >>