Theeplantages in Sri Lanka

Theeplantages in Sri Lanka

Cover afbeelding voorTheeplantages in Sri Lanka

Op 23 mei is in The Guardian een artikel verschenen over erbarmelijke arbeidsomstandigheden op 10 theeplantages in Sri Lanka. Vier van deze plantages zijn Fairtrade gecertificeerd. Fairtrade neemt deze beschuldigingen zeer serieus. Het verbeteren van levensomstandigheden van werknemers is juist een van de redenen waarom Fairtrade is opgericht. FLOCERT, de onafhankelijke certificerings- en auditorganisatie die op de Fairtrade standaarden controleert, is naar aanleiding van de  aanklacht meteen een onderzoek gestart. 

Er zijn veel problemen in de theesector in Sri Lanka zoals lage minimumlonen en arbeidsomstandigheden van werknemers op theeplantages. Eisen ten aanzien van gezondheid, veiligheid, lonen en andere arbeidsomstandigheden staan in de Fairtrade standaard voor plantages. Omdat plantages vaak diensten leveren aan werknemers zoals huisvesting, zijn bepaalde aftrekken van het salaris toegestaan volgens de Sri Lankaanse wetgeving en de Fairtrade standaarden. Maar schuldslavernij, mensen die arbeid moeten verrichten om schulden af te betalen, is verboden. 

Als Fairtrade plantages of coöperaties niet voldoen aan de Fairtrade standaarden worden ze, afhankelijk van de aard van de non-conformiteit meteen geschorst. Met behulp van Fairtrade krijgen ze de gelegenheid om tijdens de schorsingsperiode verbeteringen door te voeren. Als dit niet gebeurt wordt uiteindelijk overgegaan tot decertificering.

De inflatie en het effect op werknemers waarover de Guardian schrijft, is zeer ernstig. Het standpunt van Fairtrade wordt verduidelijkt in het volgende artikel. Volgens de Fairtrade standaard moeten plantages het loon aanpassen om zo gelijke tred te houden met de inflatie. FLOCERT is zich bewust van de risico’s gerelateerd aan lonen in de Sri Lankaanse theesector en doet hier nu actief onderzoek naar.  

Fairtrade heeft de aanklacht ook opgenomen met het Fairtrade Protection Committee. Als er aantijgingen zijn die betrekking hebben op kinderarbeid, gedwongen arbeid, gendergeweld en exploitatie dan handelt Fairtrade overeenkomstig de Fairtrade Protection Policy procedures. Dit stelt Fairtrade in staat om een mensenrechten assessment te doen. Bij bevestiging van de beschuldigingen rapporteren we de mensenrechtenschendingen aan het nationale Protection Committee zodat er opvolging volgens de van toepassing zijnde wet kan worden gedaan. 

Alle boeren en werknemers hebben recht op een fatsoenlijk bestaan op basis van het werk dat ze doen. Fairtrade zal zich blijven inzetten voor verbetering van levensomstandigheden en voor een leefbaar loon voor werknemers. Daarnaast moeten bedrijven en overheden hun bijdrage leveren aan het realiseren van een leefbaar loon voor werknemers. 

We moedigen iedereen aan om informatie over vermoedelijke schendingen van Fairtrade standaarden te rapporteren op een vertrouwelijke manier via whatsapp,website, e-mail of telefoon

Want alleen samen maken we de wereld eerlijk!