Maak leefbaar inkomen uitgangspunt van handels- en ontwikkelingsbeleid

Maak leefbaar inkomen uitgangspunt van handels- en ontwikkelingsbeleid

Fairtrade cacao gemeenschap_copyright Fairtrade
Solidaridad en Fairtrade Nederland richten zich samen met 16 andere maatschappelijke organisaties tot leden van de Tweede Kamer om te pleiten voor een forse wijziging van beleid nu de Corona pandemie in Nederland onder controle lijkt. Want we willen niet terug naar het oude ‘normaal’ maar een betere wereld: Build Back Better. In dit artikel leest u de brief aan de kamerleden van deze brede coalitie.
Build Back Better

Geacht Kamerlid,

De corona crisis is een uitgelezen kans om de wereld te verbeteren: build back better.

Een jaar geleden riepen 11 organisaties samen op om tot actie te komen voor wederopbouw die in het teken staat van veerkracht, wereldwijde samenwerking, sociale, economische en ecologische duurzaamheid én van rechtvaardigheid. Toen schreven we: “Nu we in Nederland goed op weg zijn de eerste schok te boven te komen en we in de komende weken een geleidelijke versoepeling van maatregelen zien, moeten we er echt en oprecht voor waken niet terug te vallen in onze oude patronen”. Een jaar later houdt de Covid pandemie de wereld nog altijd in haar greep en is de wereldwijde impact immens. Lock downs, het deels stilvallen van de wereldhandel, internationale productieketens en transport vertragen de bestrijding van armoede. Als gevolg van Covid neemt voor het eerst in twintig jaar het aantal mensen dat in extreme armoede leeft weer toe.

Wat zegt het over ontwikkelde landen als we nu niet solidair kunnen zijn? Gedeelde verantwoordelijkheid is in deze voortdurende crisis het sleutelwoord. Het credo “alleen samen krijgen we corona onder controle” geldt ook internationaal. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de mogelijkheid van een volgende crisis. De opwarming van het klimaat zal de kwetsbaarheid en ongelijkheid de komende jaren verder versterken. Structurele oplossingen zijn onmogelijk zolang we de meerderheid van de wereldbevolking blijven buitensluiten. Als er één ding duidelijk is geworden in deze crisis, is het dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn.

Met het oog op de aanstaande formatie van een nieuw kabinet brengen we Build Back Better opnieuw onder uw aandacht. Dat doen we met nóg meer organisaties dan afgelopen jaar en met de volgende drie uitgangspunten:

  • Maak een leefbaar inkomen en loon uitgangspunt van beleid voor internationale handel en duurzame economische ontwikkeling
  • Blijf Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aanjagen bij het Nederlandse bedrijfsleven
  • Versnel de uitvoering van de plannen tegen klimaatverandering

In de bijlage lichten we deze drie punten toe en geven we concrete suggesties.

Build Back Better

Heb je in de tussentijd vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet
Peter d’Angremond en Heske Verburg
directeuren van Fairtrade Nederland en Solidaridad

Mede namens de volgende organisaties:
CNV Internationaal
Cordaid
Fairfood
Fair Wear Foundation
Hivos
IDH, The Sustainable Trade Initiative
Impact Institute
Michel Scholte, Minister van de Nieuwe Economie
MVO Nederland
Oxfam Novib
Rainforest Alliance
Save the Children Nederland
SNV Netherlands Development Organisation
True Price
Unicef Nederland
Voice Network