De tijd tikt weg voor het redden van het klimaat:

De tijd tikt weg voor het redden van het klimaat:

Cover afbeelding voorDe tijd tikt weg voor het redden van het klimaat:

Met COP26 nog vers in het geheugen, maakt de wereld zich alweer op voor de 27e Klimaatconferentie van de VN (COP27). De bijeenkomst van wereldleiders om te praten over het Klimaatverdrag vindt ditmaal plaats in de Egyptische badplaats Sharm-El-Sheikh. Het doel van de samenkomst van lidstaten, klimaatactivisten en maatschappelijke organisaties blijft onveranderd ten opzichte van vorig jaar: vooruitlopen op een klimaatresolutie die de mondiale temperatuur niet meer dan 1,5C° doet stijgen. Elk jaar blijft de missie hetzelfde, elk jaar neemt de urgentie toe. 

Fairtrade roept wereldleiders daarom opnieuw op in actie te komen

In navolging van onze betrokkenheid bij COP26 in 2021 in Glasgow, Schotland, herhaalt Fairtrade en de Fair Trade-beweging opnieuw twee dringende oproepen. Hervorm het wereldwijde handelssysteem en verbeter tegelijkertijd de levering van cruciale financiële steun aan kleinschalige boeren en werknemers – zij die het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis. Internationale handel, van productie tot consumptie, is vandaag de dag namelijk nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Oneerlijke handel heeft tot gevolg dat degenen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en er de minste verantwoordelijkheid voor dragen, de nadelige effecten ervan het hardst treft. Dit is niet de toekomst die we voor ogen hebben. Daarom roepen we tijdens COP27 opnieuw namens 2 miljoen boeren, uit meer dan 70 landen, leiders van lidstaten op om in actie te komen.

Allereerst roepen we rijke landen, zoals landen in de EU, op om de beloofde 100 miljard dollar aan klimaathulp voor eind 2022 waar te maken en de nodige strategieën te ontwikkelen om kwetsbare gemeenschappen te helpen verlies en schade als gevolg van klimaatverandering te boven te komen. Enkel 2% van dit bedrag voor klimaathulp komt op dit moment bij kleinschalige boeren terecht. Dit is onaanvaardbaar.

Het belang van partnerschappen

Tevens roepen we alle lidstaten op om duurzame partnerschappen aan te moedigen en te ondersteunen. Uit onze ervaring blijkt dat partnerschappen effectiever zijn als lokale belanghebbenden, zoals kleinschalige boeren en werknemers, centraal staan in de besluitvorming ervan. Zo noemt Fairtrade’s klimaat adviseur Juan Pablo als voorbeeld het Sankofa project, een samenwerking tussen retailer Coop, de Zwitserse overheid, het Zwitserse platform voor duurzame cacao SWISSCO en DANIDA, het Deens Internationaal Ontwikkelingsagentschap: ‘De samenwerking leverde indrukwekkende resultaten op voor bescherming van de biodiversiteit, het verminderen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de bodemgezondheid door het planten van een verscheidenheid aan bomen en voedselgewassen. Door zogeheten koolstofvastlegging, het uit de atmosfeer opnemen van koolstof door bomen een planten, kunnen boeren in de toekomst deze koolstofkredieten verhandelen. En voor Fairtrade en onze partners betekent het opschalen van vergelijkbare partnerschappen een diepgaande en gunstige impact op boerengemeenschappen’.

Naast partnerschappen is er ook een cruciale rol weggelegd voor het handelsbeleid voor lokale gemeenschappen die nu al worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat hier niet alleen om het in staat stellen van kwetsbare gemeenschappen te investeren in klimaatmitigatie en -adaptatie, maar ook aan ontwikkeling, regionale integratie en verbetering van markttoegang. Een inclusief handelsbeleid stelt hen in staat toe te werken naar een leefbaar inkomen of een leefbaar loon.

Daarnaast is het belangrijk dat landen zich middels handelsverdragen committeren aan inzet voor mensenrechtenbescherming, verdragen van de International Labour Organisation (ILO), de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het Parijsakkoord door middel van bindende en afdwingbare afspraken.

Tot slot zullen we aandringen op de invoering van robuuste maatregelen om bedrijven die klimaatregelgeving niet naleven, te bestraffen en ervoor te zorgen dat kosten voor gepaste zorgvuldigheidsprocessen niet op lokale gemeenschappen worden afgewenteld.

Het is niet fair…

Het is niet fair om de gevolgen van deze klimaatcrisis  alleen op de schouders van ’s werelds meest kwetsbare gemeenschappen te leggen. Dat is waarom de wereldwijde Fair Trade beweging zich hard maakt voor de naleving van publieke toezeggingen op het gebied van klimaat en bedrijven verantwoordelijk houdt voor hun klimaatbeloften. Tegelijkertijd weten we ook dat kleinschalige boeren en werknemers in productielanden onderdeel zijn van de klimaatoplossing. We zijn ons er bewust van dat de toekomst van onze planeet afhangt van het kunnen omarmen van bewezen alternatieven voor onze huidige productiepatronen, het vooropstellen van investeringen voor eerlijkere transities en het opschalen van klimaatadaptatie- en mitigatieopties, nog binnen dit decennium.

Fairtrade en de Fair Trade-beweging zijn op COP27 aanwezig met de missie om het herhalende patroon van veel praten en weinig actie te doorbreken. Alleen door gezamenlijke inzet van Westerse landen kunnen we de voortdurende klimaatuitdagingen aanpakken. We moeten samen optreden, maar bovenal moeten we nu handelen, want er kan geen klimaatrechtvaardigheid bestaan zonder eerlijke handel.