Fairtrade support partners bij due diligence: Hired Labour Standaard en Trader Standaard zijn vernieuwd

Fairtrade support partners bij due diligence: Hired Labour Standaard en Trader Standaard zijn vernieuwd

Cover afbeelding voorFairtrade support partners bij due diligence:                                Hired Labour Standaard en Trader Standaard zijn vernieuwd

Fairtrade wil bedrijven ondersteunen op het gebied van Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) en zo aansluiten bij nieuwe HREDD-wetgeving. Daarom heeft Fairtrade de Trader Standaard en Hired Labour Standaard geüpdatet met nieuwe HREDD-vereisten.

De twee aangepaste Fairtrade standaarden bieden bedrijven die een Fairtrade Trader of een Hired Labour certificaat dragen een manier om een volledig en doorlopend due diligence proces te ontwikkelen en te implementeren, te beginnen bij het afgeven van een commitment om mensenrechten en het milieu te respecteren.

Daartoe is besloten na consultatie met het wereldwijde producentennetwerk en traders. Deze consultatie heeft er voor gezorgd dat Fairtrade standaarden realistisch zijn en daadwerkelijk tot impact leiden.

Nieuwe eisen

De update van de standaarden omvat een due diligence proces dat zoveel mogelijk conform wereldwijde normen is en zal in fases worden geïmplementeerd. Dat betekent dat de eerste nieuwe eisen per januari 2025 in werking treden en de laatste nieuwe eisen per januari 2027.

Het gaat hierbij om:

1. Verankering van het respecteren van mensenrechten en het milieu in beleid

2. Identificering van de ernstigste mensenrechten- en milieuproblemen

3. Aanpakken van misstanden en verhelpen van mogelijke schade

4. Monitoring van de effectiviteit van maatregelen

5. Communicatie over de inzet aan belanghebbenden

Ook de Fairtrade Standaard voor Smallholder Producer Organisations (SPO’s), die al een aantal HREDD-elementen bevat, zal in 2025 worden herzien op eerlijke due diligence processen. Dat houdt in dat dialoog en eerlijke cost-sharing in de keten wordt bevorderd, samenwerking wordt gezocht tussen ketenpartners en er sprake is van doorlopende verbetering.

Meer weten over de details van deze vernieuwde Hired Labour Standaard en Trader Standaard?

Lees meer…