Fairtrade en due diligence op mensenrechten en milieu: veel te bieden – en te leren

Fairtrade en due diligence op mensenrechten en milieu: veel te bieden – en te leren

Cover afbeelding voorFairtrade en due diligence op mensenrechten en milieu: veel te bieden – en te leren
Van de wereldwijde COVID-19-pandemie tot de strijd tegen racisme. Van de desastreuze gevolgen van klimaatverandering tot een stijging in het aantal mensen in armoede en met honger. Het is duidelijk dat mensenrechten niet voor iedereen gelden en we nog veel werk te verzetten hebben. De tijd dringt en we hebben allemaal een rol te spelen. Welke rol wij hebben leggen we uit in onze nieuwe publicatie “Hoe vermindert Fairtrade mensenrechtenschendingen in wereldwijde toeleveringsketens?”

Fairtrade werkt wereldwijd samen met talloze bedrijven en organisaties om de naleving van mensenrechten voor en met boeren en werknemers te verbeteren. In het stuk komen drie voorbeeldcases voor van mensenrechtenuitdagingen die relevant en urgent zijn voor Fairtrade en hoe wij daarmee omgaan:

  • Een leefbaar inkomen voor kleine cacaoboeren en werknemers in West-Afrika; 
  • Kinderarbeid op suikerrietboerderijen in Belize bestrijden; 
  • en de gevolgen van klimaatverandering voor de koffieproductie in Midden-Amerika
Koffieboer Fairtrade

Veel uitdagingen op het gebied van mensenrechten zijn diep geworteld in armoede, discriminatie en ongelijkheid. Kinderarbeid in de suikerrietvelden in Belize kan bijvoorbeeld niet los gezien worden van het gebrek aan onderwijs en werkgelegenheid. Koffieziektes veroorzaakt door klimaatverandering verminderen de levensstandaard van hele gemeenschappen. Het gebrek aan onderhandelingspositie van cacaoboeren kan kinderen tot gevaarlijke kinderarbeid dwingen. In alle gevallen vormen schendingen van mensenrechten en milieu niet alleen een bedreiging voor de huidige generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Hoe wij hier mee omgaan en wat wij doen om dit tegen te gaan staat centraal in het stuk.

Fairtrade als partner in due diligence

We lichten toe hoe Fairtrade bedrijven kan ondersteunen bij elke stap van het due diligence proces op mensenrechten en milieu (HREDD). Hierbij leggen we de nadruk op een inclusieve ‘bottum-up’ implementatie van due diligence. Juist omdat de Producenten Netwerken mede- eigenaar zijn van het Fairtrade systeem, weten wij hoe belangrijk de dialoog met rechthebbenden is. Want, als due diligence niet samen met producenten wordt geïmplementeerd, worden boeren en werknemers alleen maar meer onder druk gezet, met alle gevolgen van dien. 

Ons commitment

Ook Fairtrade zelf heeft als organisatie en beweging een verantwoordelijkheid. Daarom gaan we in deze publicatie verder in op ons eigen ‘Human Rights Commitment’ en onze aanpak ten aanzien van due diligence op mensenrechten en milieu:

  • Gaat Fairtrade over het aanvinken van vakjes of over continue verbetering? – Het laatste
  • Is er bewijs dat Fairtrade mensenrechten bevordert? – Ja, in onafhankelijk onderzoek
  • Geeft Fairtrade aan waar het voor verbetering vatbaar is – Ja
  • Is het toepassen van due diligence op mensenrechten en milieu nog steeds nodig als een bedrijf Fairtrade inkoopt? – Ja

Omdat grootschalige systeemverandering nodig is, roepen we overheden op ambitieuze wetgeving te implementeren die duurzaam en verantwoord ondernemen verplicht maakt voor bedrijven. Want alleen als iedereen meedoet, kunnen we mensenrechten voor iedereen laten gelden.

Lees hier meer! 

Meer weten? Mail hester@fairtradenederland.nl