Hogere Fairtrade minimumprijs voor koffieboeren door toegenomen kosten

Hogere Fairtrade minimumprijs voor koffieboeren door toegenomen kosten

Fairtrade koffie minimumprijs
Door toenemende productiekosten gaat vanaf 1 augustus 2023 de Fairtrade minimumprijs van koffie omhoog. De nieuwe minimumprijs levert een gemiddelde stijging van 24% op voor boeren. Dit is nodig door de stijgende kosten van meststoffen, transport en logistiek. Ook het klimaat zet in toenemende mate koffieproductie onder druk door extreem en onvoorspelbaar weer en de verspreiding van koffieplantziektes.

De verhoogde Fairtrade minimumprijs vormt een belangrijk vangnet dat koffieboeren beschermt tegen sterke dalingen van de koffieprijs op de wereldmarkt.  Ook helpt de nieuwe minimumprijs koffieboeren op een duurzame manier te produceren 

De Fairtrade minimumprijsstijging is voor Arabica 29% en voor Robusta 19%. De prijs die de Fairtrade boeren vanaf 1 augustus ontvangen voor hun koffie is respectievelijk 1,8 dollar per pond (0,45 kg) voor Arabica washed en 1,2 dollar per pond voor Robusta (natural). De huidige hoge wereldmarktprijzen voor Arabica (tussen 1,7 en 1,8 dollar per pond) worden zo verankerd in de Fairtrade minimumprijs. Voor Robusta komt de nieuwe minimumprijs hoger te liggen dan de wereldmarktprijs (op dit moment 0,98 dollar per pond). 

Effect inflatie en klimaat 

De prijsverhoging werd bepaald op basis van een analyse van de productiekosten in 2022 en door een consultatie met koffieboeren uit 40 landen. Hieruit bleek dat de productiekosten flink gestegen waren door inflatie en het klimaat. Zo zorgt klimaatverandering onder andere voor een toegenomen verspreiding van koffieroest  – een schimmel die koffiebladeren aantast en zo een bruine roestige kleur geeft – wat tot grote oogstverliezen leidt. Koffieboeren leven vaak in armoede en 25% van hen moet rondkomen van minder dan 2,15 dollar per dag. Voor hen is een eerlijke minimumprijs absoluut noodzakelijk. De nieuwe minimumprijs is dan ook goed nieuws voor de ongeveer 900.000 Fairtrade koffieboeren die verenigd zijn in 650 koffiecoöperaties in meer dan 31 landen. 

Als het gaat om duurzaamheid speelt prijs een belangrijke rol, een prijs die de kosten van duurzame productie dekt en het welzijn van boeren bevordert. De Fairtrade minimumprijs, bedoeld als vangnet om boeren in staat te stellen een fatsoenlijk inkomen ter verdienen, is daarin een eerste belangrijke stap. Gezien de sterke stijging van kosten waar koffieboeren mee worden geconfronteerd is het onvermijdelijk dat de minimumprijs omhooggaat.”  

Peter d’Angremond, directeur van Fairtrade Nederland

Meer volume essentieel 

Ook de Fairtrade premie van 20 dollarcent per pond die aan de coöperaties wordt betaald maakt flink verschil.  Wel is het essentieel dat de vraag naar Fairtrade koffie stijgt. In Nederland is het marktaandeel van Fairtrade koffie momenteel maar 5%. Wereldwijd verkopen boeren slechts 25% van hun Fairtrade koffie tegen Fairtrade voorwaarden en ontvangen dus alleen over deze 25% de hogere Fairtrade prijs. Werk aan de winkel dus als de koffie-industrie de toekomst van koffie veilig wil stellen. 

Lees hier meer over Fairtrade koffie.