Nieuw onderzoek bevestigt: Meer geld voor Fairtrade cacaoboeren

Nieuw onderzoek bevestigt: Meer geld voor Fairtrade cacaoboeren

Fairtrade cacaoboeren familie uit West Afrika

Nieuw onderzoek in Ivoorkust toont aan dat Fairtrade cacaoboeren meer geld overhouden om te besteden aan bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg dan niet-Fairtrade boeren. Fairtrade certificering leidt tot een verhoging van uitgaven van boeren met 9%- 14%, naast de uitgaven aan voedsel. Dit betekent meer geld voor Fairtrade boeren om te besteden zoals ze willen.  

The studie “Effects of Fairtrade on farm household food security and living standards: Insights from Côte d’Ivoire” by Isabel Knöβlsdorfer et al. van de Universiteit van Göttingen analyseerde data van 500 willekeurig geselecteerde boeren, evenveel Fairtrade als niet-Fairtrade gecertificeerde boeren.  

De studie gebruikte een nieuwe aanpak. Er werd niet alleen gekeken naar de inkomenskant. Er werd ook gekeken naar waar huishoudens hun geld aan besteden om de effecten van Fairtrade te kunnen beoordelen. Volgens de resultaten zijn er belangrijke verschillen in de manier waarop boeren hun cacao-inkomsten besteden, afhankelijk van hun inkomensniveau. Boeren met lagere inkomens besteden meer aan basisbehoeften zoals huisvesting en kleding. Boeren met een hoger inkomen besteden meer aan onderwijs en transport.  

Door de hogere inkomens besteden Fairtrade boeren aanzienlijk meer (18%) aan non-food dan niet-Fairtrade boeren. Ze besteden 33% meer aan onderwijs voor hun kinderen, 28% meer aan transport en 12% meer aan vrije tijd. Dit alles duidt op een hogere levenskwaliteit en wordt toegeschreven aan Fairtrade certificering (hogere prijzen en hogere opbrengsten door betere toegang tot productiemiddelen, technologie en agrarische trainingen).  

“Deze studie bevestigt dat Fairtrade meer geld in de zakken van cacaoboeren betekent. Geld dat ze kunnen besteden aan andere zaken dan aan eten”, aldus Anne-Marie Yao, regionale cacaomanager bij Fairtrade Africa in Ivoorkust. “Genoeg geld verdienen om onderwijs en gezondheidszorg te betalen zijn zaken die we allemaal als vanzelfsprekend beschouwen, maar die cruciaal zijn om een waardig leven te kunnen leiden.”