HomeNieuwsDignity for All (D4A) programma in Ghana

Dignity for All (D4A) programma in Ghana

Kinderarbeid in de cacaosector in Ivoorkust en Ghana is nog steeds dramatisch hoog. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2020 dat in opdracht van de Amerikaanse overheid is uitgevoerd. Er zijn 1,56 miljoen kinderen betrokken bij kinderarbeid. Hiervan worden 1,48 miljoen kinderen blootgesteld aan gevaarlijk werk. Dit betekent werken met pesticiden, met scherp gereedschap of het tillen van zware zakken!

Wat is de oorzaak?

Fairtrade kinderarbeid Dignity for All (D4A) programma in Ghana

Eén van de grondoorzaken van kinderarbeid in cacao is de lage prijs die de boer ontvangt voor cacaobonen. Maar er zijn meer oorzaken zoals bijvoorbeeld een gebrek aan scholen, waardoor kinderen niet naar school kunnen en in plaats daarvan gaan werken. Fairtrade kan niet voor 100% garanderen dat er geen kinderarbeid plaatsvindt bij Fairtrade gecertificeerde cacaocoöperaties.  Maar we kunnen wel voor 100% garanderen dat we er alles aan doen om het te voorkomen. Hier lees je hoe.  

In Ghana werken we nu samen met een aantal organisaties in het Dignity for All (D4A) programma om bescherming van kinderen te verbeteren en kinderarbeid tegen te gaan.  

WIE ZIJN ERBIJ BETROKKEN?

Wat doen we met zijn allen in het D4A programma? 

Cacaobonen verbouwen en oogsten 

De boerenleden van cacaocoöperaties Asunafo  en Asetenapa werken hard om goede cacaobonen te verbouwen en te oogsten. De belangrijkste cacao-oogst vindt plaats van oktober tot en met februari/maart.  

Cacaobonen kopen en hogere prijs betalen 

Tony’s Chocolonely koopt cacaobonen van beide coöperaties en betaalt daar een hogere prijs voor. De zogenoemde leefbaar inkomen referentieprijs. Een van de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid is armoede door veel te lage cacaoprijzen. Door het betalen van de Fairtrade premie en daarbovenop nog een extra bedrag draagt Tony’s bij aan het tegengaan van kinderarbeid. Ook betaalt Tony’s mee aan het monitoringsysteem (zie onder) om kinderarbeid te voorkomen en te adresseren.   

Bewustwording vergroten over kinderarbeid en monitoren 

De coöperaties, Fairtrade en ICI werken samen aan bewustwording over kinderarbeid. Ze zorgen ervoor dat kinderen, jongeren en volwassenen weten wat het verschil is tussen illegale kinderarbeid en een kind dat zijn of haar ouders helpt. Want kinderen kunnen natuurlijk prima hun ouders helpen en zodoende alles over cacaoteelt leren. Het mag alleen niet onder schooltijd en het werk moet passen bij hun leeftijd en niet gevaarlijk zijn.  

ICI helpt de coöperaties bij het opzetten van een monitoring systeem. Hierbij worden mensen uit de gemeenschap geselecteerd die leren om kinderarbeid te herkennen. Ze bezoeken individuele gezinnen. Als blijkt dat er sprake is van kinderarbeid in een gezin dan gaan ze het gesprek aan om een oplossing te zoeken. Als blijkt dat een kind geen geboortecertificaat heeft en daardoor niet naar school kan, dan wordt die aangeschaft. Ook kan het zijn dat veel kinderen werken en niet naar school gaan omdat de school te ver weg is. Een oplossing kan dan zijn om fietsen aan te schaffen voor de kinderen zodat ze de school kunnen bereiken. Maar uiteraard zijn situaties vaak ook complex. Als een kind onmiddellijk in veiligheid moet worden gebracht dan wordt samengewerkt met de lokale overheid (Social Welfare Department).  

Fairtrade school kinderarbeid

Kinderen beschermen op school   

Ook leraren zijn betrokken bij het project. Ook aan hen wordt uitgelegd wat kinderarbeid is en dat ze naar het Community Child Protection Committee (CCPC) in de gemeenschap kunnen gaan om kinderarbeid te rapporteren.  Dit comité gaat dan onderzoeken wat er aan de hand is en een oplossing zoeken. Soms blijven kinderen thuis van school omdat ze zich er niet altijd veilig voelen. Lichamelijke straffen zijn verboden in Ghana, maar worden in de praktijk soms nog wel toegepast.Ook dit wordt met leraren besproken en er worden alternatieve vormen van straf aangedragen. Bij dit hele proces worden ook de Parents and Teachers Associations van de school betrokken en het School Management Committee. Kortom iedereen die met de school te maken heeft.  

Kinderen betrekken 

Er wordt veel met kinderen gesproken over kinderrechten. Dit gaat vaak op een speelse manier door middel van spelletjes en quizzen. In de loop van het project worden er nog meer activiteiten voor kinderen uitgevoerd, zoals het opzetten van een kinderparlement op districtsniveau en mobiele bibliotheken.