Herinrichting van textielsector harder nodig dan ooit

Herinrichting van textielsector harder nodig dan ooit

Cover afbeelding voorHerinrichting van textielsector harder nodig dan ooit

24 april 2013. Precies zeven jaar geleden stortte kledingfabriek Rana Plaza in. Nu in 2020 zijn er nog steeds grote problemen in de textielsector. Zowel kledingwerknemers als katoenboeren werken onder zware omstandigheden. De Corona-crisis brengt duidelijk aan het licht hoe ongelijk de machtsverhouding in deze industrie is. Daarom presenteert Fairtrade, samen met 65 organisaties, een set wetgevingsvoorstellen voor de Europese Unie.

Kledingmerken annuleren voor miljarden euro’s aan orders. Miljoenen werknemers blijven zonder salaris achter. Ook Fairtrade katoenboeren merken hier de gevolgen van. Door de afname van bestellingen en sluiting van weverijen, spinnerijen en exporthavens staan ​​de katoenexporteurs voor grote uitdagingen bij de verkoop. Annulering van contracten en prijsonderhandelingen laten weinig ruimte voor katoenboeren om de kosten van duurzame productie te dekken.

Samen met 65 organisaties roept Fairtrade daarom op tot een wereldwijde herinrichting van het ongelijke bedrijfsmodel van de textielindustrie. Onderdeel van de adviezen in de gezamenlijke Textiel Strategie is:

  • EU due diligence wetgeving moet toegepast worden in alle sectoren. Bedrijven moeten wettelijk verplicht zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun hele toeleveringsketen.
  • Transparantie en traceerbaarheid maatregelen.
  • Oneerlijke handelspraktijken stoppen: zorg dat merken en retailers wettelijk verplicht zijn om contracten na te leven.
  • Maak bestuurshervormingen en betere rechtshandhaving in producerende landen onderdeel van de oplossing voor duurzaamheid kwesties waarmee de textielketens worden geconfronteerd.
  • EU-marktmacht gebruiken via handelsbeleid om te zorgen voor duurzame en eerlijke productiepraktijken in de textielindustrie. Strengere milieuregels die betrekking hebben op hoe textielproducten die in de EU worden verkocht, worden ontworpen en geproduceerd. Wettelijke en financiële verantwoordelijkheid van fabrikanten voor wanneer hun producten afval worden.

Lees hier de hele Textiel Strategie