Nieuwe gids Fairtrade en B Lab helpt kleine ondernemingen met de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nieuwe gids Fairtrade en B Lab helpt kleine ondernemingen met de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Cover afbeelding voorNieuwe gids Fairtrade en B Lab helpt kleine ondernemingen met de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen

In samenwerking met B Lab, een wereldwijd netwerk van organisaties die zich committeren aan de transformatie van het economische systeem, publiceert Fairtrade vandaag een nieuwe gids die kleine ondernemingen ondersteunt bij de invulling van hun gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mens en milieu (Human Rights & Environmental Due Dilligence, HREDD). 

‘People and planet in business – A simple guide to how small and micro companies can start or strengthen their due diligence’ is daarmee de laatste in de reeks van vier Fairtrade HREDD gidsen en biedt specifiek advies aan kleine en micro-ondernemingen, ongeacht de sector waarin ze actief zijn. 

Aandacht voor kleine en micro-ondernemingen in HREDD ontwikkelingen 

Dat bedrijven rekening moeten houden met de maatschappij waarin ze ondernemen, staat inmiddels buiten kijf. Ook kleine en micro-ondernemingen – die vaak samenwerken met grotere bedrijven- zien het belang daarvan in. 

De ondersteuning die wordt geboden om risico’s op mensenrechten- en milieurechtenschendingen te identificeren én aan te pakken, richt zich met name op grotere bedrijven. Dit HREDD-advies is ook vaak erg technisch. Vooral voor kleine bedrijven met beperkte middelen sluit de aangeboden ondersteuning niet aan bij de zorgplicht waar ook zij aan moeten voldoen. Daarom hebben Fairtrade en B lab de handen ineengeslagen en een overzichtelijk gids gemaakt voor kleine en micro-ondernemingen die verantwoordelijke ondernemingspraktijken willen en moeten implementeren. 

Concreet advies en verdiepende mogelijkheden 

De gids biedt toegankelijke en praktische antwoorden op vragen rondom due diligence, rekening houdend met de vaak beperkte middelen waarover kleine ondernemingen beschikken. Aan de hand van vijf overzichtelijke stappen nemen we je mee door een compleet due diligence proces.

Fairtrade x HREDD 

De gids voor maatschappelijk verantwoord ondernemen volgt op de publicatie van drie eerdere Fairtrade HREDD gidsen die een handreiking bieden aan boerencoöperaties, plantages met werknemers en tot slot handelaren die direct kopen van coöperaties of plantages.  

Naast hulp op maat biedt Fairtrade ook toegang tot expertkennis dat is opgedaan door jarenlange samenwerking met kleinschalige boeren en werknemers die de risico’s in de keten het beste kennen. We staan erop dit met bedrijven te delen, zodat het creëren van transparante ketens wordt gestimuleerd en eerlijke handel de norm wordt. Het resultaat daarvan is onze Fairtrade risicokaart. Kijkje nemen? Dat doe je hier

Wil je liever eens verder praten over waar je als organisatie tegenaan loopt in het starten, verbeteren of uitvoeren van je due diligence proces? Neem dan contact op met lashinda@fairtradenederland.nl. We drinken graag een kopje Fairtrade koffie!   

Download hier de gids!