Een leefbaar inkomen prijs voor Oegandese koffie 

Een leefbaar inkomen prijs voor Oegandese koffie 

Fairtrade Uganda LIRP
Op 31 oktober 2022 heeft Fairtrade een leefbaar inkomen referentieprijs gepubliceerd voor koffie uit Oeganda. Dit is een prijs voor koffie die boeren in staat stelt om een leefbaar inkomen te verdienen.

De leefbaar inkomen referentieprijs is vastgesteld op 11,640 Oegandese shillings (momenteel in nov ’22 iets meer dan drie euro). Dit betreft de farmgate (1) prijs per kilo Arabica koffie (2) die een boer in staat moet stellen een leefbaar inkomen te verdienen. Tevens is er een proxy-referentieprijs (3) berekend van 7.150 shilling voor een kilo Fair Average Quality (FAQ) Robusta koffie. 

Het goede nieuws is dat er voor Arabica koffie uit Oeganda momenteel 10 – 11.000 shillings per kilo wordt betaald en de afgelopen maanden zelfs tot 12.000 shillings. Dat laat zien dat een leefbaar inkomen prijs wel betaald kan worden. Dat de marktprijs zo hoog is – op de korte termijn – zeker goed nieuws voor de koffieboeren.  

Het is echter wel van belang dat bedrijven zich committeren aan het betalen van de living income refernce prijs, ook als deze marktprijs daalt. Op basis van de (grillige) marktprijstrend van het afgelopen decennium kun je namelijk verre van zeker zijn van de stabiliteit van deze hoge marktprijs. Om te voorkomen dat boeren de dupe zijn van die onzekerheid heeft Fairtrade Original zich al gecommitteerd aan het betalen van de leefbaar inkomen referentieprijs aan hun koffieleverancier Ankole Coffee Producers Cooperative Union (ACPCU). 

Om de leefbaar inkomen prijs te berekenen heeft Fairtrade samengewerkt met onder meer boeren, landbouwadviseurs en koffie-onderzoekers in Oeganda. Het volledige rapport kun je hier lezen.  

Projectleider Derrick Komwangi van ACPCU geeft aan dat een leefbaar inkomen referentieprijs precies is wat de boeren nodig hebben:

“De vaststelling van een referentieprijs voor een leefbaar inkomen is voor ons als organisatie een eye-opener. Belangrijke onderdelen sprongen eruit: levensvatbare grootte van de boerderij en duurzame productie. Dit heeft aangetoond dat we als boeren moeten werken aan productiviteit, willen we een fatsoenlijk inkomen verdienen. De referentieprijs voor een leefbaar inkomen doet precies dat. Het geeft een impuls om te werken aan kwaliteit en  zorgt voor  voldoende inkomsten om te investeren om de juiste volumes te krijgen die ze kunnen verkopen.” 

Hoe nu verder 

In Oeganda zijn nog veel uitdagingen om de gewenste productie te bereiken en verschillende bronnen van inkomsten te generen. Als boeren kunnen vertrouwen op een vaste prijs en lange termijnrelaties met toegewijde commerciële partners zoal Fairtrade Original kan er geïnvesteerd worden in het verhogen van de productiviteit.  

Business Development Manager Lotje Kaak van Fairtrade Original zegt hierover het volgende: “Een leefbaar inkomen is een proces en daarom is het belangrijk om een langdurige samenwerking aan te gaan met onze partners, zoals ACPCU. We willen een leefbaar inkomen voor koffieboeren realiseren door hen de grondig onderzochte Leefbaar Inkomen Referentieprijs te betalen en projecten te ontwikkelen om hun inkomen verder te verbeteren. Zo nemen we het voortouw in het bewerkstelligen van de hoognodige verandering in de koffie-industrie.” 

Om een leefbaar loon te realiseren moeten alle spelers in de keten hun verantwoordelijkheid nemen. Ook als consument kan jij het verschil maken!