HomeNieuwsFairtrade committeert zich aan de VN Guiding Principles on Business and Human Rights

Fairtrade committeert zich aan de VN Guiding Principles on Business and Human Rights

Deze week publiceert Fairtrade haar Commitment to Human Rights1. Hiermee onderschrijven wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om het respecteren van mensenrechten én moedigen we bedrijven aan om de lat hoger te leggen als het gaat om het tegengaan van mensenrechtenschendingen. Mensenrechten lijken soms vanzelfsprekend. Harde realiteit is echter dat ze voor veel mensen nog altijd worden geschonden. Kinderarbeid, discriminatie en het ontbreken van een leefbaar loon of inkomen is in veel landen aan de orde van de dag.

Mensenrechten staan centraal in Fairtrade’s missie. Niet ‘do good’, maar vooral ‘do no harm’ staat in onze duurzaamheidsaanpak voorop. Het toepassen van een zorgvuldig human rights due diligence (HRDD) proces is hierin cruciaal. In commerciële en politieke HRDD discussies brengen we de stem, kennis en ervaring van boeren en werknemers in. We werken met strenge standaarden die mensenrechtenschendingen verbieden. Bedrijven en consumenten kunnen erop vertrouwen dat Fairtrade gecertificeerde ketens worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij. Met lokale programma’s wordt gewerkt aan verbetering op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering, kinderarbeid of gender. Via campagnes en lobby worden de belangen van eerlijke handel voor boeren en werknemers kenbaar gemaakt en worden zoveel mogelijk mensen, bedrijven en overheden in beweging gebracht.

Met het commitment dat deze week gepubliceerd is omarmt Fairtrade de VN Guiding Principles on Business and Human Rights (de UNGP’s). We ontwikkelen een eigen HRDD-proces waarmee ons beleid en processen steeds effectiever worden in het aanpakken en het bevorderen van mensenrechten. We streven ernaar alle internationaal erkende mensenrechten te respecteren, zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de ILO Verklaring over de fundamentele principes en rechten op het werk.

Fairtrade positioneert zich als een HRDD partner voor bedrijven. Hoewel bedrijven verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van hun eigen human rights due diligence, zijn Fairtrade-certificering en -programma’s belangrijke instrumenten voor bedrijven om mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketens aan te pakken en te verminderen. Op basis van jarenlange ervaring, voortdurende interactie met producentenorganisaties en systematische verzameling en gebruik van impactgegevens, auditresultaten en extern onderzoek leveren we daarnaast deskundige input voor het HRDD-proces. 

Tot slot pleiten we voor brede due diligence wetgeving om het gelijke speelveld dat nodig is om systeemverandering teweeg te brengen en mensenrechtenschendingen in handelsketens op grote schaal aan te pakken.

“We moeten ervoor zorgen dat HRDD de machtsverhoudingen verandert en boeren en werknemers in staat stelt op te komen voor hun rechten”, benadrukt Marike de Peña, voorzitter van CAN, een cluster van de drie Fairtrade-producentennetwerken. 

Om mensenrechtenkwesties effectief aan te pakken, moet het niet alleen gaan om bedrijfsrapportage en strengere eisen aan leveranciers, maar ook om een ​​duurzame dialoog, partnerschap en een eerlijke verdeling van waarde tussen bedrijven en producenten.

En dat is precies waar Fairtrade zich voor inzet.

[1] Commitment to Human Rights