Fairtrade lanceert nieuwe risicokaart

Fairtrade lanceert nieuwe risicokaart

Cover afbeelding voorFairtrade lanceert nieuwe risicokaart

Risico-identificatie belangrijk onderdeel voor naleven van mensenrechten

Fairtrade lanceert vandaag een nieuwe risicokaart: een interactieve tool die de meest opvallende mensenrechten- en milieurisico’s in kaart brengt voor de producten en landen waarin Fairtrade werkt. De tool geeft inzicht in de grondoorzaken van deze risico’s en laat zien hoe een goede risicobeoordeling aan de basis staat van duurzame toeleveringsketens.

Mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid, en milieuschade zoals ontbossing zijn schering en inslag in onze wereldwijde toeleveringsketens. Fairtrade’s risicokaart identificeert en toont de grootste mensenrechten- en milieurisico’s voor producten en in de landen waar Fairtrade actief is. Het biedt informatie over de grondoorzaken van die risico’s: armoede, ongelijkheid en uitbuiting. De risicokaart omvat in eerste instantie producten als koffie, cacao en bananen en wordt in de komende maanden uitgebreid met meerdere producten.

Fairtrade’s risicokaart voor iedereen

Van boeren- en werknemersorganisaties, tot supermarkten en bedrijven: Fairtrade’s risicokaart is een handige tool voor iedereen die mensenrechten- en milieurisico’s in toeleveringsketens in kaart wil brengen.

Wetgeving om verantwoord en duurzaam internationaal te ondernemen is niet meer weg te denken uit het Nederlandse en het Europese debat. Bedrijven worden steeds meer wettelijk verplicht tot risico-analyses om schendingen van mensenrechten en milieu in hun toeleveringsketens te beperken, te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. De tool biedt bedrijven waardevolle inzichten in waar ze hun inspanningen en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid op kunnen richten. Het biedt gedetailleerde informatie om een ​​oplossingsgerichte dialoog en samenwerking tussen alle actoren in een toeleveringsketen te ondersteunen.

“De risicokaart kan een transparante dialoog tussen actoren in de toeleveringsketen ondersteunen en bedrijven helpen bij het ontwikkelen van effectieve maatregelen om de grootste risico’s aan te pakken en verdere schade aan mensen en de planeet te voorkomen”, zegt Marike de Peña, voorzitter van het Fairtrade Producer Network voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied CLAC.

Samen maken we het verschil

Dialoog en participatie vormen de basis van Fairtrade’s werk. De kaart is dan ook het product van intensieve samenwerking tussen Fairtrade, boerencoöperaties, werknemers en plantage management, alsook externe experts.

Fairtrade heeft een diepgaand inzicht opgebouwd in de mensenrechten en milieukwesties in wereldwijde toeleveringsketens en werkt er deze aan te pakken. Juist in sectoren en regio’s waar deze risico’s overheersen hebben zijn onze inspanningen het hardst nodig. Met onze ervaring kunnen we bedrijven ondersteunen bij elke stap in het uitvoeren van hun due diligence-verantwoordelijkheden, en met name bij het identificeren, voorkomen en beperken van schade en risico’s.

“Fairtrade is al 35 jaar een pionier in het bevorderen van mensenrechten in het bedrijfsleven. Due diligence moet niet alleen gaan over interne processen en eisen aan onze zakenpartners. Het moet gaan over dialoog, samenwerking en het veranderen van de eigen praktijken om het leven van mensen te verbeteren en het milieu te beschermen”, aldus Tytti Nahi, directeur Bedrijfsleven en Mensenrechten bij Fairtrade.

Alleen certificering is niet genoeg

Geen enkele organisatie of certificering kan garanderen dat een toeleveringsketen vrij is van mensenrechten- en milieuschendingen. Veel risico’s zijn diepgeworteld in armoede, ongelijkheid en uitbuiting en de collectieve inspanning van bedrijven, boeren, werknemers, regeringen en het maatschappelijk middenveld is nodig om deze risico’s op lange termijn effectief aan te kunnen pakken. Daarom mag het gebruik van certificering nooit de enige maatregel zijn die een bedrijf neemt om de risico’s in hun toeleveringsketens te beperken, te verhelpen en in de toekomst te voorkomen.

Fairtrade moedigt alle bedrijven aan om de Fairtrade risicokaart te gebruiken als kans om de ​​dialoog aan te gaan met boeren en werknemers, waardoor er concrete stappen ondernomen kunnen worden om wereldwijde toeleveringsketens duurzamer te maken.