Een belangrijke volgende stap voor Fairtrade

Een belangrijke volgende stap voor Fairtrade

Leefbaar loon
Het berekenen van een leefbaar inkomen en een leefbaar loon vergt tijdrovend en kostbaar veldonderzoek – dit heeft als gevolg dat slechts enkele van de gebieden waar de 1,7 miljoen kleine boeren en werknemers van Fairtrade wonen, tot dusver zijn gedekt met een zogenoemde leefbaar loon benchmark studie. Met steun van de Global Living Wage Coalition en de Living Income Community of Practice werkte Fairtrade samen met Richard en Martha Anker en GIZ aan een snellere, goedkopere en schaalbaardere manier om ‘referentiewaarden’ vast te stellen voor gebieden waar nog geen benchmark voorhanden is. Deze referentiewaarden laten zien hoeveel geld er nodig is voor werknemers om een leefbaar loon te verdienen.

Deze nieuwe referentiewaarden zijn een belangrijke volgende stap voor Fairtrade’s leefbaar loon werk. Tot dusverre hebben we vertrouwd op uitgebreide onderzoeken naar leefbaar loon – gebaseerd op de Anker-methodologie – die bureauanalyse met primaire gegevensverzameling op locatie combineren. De referentiewaarden zijn niet bedoeld om de uitgebreide Anker-onderzoeken te vervangen, maar ze geven een globaal overzicht  van gebieden met lage inkomens en lage lonen,  ook wel ‘’hotspots’’ genoemd. Op basis hiervan kan  Fairtrade mede bepalen welke gebieden prioriteit moeten krijgen in het leefbaar loon werk.

De referentiewaarden beslaan een heel land in plaats van een specifieke locatie. Ook worden de verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden berekend.

“De nieuwe methodologie zal het aantal landen waarvoor er internationaal vergelijkbare schattingen van leefbaar loon beschikbaar zijn, aanzienlijk vergroten”. Ze zullen voor veel ontwikkelingslanden waardevolle nieuwe informatie opleveren.” zegt Martha Anker. ”Deze referentiewaarden zullen discussies over leefbaar loon en leefbaar inkomen mede mogelijk maken in landen waar het ons nog niet gelukt is om uitgebreid onderzoek naar leefbaar loon te doen.” vult Richard Anker aan.

De eerste Anker-referentiewaarden hebben betrekking op Burkina Faso, Ivoorkust, Peru en Rwanda. In de rest van 2020 zullen nog eens 16 referentiewaarden volgen.

 Een Engelse factsheet met technische ins & outs kan hier gedownload worden.