Fairtrade, cacao en coöperaties

Fairtrade, cacao en coöperaties

Cover afbeelding voorFairtrade, cacao en coöperaties

Betere werk- en leefomstandigheden voor cacaoboeren in West-Afrika zijn een grote uitdaging voor keurmerken, bedrijven, overheden, politiek, wetenschap en het maatschappelijk middenveld. Wij zien knelpunten zoals de enorme positie-ongelijkheid van de armste families aan het begin van de keten, de moeite die grote coöperaties met tienduizenden leden hebben om ervoor te zorgen dat alle leden geïnformeerd en betrokken zijn en het waarborgen van ieders actieve deelname in bestuursstructuren. Grote opgaven, waarbij constructieve samenwerking noodzakelijk is.

Fairtrade wil graag samen met haar partners kijken naar de kansen en de mogelijkheden. Onze missie is boeren te organiseren zodat ze sterker staan, de coöperaties via eerlijke en duurzame handelsvoorwaarden betere kansen geven en er samen met bedrijven en consumenten voor te zorgen dat de cacao van boeren onder eerlijke voorwaarden gekocht wordt.

Fairtrade beschouwt organisatievorming als de beste weg voor boeren om hun positie in de keten te versterken. Dit is een gedeeld inzicht in de agrarische (ontwikkelings-) wereld. Zo verkoos de Verenigde Naties 2012 tot het jaar van de coöperatie. Organisatie brengt schaal, verlaagt kosten, biedt een structuur voor teeltverbetering en gezamenlijke investeringen en kan de boeren een onderhandelingspositie geven die anders buiten hun bereik ligt. Als coöperatie verkopen boeren hun producten aan afnemers. De coöperatie ontvangt hiervoor altijd tenminste de Fairtrade minimumprijs voor hun product. Daar bovenop ontvangen ze de Fairtrade premie. Is de marktprijs hoger dan de minimumprijs dan ontvangen zij uiteraard de hogere marktprijs en de premie. De Fairtrade premie is bedoeld voor investeringen, naar prioriteit van de boeren zelf.

Uit externe onderzoeken en evaluaties weten we dat er drie elementen zijn die de basis vormen voor succesvolle coöperaties. Ten eerste moet er voldoende vraag zijn zodat de coöperatie een substantieel deel van de totale productie tegen Fairtrade voorwaarden kan verkopen. Daarom is het van belang dat meer bedrijven en consumenten voor Fairtrade kiezen. Ten tweede zijn organisatiekracht en professionaliteit van belang. Tot slot speelt communicatie binnen de coöperatie een grote rol. Dit zijn trajecten van de lange adem, we beschouwen Fairtrade als een ontwikkelingsmodel. Internationaal wordt nauwkeurig gemonitord waar we staan.

Nieuwsgierig hoe Fairtrade werkt in de cacaosector, bekijk dan deze PDF >>

Wilt u in een oogopslag zien hoe Fairtrade in het algemeen werkt? >>

Lees ook het verhaal van cacaoboer Olivier Assie Konan >>