Eerlijke CO2-markt van levensbelang

Eerlijke CO2-markt van levensbelang

Cover afbeelding voorEerlijke CO2-markt van levensbelang
CO2-markten spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van de benodigde CO2-financiering van de particuliere sector. Daarmee kunnen ontwikkelingslanden zich aanpassen aan klimaatverandering en overstappen op duurzame energie. Maar die CO2-financiering bereikt kleinschalige boeren en huishoudens met een laag inkomen nauwelijks. In de CO2-markt zien we de dezelfde oneerlijke principes als bijvoorbeeld in de koffie- of cacaosector.

Westerse landen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, maar de impact van klimaatverandering zie je vooral in ontwikkelingslanden. Daarom moet de CO2-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

FairClimateFund voert een campagne voor een ‘Fair Race to Net-Zero‘, samen met Fairtrade en WOCAN. Daarom zullen ze tijdens de COP26 een side event organiseren: A Fair Race to Net-Zero; scaling fair, inclusive and gender-focused voluntary carbon markets. Ze willen ervoor zorgen dat een overgang naar een net-zero economie eerlijk, inclusief en gendergericht is en dat mensen in de meest kwetsbare regio’s niet over het hoofd worden gezien.

COP26 Side Event: A Fair Race to Net Zero

De bedoeling van deze sessie is om de aandacht te vestigen op de problemen rond additionaliteit van CO2-reductie projecten, carbon financiering voor aanpassing in ontwikkelingslanden, carbon markten als een mechanisme om emissies te verminderen en de afstemming van de SDG’s in de vrijwillige carbon markten.

Moderator: 
Heleen de Coninck, researcher international climate and energy policy and innovation studies. Employed by TUe & RU, IPCC-author, Climate Strategies member.

Sprekers

  • Marcel Spaas, Business Developer Nature Based Solutions, FairClimateFund
  • Juan Pablo Solis, Senior Advisor Climate and Environment, Fairtrade International
  • Jeannette Gurung, Executive Director, WOCAN and W+ Standard

Wanneer
Donderdag, 11 November 2021
17:45 – 19:00 CET
Zaal: Strangford Lough
Link naar livestream event: LIVE volgen

FairClimateFund streeft ernaar om de CO2-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede te laten komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij valt te denken aan CO2-emissierechten in de vrijwillige CO2-markt, duurzame energieprojecten voor huishoudens in ontwikkelingslanden, CO2-reductie projecten die gebaseerd zijn op natuurlijke ecosystemen en de daarbij behorende keurmerken als Gold Standard, Fairtrade Climate Standard, Verra en Plan Vivo Standard.

Lees position paper, ‘Fair Race to Net-Zero‘.