Goed nieuws! Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen

Goed nieuws! Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen

Cover afbeelding voorGoed nieuws! Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen

Goed nieuws! De Eerste Kamer heeft vandaag voor de Wet Zorgplicht Kinderarbeid (WZK) gestemd. Bedrijven worden nu verplicht om kinderarbeid in hun keten op te sporen en aan te pakken.

Wereldwijd zijn er 152 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. In de SDGs van de VN is internationaal afgesproken tegen 2025 een einde te stellen aan kinderarbeid in al haar vormen. Huidige regelgeving en richtlijnen en toezicht daarop en handhaving, blijkt niet voldoende te zijn. Wettelijke regelgeving gericht op het voorkomen van kinderarbeid is dus noodzakelijk als aanvulling op bestaande regelgeving en beleid. De overheid heeft met de WZK dus een belangrijke eerste stap gezet.

Helaas vinden er naast kinderarbeid nog veel meer mensenrechtenschendingen plaats in de ketens. We vragen de overheid daarom te werken aan een doordachte mix van vrijwillige en bindende maatregelen die bedrijven verplichten om in hun keten alle mensenrechtenschendingen aan te pakken. Door een brede inzet op due diligence wetgeving, het verbeteren van toezicht en handhaving, creëren van een eerlijk speelveld en het bieden van expertise en informatievoorziening op deze complexe thema’s. Al deze verschillende instrumenten versterken elkaar en daarmee de strijd die we SAMEN voeren tegen mensenrechtenschendingen.