Fairtrade is blij met de oproep voor betere deal voor cacaoboeren

Fairtrade is blij met de oproep voor betere deal voor cacaoboeren

Cover afbeelding voorFairtrade is blij met de oproep voor betere deal voor cacaoboeren

Fairtrade verwelkomt de oproep aan alle certificeringssystemen om een minimumprijs en een vaste premie voor cacao in te voeren en zo een “race to the bottom” te voorkomen. 

De oproep van VOICE Network – een coalitie van NGO's en vakbonden – is duidelijk: certificeringsinitiatieven moeten hun systeem verbeteren en erkennen dat een duurzame oplossing een prijsmechanisme vereist. "Fairtrade is het hier volmondig mee eens”, stelt Peter d’Angremond, directeur van Fairtrade Nederland (Stichting Max Havelaar). “Armoede onder cacaoboeren is groot. De cijfers uit het door Fairtrade in april 2018 gepubliceerde onderzoek maken dit pijnlijk duidelijk: 58 procent van de 3.000 onderzochte cacaohuishoudens in Ivoorkust leeft in extreme armoede. Onacceptabel, vinden wij. Het is om deze reden dat Fairtrade, middels uitgebreide consultaties, een leefbaar inkomen referentieprijs heeft berekend: de farmgate prijs die uiteindelijk nodig is voor boeren om een leefbaar inkomen te kunnen verdienen. De eerste stap hebben we zelf gezet: onze minimumprijs en premie voor cacao gaan per 1 oktober dit jaar met 20 procent omhoog”.

VOICE constateert een significant verschil tussen de nieuwe Fairtrade minimumprijs en de door Fairtrade berekende leefbaar inkomen referentieprijs. Maar, VOICE is vooral kritisch op Rainforest Alliance/UTZ, de vrijwillige standaardorganisatie met het grootste aandeel in de gecertificeerde cacaomarkt. VOICE stelt dat Rainforest Alliance/UTZ met het ontbreken van een minimumprijs in haar standaarden de noodzaak van hogere farmgate prijzen niet aanpakt, daarmee inspanningen van anderen om een leefbaar inkomen te bereiken tegenwerkt en zo een race to the bottom tussen de standaardorganisaties aanwakkert.

“Terechte en ook zeer welkome kritiek” vindt d’Angremond. Zoals VOICE zelf aangeeft hebben chocoladebedrijven en retailers de neiging om naar het goedkoopste alternatief te zoeken. Boeren dreigen het voordeel van de aankomende Fairtrade prijsstijging te verliezen als bedrijven die nu onder Fairtrade voorwaarden inkopen in oktober zouden overstappen naar andere initiatieven die dit prijsmechanisme niet hebben en daarmee dus goedkoper zijn. “En precies daar zit ons dilemma”, aldus d’Angremond: “Fairtrade kan haar minimumprijs niet eenzijdig in één keer verhogen naar het benodigde niveau dat een leefbaar inkomen mogelijk maakt. Zo’n hogere prijs heeft alleen impact als de sector daadwerkelijk bereid is deze te betalen en het gelijkstellen van het speelveld op prijs is daar echt voor nodig.”
 
D’Angremond benadrukt nogmaals dat de verhoging van de minimumprijs en premie een eerste, maar belangrijke stap is. “Fairtrade zal niet meedoen aan de race to the bottom. Nee, certificering is niet de heilige graal voor duurzame cacao en ja, er is een lange weg te gaan om een leefbaar inkomen voor cacaoboeren te bereiken. Zonder sectorbrede actie op prijs zal duurzame cacao meer een aspiratie blijven dan een realiteit.” 

Fairtrade roept de sector op de handen ineen te slaan, het tij te keren en juist een race to the top te bewerkstelligen. ”De recente aankondiging van een gezamenlijke floor price van de Ivoriaanse en Ghanese regeringen van US $ 2.600 is een baanbrekend voorbeeld. Ook in Nederland heeft de cacaosector nu de kans om deze race to the top verder te stimuleren. D’Angremond:  “Wij hopen dat het nieuwe Nederlandse initiatief voor duurzame cacao (DISCO – Dutch Initiative for Sustainable Cocoa) de floor price van Ghana en Ivoorkust zal omarmen én in de eigen doelstellingen concrete, meetbare stappen zal opnemen voor de betaling van een prijs die een leefbaar inkomen mogelijk maakt”. 

"We zijn blij dat VOICE erkent dat certificering een belangrijke rol speelt bij het ondersteunen van boerenorganisaties. We zijn trots op de steun die Fairtrade Africa biedt, die veel verder gaat dan certificering, bijvoorbeeld via het West-Afrika Cacao Programma voor boerenorganisaties en hun leden, en via de Women School of Leadership” aldus d’Angemond.

"We nemen de VOICE-verklaring zeer serieus en het aanpakken van de problemen die hierin benoemd worden, maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen voor meer transparantie en integriteit. Daarbij hoort ook onze lobby voor gedegen wetgeving om ervoor te zorgen dat  mensenrechten, waaronder een leefbaar inkomen, worden gerespecteerd. De productie van onze geliefde chocola mag niet ten koste gaan van de leefomstandigheden van boeren en hun gezinnen.”