Oproep van cacaoboeren tot actie

Oproep van cacaoboeren tot actie

Cover afbeelding voorOproep van cacaoboeren tot actie

Op 11 mei vond in Abidjan het eerste door Fairtrade georganiseerde Living Income topoverleg plaats, geleid door cacaoboeren zelf. Zij gingen het gesprek aan met partners uit de cacaosector over de uitdagingen die de boeren hebben en de oplossingen die zij zien om voortgang op leefbaar inkomen te kunnen maken.

Met deze top brengen we de discussie terug naar waar ze hoort, daar waar cacao wordt geproduceerd, naar Afrika.”

Benjamin Kouame Franklin, de voorzitter van Fairtrade Afrika, in zijn krachtige openingsverklaring

De noodzaak van een leefbaar inkomen vanuit het perspectief van de cacaoboeren

Bij gesprekken over verduurzaming van de cacaosector zitten boeren veel vaker niet, dan wel aan tafel. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. Cacaoboeren spelen een essentiële rol in de productie van cacao. Zij zijn het die de directe gevolgen van milieu- en sociaaleconomische uitdagingen in de sector ervaren. Door actief samen te werken met cacaoboeren kan de cacaosector op een verantwoorde en duurzame manier ontwikkelen, met prioriteiten en handelsvoorwaarden die aansluiten op de realiteit van de cacaoboer. “Als boeren hebben we geen liefdadigheid nodig, maar moeten we zelfredzaam kunnen zijn“. En zelfredzaamheid begint bij een fatsoenlijk inkomen, een leefbaar inkomen.

Een gedeelde verantwoordelijkheid voor leefbaar inkomen 

Het topoverleg benadrukte de noodzaak van gunstige omstandigheden en voorwaarden om leefbaar inkomen te realiseren, waarbij alle belanghebbenden – boerencoöperaties, bedrijven en regeringen in productie- en consumptielanden – een rol moeten spelen.  

Vertegenwoordigers van bekende bedrijven zoals Starbucks, Mars, ECOM, Tony’s Chocolonely, Ben &Jerry’s, Superunie en Plus, regeringsvertegenwoordigers van het CIGCI (Côte d’Ivoire-Ghana Cocoa)-initiatief, de ‘Conseil Café Cacao’, de EU-delegatie, leden van het Belgische parlement en de Nederlandse ambassade in Ivoorkust en diverse Internationale organisaties zoals GIZ, Enabel, gingen met elkaar in gesprek en bezochten diverse Fairtrade coöperaties.

Het belang van verantwoordelijke inkooppraktijken, waaronder een eerlijke prijs 

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, waaronder doeltreffende dienstverlening door boerencoöperaties aan hun leden en een gender-inclusieve aanpak voor een beter inkomen, alsook manieren om jongeren geïnteresseerd te houden in de cacaoteelt, een cruciale kwestie voor een duurzame cacaoketen. 

Zoals altijd was het belang van een eerlijke prijs voor cacaoboeren hot topic gedurende het topoverleg.

De huidige prijzen zijn niet hoog genoeg en zullen de jeugd niet aanzetten om zich te committeren aan de cacaoteelt“.

Stephen Ashia van de Ghanese cacao coöperatie ABCOFA

We weten hoe we goede landbouwpraktijken kunnen bevorderen. We weten hoe we boeren kunnen aanzetten om hun inkomen te diversifiëren. Maar hoe gaan we er eindelijk voor zorgen dat cacaoboeren beter worden betaald? Dát is de olifant in de kamer!” 

Alex Assanvo, Uitvoerend Secretaris van het Cocoa-initiatief van Ivoorkust en Ghana, tijdens zijn keynote-speech

Goede regelgeving 

Die olifant in de kamer moet worden aangepakt en de top onderstreepte dan ook het belang van goede regelgeving als als voorwaarde voor leefbare inkomens.  

Deborah Mensah, cacaoproducent en Operations Manager bij de Asunafo-coöperatie in Ghana, riep de EU op om “de documenten van de HREDD EU-regelgeving opnieuw te controleren en een leefbaar inkomen erin op te nemen“. Vertegenwoordigers van de EU-delegatie en lidstaten erkenden deze oproep.

Voor ons is een leefbaar inkomen een mensenrecht. De rol van bedrijven is hierin cruciaal en onze eigen rol om de positieve dynamiek hierin te versterken is belangrijk. U kunt op ons rekenen“.  

Matthijs van Eeuwen, Plaatsvervangend Hoofd van de Missie van de Nederlandse Ambassade

Een belangrijk citaat dat ook tot uiting komt in de gezamenlijke verklaring van Nederland, België, Duitsland en inmiddels Luxemburg over een leefbaar inkomen en een leefbaar loon. Toezeggingen van EU-lidstaten met betrekking tot een leefbaar inkomen zijn essentieel in het kader van de onderhandelingen over de aankomende EU-richtlijn inzake due diligence (Corporate Sustainable Due Diligence Directive). 

Een groot succes met een duidelijke oproep 

Het topoverleg dat cacaoboeren, bedrijven en beleidsmakers bijeenbracht daar waar cacao wordt geproduceerd was een groot succes. Het heeft geleid tot een oproep voor goede regelgeving en concrete aanbevelingen voor duurzaamheidsprogramma’s en initiatieven voor duurzame cacao, zoals de ISCO’s. 

Fairtrade roept beleidsmakers en partners op om deze verklaring op te volgen met concrete actie en een omgeving te mogelijk te maken waarin cacaoboeren een leefbaar inkomen kunnen verdienen. 

Een leefbaar inkomen is immers een mensenrecht en een absolute voorwaarde voor het tegengaan van milieuschade (zoals ontbossing) en schendingen van andere mensenrechten (zoals kinderarbeid).