Fairtrade chocola nog eerlijker en groener!

Fairtrade chocola nog eerlijker en groener!

Cover afbeelding voorFairtrade chocola nog eerlijker en groener!

Fairtrade heeft de cacaostandaard een update gegeven om daarmee de impact voor boeren vergroten en de verduurzaming van cacaoketens nog verder te verbeteren. Met name eisen op het gebied van ontbossing, mensenrechten en traceerbaarheid zijn verder uitgebreid. 

In de Fairtrade standaarden staan voorwaarden waaraan alle partijen in de keten moeten voldoen, dus van boerencoöperatie tot handel, verwerking en verkoop van het eindproduct. De nieuwe cacaostandaard wordt de komende twee jaar geleidelijk ingevoerd. Ook zorgt deze nieuwe standaard ervoor dat bedrijven boerencoöperaties gaan ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van kinderarbeid en ontbossing.  

Geolocatie data tegen ontbossing 

Om ontbossing in cacaoproducerende landen als Ghana en Ivoorkust verder tegen te gaan, zullen boerencoöperaties geolocatie data van de cacaoplantages verzamelen. Op deze manier kunnen coöperaties het risico op ontbossing inschatten, preventieve maatregelen nemen en de data vergelijken met die van satellietmonitoring om er zeker van te zijn dat er geen ontbossing plaatsvindt. Deze eis sluit ook aan bij de nieuwe ontbossingswet van de Europese Unie.   

Coöperaties medeverantwoordelijk voor HREDD-proces 

HREDD (of gepaste zorgvuldigheid), is de inspanning die van bedrijven wordt gevraagd om betrokkenheid bij schending van mensenrechten en milieu tegen te gaan. Ook boerencoöperaties gaan hun werk op dit gebied versterken. Fairtrade heeft de allereerste HREDD-gids voor coöperaties ontwikkeld. Met begeleiding, training en advies biedt Fairtrade daarmee een hulpmiddel voor coöperaties om dit proces zelf te doorlopen. Dus van het analyseren van de risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu, het ontwikkelen van actieplannen om deze risico’s aan te pakken tot aan de rapportage.   

In de nieuwe cacaostandaard is op het gebied van HREDD extra aandacht voor kinderarbeid. Boeren in Ghana en Ivoorkust gaan effectievere monitoringsystemen opzetten om kinderarbeid te voorkomen en gevallen van kinderarbeid op te sporen. Er is ook een fonds geopend om coöperaties hierbij te ondersteunen. Bedrijven en betrokken partijen kunnen bijdragen aan dit fonds. 

De vernieuwde standaard is ontwikkeld samen met alle belangrijke stakeholders binnen Fairtrade, zoals Fairtrade boeren, werknemers, bedrijven en Fairtrade organisaties op alle continenten.  

Bekijk de HREDD gids hier