Fairtrade opnieuw topkeurmerk

Fairtrade opnieuw topkeurmerk

Fairtrade keurmerk op bananen
Het Fairtrade keurmerk is door Milieu Centraal opnieuw aangemerkt als topkeurmerk. De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie beoordeelde zo’n 140 keurmerken en bedrijfslogo’s op hun betrouwbaarheid, transparantie en ambitie op de duurzaamheidsaspecten milieu, dierenwelzijn en mens & werk. Het resultaat presenteert zij vandaag in de Keurmerkenwijzer. De topkeurmerken in de Keurmerkenwijzer helpen consumenten om gemakkelijk een bewuste en duurzamere keuze te maken in de supermarkt.

Fairtrade als ontwikkelingsmodel

Fairtrade is er trots op wederom koploper te zijn onder de keurmerken op voeding. Fairtrade stelt hoge eisen in de productieketen op het gebied van mens én milieu. De standaarden en de onafhankelijke controle op naleving ervan bieden boeren de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. En dat is bij Fairtrade een belangrijk gegeven. Want boerenorganisaties zijn niet zomaar succesvol. Organisatiekracht, professionaliteit, het kunnen voldoen aan alle vereisten op het gebied van mens en milieu is essentieel, maar een proces van langere adem.

Niet voor niets beschouwen we Fairtrade dan ook als een ontwikkelingsmodel. Veel van onze milieucriteria zijn dan ook zogenoemde voortgangscriteria. Naast kerncriteria waarin bijvoorbeeld pesticidegebruik en ook het kappen van beschermde bossen om meer gewassen te planten is verboden, krijgen boeren met voortgangscriteria de tijd om – binnen een vooraf afgesproken tijd – hun land te verbeteren en voedingsrijke bodems te ontwikkelen, ziekten en plagen te bestrijden, de biodiversiteit te beschermen. Op al deze criteria wordt streng gecontroleerd.

Meer dan standaarden alleen

Fairtrade is bovendien veel meer dan een set standaarden alleen. Uniek aan Fairtrade is onze bestuursstructuur met 50 procent eigenaarschap / beslissingsbevoegdheid van boeren en werknemers; zij beslissen mee op elk niveau in het Fairtrade systeem. Dit zorgt ervoor dat de juiste prioriteiten van boeren en arbeiders geadresseerd worden. Geen enkel ander systeem hanteert zo’n inclusieve bestuursstructuur.

Fairtrade onderscheidt zich verder door haar niet onderhandelbare minimumprijs en -ontwikkelingspremie. Want, van échte duurzaamheid is pas sprake wanneer de boerenbedrijven structureel een dusdanig financiële basis hebben dat zij zélf de mogelijkheid hebben te investeren in een duurzame toekomst. Onze handelsvoorwaarden zijn er om de boeren ten minste in staat te stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Fairtrade’s minimumprijs fungeert dus als vangnet dat zekerheid biedt. Bovenop de prijs ontvangen coöperaties van hun afnemers een Fairtrade premie. Boeren besluiten samen hoe ze die premie investeren.

Daarnaast hebben we aanvullende programma’s ontwikkeld op bijvoorbeeld klimaatverandering, versterking van coöperaties en boeren, gender. Fairtrade organiseert trainingen voor boeren, zodat ze kunnen leren hoe ze in harmonie met de lokale omgeving kunnen telen en monoculturen kunnen voorkomen. Veel coöperaties investeren hun Fairtrade premie – het extra geld dat ze krijgen voor verkoop onder Fairtrade voorwaarden – ook in verschillende projecten gericht op herstel van natuurgebieden of herbebossing.

Het is ook van cruciaal belang om de vaardigheden en kennis van boeren op te bouwen door middel van technische ondersteuning. Deel uitmaken van Fairtrade betekent dat boeren toegang hebben tot training en informatie en zich beter bewust zijn van milieukwesties en de impact die deze hebben op hun leven en gewassen.

Fairtrade is een keuze voor de natuur en een manier van telen die zowel mens als milieu beschermt. Hoe meer mensen een bewuste keuze voor Fairtrade maken, hoe meer duurzame producten in de supermarkten komen te liggen en hoe groter de impact voor boeren en werknemers in ontwikkelingslanden is. Op het gebied van mens én milieu.  

Lees hier het persbericht van Milieu Centraal. Direct naar de Keurmerkenwijzer? Klik hier.