HomeNieuwsMeer risico op kinderarbeid door COVID-19

Meer risico op kinderarbeid door COVID-19

De COVID-19 crisis is een ramp voor miljoenen kinderen. Op deze Werelddag tegen Kinderarbeid vragen we aandacht voor de risico’s voor het welzijn van kinderen en leggen uit hoe Fairtrade de positie van deze kwetsbare groep probeert te verbeteren.

De Verenigde Naties en kinderrechtenorganisaties noemen de COVID-19 pandemie een ramp voor miljoenen kinderen. Schoolsluitingen, in combinatie met beperkingen op werk door arbeidsmigranten, maken jongens en meisjes kwetsbaarder voor kinderarbeid. Als ouders besmet raken met het virus, dan zullen kinderen en jongeren, en met name meisjes, grotere verantwoordelijkheden dragen voor het overleven van hun gezin. 

Economische neergang betekent meer risico op kinderarbeid 

Maar het zijn niet alleen de directe gevolgen van de pandemie die effect op kinderarbeid hebben. Op de langere termijn leidt de economische neergang tot een toename van mensen die in armoede leven en daarmee tot meer kinderarbeid. Er zijn al voorstellen gedaan in Colombia om de wettelijke eisen aan te passen voor werkende jongeren (16 jaar en ouder) om arbeidstekorten in de koffiesector op te vangen.  Het kan zijn dat andere sectoren volgen waardoor moeilijk behaalde resultaten worden teruggedraaid. Door aangepaste wetten en krappere overheidsbudgetten neemt kinderarbeid toe.  

Fairtrade probeert op een aantal manieren iets te doen aan deze zorgelijke ontwikkelingen:

1. Informatie en bewustwording 

De lokale Fairtrade organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werken nauw samen met boerencoöperaties en plantages om hen te informeren over het verhoogde risico op kinderarbeid door COVID-19. De Fairtrade COVID-19 gids voor producenten geeft advies over het beschermen van zowel kinderen als kwetsbare volwassenen. In West-Afrika maken Fairtrade gecertificeerde coöperaties gebruik van radiozenders en lokale informatiecentra om gemeenschappen bewust te maken van het verhoogde risico op kinderarbeid. Een tekenwedstrijd voor kinderen in Sri Lanka bood een coöperatie de kans om in contact te komen met boerenfamilies en hen te herinneren aan de COVID-19 risico’s. 

2. Extra fondsen  

Het nieuwe Producer Relief Fund van Fairtrade biedt financiering aan Fairtrade coöperaties en plantages om te investeren in de veiligheid en het levensonderhoud van boeren en plantagewerknemers en hun gezinnen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om tijdelijke betaling van lonen voor geschorste werknemers of spoedeisende gezondheidszorg waardoor het risico wordt verkleind dat kinderen moeten werken om hun families te ondersteunen. 

Coöperaties en plantages kunnen de Fairtrade premie nu snel inzetten om in te spelen op Covid-19  gerelateerde behoeften zoals zeep, handgels en mondkapjes. Maar ook voedselpakketten zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor gezinnen waar een schoollunch de dagelijkse maaltijd van hun kind was. 

Het nieuwe Fairtrade Producer Resilience Fund is bedoeld om economische activiteiten op de langere termijn te ondersteunen, inclusief op maat gemaakte programma’s om mensenrechtenrisico’s in ketens aan te pakken. 

3. De belangrijkste oorzaken aanpakken: armoede, uitbuiting en discriminatie 

Kinderarbeid wordt veroorzaakt door complexe, onderling samenhangende factoren van armoede, uitbuiting en discriminatie. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat naar schatting 2 miljoen kinderen kinderarbeid verrichten in West-Afrika, waar veel cacaoboeren nog steeds minder dan $1,50 per dag verdienen. 

Fairtrade gelooft dat de beste manier om extreme armoede uit te bannen is om boeren en arbeiders een goede prijs te betalen voor hun gewassen. We streven naar fatsoenlijke inkomens, bijvoorbeeld door collectieve arbeidsovereenkomsten te bevorderen en boeren te beschermen tegen prijsdalingen door de Fairtrade minimumprijs. Verder stellen we benchmarks voor leefbaar inkomen en leefbaar loon vast en roepen de industrie op om de bijbehorende prijzen te betalen. De Fairtrade standaarden verbieden alle vormen van geweld en discriminatie. 

4. Oproep naar overheden  

Verschillende Fairtrade organisaties hebben stappen ondernomen om kinderarbeid aan te pakken door het Fairtrade monitoring & remediation systeem in te voeren.  Dit is effectief is gebleken om gemeenschappen in staat te stellen gevallen van kinderarbeid te identificeren en te weten waar risico’s op kinderarbeid het grootst zijn. Maar het huidige gebrek aan steun van overheden of deskundige instanties betekent dat veel van de coöperaties zich machteloos voelen als ze een geval van kinderarbeid aantreffen. Ze zoeken dringend naar oplossingen en roepen hun regeringen op om hen te steunen. 

Fairtrade biedt begeleiding en neemt contact op met lokaal gevestigde kinderrechtenorganisaties voor ondersteuning aan coöperaties waar mogelijk. Maar Fairtrade kan dit niet alleen oplossen. We kunnen de rol van overheden niet vervangen bij het reageren op en het oplossen van gevallen van kinderarbeid, vooral niet bij de ergste vormen van kinderarbeid. 

Fairtrade roept regeringen, bedrijven en internationale instanties op om meer middelen te investeren om kinderen die vastzitten in kinderarbeid te beschermen. Als we willen dat het Duurzame Ontwikkelingsdoel om kinderarbeid in 2025 te beëindigen niet in een utopie verandert, dan moeten we ons allemaal inzetten om samen te werken om kinderen te beschermen en een duurzamere, eerlijkere en inclusievere economie op te bouwen na COVID-19. Miljoenen kinderen en jongeren rekenen erop dat we nu daadkrachtig optreden. 

Voetnoten:
– Dit artikel is gewijzigd op 16 juni: 
– Een paragraaf over de lockdowns is verwijderd omdat het een paar onnauwkeurigheden bevatte.
– De zin over voorgestelde wijzigingen in de arbeidswetgeving voor de koffiesector is gewijzigd. De minimum leeftijd om te mogen werken in Colombia is momenteel 15 jaar.