Fairtrade en IDH sluiten partnerschap voor eerlijke economische voorwaarden

Fairtrade en IDH sluiten partnerschap voor eerlijke economische voorwaarden

Fairtrade en IDH sluiten partnerschap voor eerlijke economische voorwaarden
Fairtrade en IDH – the Sustainable Trade Initiative gaan samenwerken om hun werk op leefbaar loon en leefbaar inkomen te versnellen.

Mensen dienen op de eerste plaats te staan ​​in onze handelsketens. Vanuit die overtuiging is het duidelijk dat ons huidige handelsmodel op de schop moet, willen we mensen aan het begin van onze toeleveringsketens in staat stellen een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken. Wanneer het echter gaat om duurzame transformatie van dat handelssysteem, is het vaak gemakkelijker om tekortkomingen te vinden dan om oplossingen te herkennen. 

De afgelopen jaren pleiten zowel Fairtrade als IDH voor de urgentie van een leefbaar inkomen en een leefbaar loon. Beide organisaties zetten zich in om de kloof tussen leefbaar loon en inkomen te dichten, ondersteunen onderzoek, kwantificeren basislonen en referentieprijzen voor leefbaar inkomen, ontwikkelen tools en roadmaps en proberen mensen en bedrijven te beïnvloeden de juiste keuzes te maken. De ervaring leert ons dat er geen simpel antwoord, noch een eenduidige oplossing is om leefbare lonen en inkomens duurzaam te realiseren. Bovendien geloven we dat samenwerking de sleutel is tot verandering op grote schaal. 

Door strategisch de handen ineen te slaan, willen IDH en Fairtrade elkaars kennis en netwerken benutten, ervaringen uitwisselen en samenwerken aan oplossingen voor het overbruggen van leefbaar loon en inkomensverschillen op een inclusieve en duurzame manier. 

“Fairtrade is een belangrijke partner om ervoor te zorgen dat de stappen die we met bedrijven nemen om de leefbaar loon- of inkomenskloof te dichten hand in hand met producenten worden gedaan, en om producenten en actoren in de toeleveringsketen robuuste data validatie te bieden”, zegt Daan Wensing, CEO van IDH. “De organisatie heeft haar positie in de afgelopen jaren bevestigd met haar model voor eerlijke handelsvoorwaarden om vooruitgang te boeken op weg naar een leefbaar inkomen en leefbaar loon in het bijzonder. Samen met Fairtrade hopen we een wereldwijd hefboomeffect te creëren en een volgende stap te zetten in het versnellen van bedrijfspraktijken die zullen bijdragen aan het bereiken van leefbare lonen en inkomen in agri-food toeleveringsketens.” 

Een eerste concrete stap in de samenwerking van IDH en Fairtrade is het recente besluit van Fairtrade om te gaan werken met de door IDH geïntroduceerde Salarismatrix als een instrument om lonen te meten. De praktische tool maakt deel uit van de IDH Roadmap on Living Wage die als doel heeft internationale afstemming te versterken en tastbare oplossingen biedt op het gebied van leefbaar loon. Fairtrade en IDH hebben afgesproken de salarix matrix voor zover mogelijk te laten voldoen aan de unieke eigenschappen van Fairtrade  en ervoor te zorgen dat de samenwerking meer voordelen oplevert voor boeren en werknemers. Fairtrade en IDH zullen de komende maanden in detail uitwerken wat dit concreet betekent voor Fairtrade’s stakeholders. 

“IDH heeft een sterke staat van dienst in het bijeenbrengen van het bedrijfsleven om projecten te ondersteunen, de lessen te benutten en de sector brede vooruitgang op het gebied van leefbare inkomens en lonen te monitoren”, legt Melissa Duncan, directeur van Fairtrade International, uit. “Met de Salarismatrix tool van IDH wil Fairtrade meer uniformiteit creëren in het meten van lonen. Het stelt ons in staat om enkele van de unieke eigenschappen van Fairtrade te demonstreren in een online tool die door veel van onze particuliere klanten wordt gebruikt. Het zorgt er ook voor dat producenten niet geconfronteerd worden met de administratieve last van het invullen van verschillende tools met vergelijkbare doelen”, voegt ze eraan toe. 

Binnen het partnerschap zullen Fairtrade en IDH samen acties identificeren voor eerlijke economische omstandigheden op vijf belangrijke gebieden: co-creatie, leren, belangenbehartiging, communicatie en fondsenwerving. Verdere updates over ons gezamenlijke werk delen we via nieuwsbrieven en/of social media kanalen in de komende maanden.