De Fairtrade koffiestandaard is vernieuwd!

De Fairtrade koffiestandaard is vernieuwd!

Cover afbeelding voorDe Fairtrade koffiestandaard is vernieuwd!

Het tegengaan van ontbossing nu nóg beter geborgd met het ingaan van de EU Ontbossingsverordening in zicht. 

Eerder berichtten we er al over, de Europese verordening om ontbossing tegen te gaan (EUDR) en hoe Fairtrade zich daartoe verhoudt. En nu is er goed nieuws. Na een consultatieronde langs het Fairtrade netwerk van boeren en bedrijven zijn nieuwe criteria opgenomen in de Fairtrade koffiestandaard die coöperaties nog beter in staat stellen om ontbossing tegen te gaan. En Fairtrade hanteert zelfs een eerdere cut-off datum dan vereist is volgens de EUDR. Weten hoe dat zit? We leggen het je hier uit.

Armoede grondoorzaak ontbossing  

Structurele armoede is de grondoorzaak van ontbossing. Vanwege lage prijzen voor koffie verdienen koffieboeren te weinig om rond te komen. Zij worden door het gebrek aan fatsoenlijke levensomstandigheden gedwongen bossen in te gaan voor voedsel en hout en om nieuw land te beplanten voor meer inkomen. Dit resulteert meestal in verdere bodemschade en aanhoudende economische tegenspoed. De Fairtrade minimumprijs, Fairtrade premie en het werk van Fairtrade aan leefbare inkomens betekenen meer financiële middelen voor coöperaties en boeren om zo de kern van het probleem aan te pakken. 

De Europese Ontbossingsverordening  

De Europese Unie werkt al langere tijd aan het tegengaan van ontbossing. Met het afnemen van bos wordt klimaatverandering namelijk versterkt en neemt de biodiversiteit in rap tempo af. De EU Deforestation Regulation (EUDR) die vanaf 1 januari 2025 van kracht gaat, verplicht onder andere dat: 

• De koffie die wordt geïmporteerd naar de EU ontbossingsvrij en legaal is.
• De koffie traceerbaar moet zijn naar een stuk grond door middel van geolocatie-data.
• Het koffieproduct wordt gekoppeld aan een verklaring van gepaste zorgvuldigheid, de zogeheten due diligence verklaring.

Bovenstaande eisen vragen niet alleen een inspanning van bedrijven die aan de EUDR moeten voldoen, maar ook van boeren aan het begin van de keten.

Aanpassingen in de nieuwe koffiestandaard

Fairtrade had altijd al strenge eisen voor het tegengaan van ontbossing. In de koffiestandaard zijn nu de volgende nieuwe eisen opgenomen, die op sommige punten verder gaan dan de EUDR:
• Er is een cut-off date toegevoegd. Fairtrade koffie moet afkomstig zijn van land waarop geen ontbossing heeft plaatsgevonden na 1 januari 2014 – zes jaar eerder dan de EUDR-vereiste van 31 december 2020.
• Beschikbaarheid van geolocaties is een vereiste in de EUDR. De Fairtrade koffiestandaard gaat zelfs verder. Hierin is opgenomen dat coöperaties, exporteurs en importeurs geolocatie-data van koffieboerderijen moeten hebben (GPS locatiepunten of GPS polygonen bij boerderijen die groter zijn dan 4 hectare). Exporteurs en importeurs wordt gevraagd de geolocatie-data met coöperaties te delen. Op deze manier wordt gewerkt aan een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheid in de keten.
• Coöperaties beoordelen risico’s op ontbossing en hebben een preventie- en mitigatieplan. Andere ketenpartners moeten hieraan bijdragen, zodat coöperaties de benodigde investeringen kunnen doen.
• Fairtrade is een samenwerking aangegaan met Satelligence. Deze organisatie gaat ontbossing monitoren op basis van geolocatie-data die coöperaties gaan aanleveren. Dit zal coöperaties ondersteunen bij het beoordelen en managen van risico’s op ontbossing. Om boeren niet te belasten met de financiële consequenties hiervan wordt de samenwerking met Satelligence voor in ieder geval de komende 3 jaar gefinancierd door het Fairtrade systeem.
• Ook qua biodiversiteit gaat de nieuwe Fairtrade koffiestandaard verder dan EUDR. De koffiestandaard vereist namelijk ook monitoring van biodiversiteit en het opstellen en uitvoeren van een bijbehorend actieplan.
Daarmee is nu, naast de cacaostandaard, ook de koffiestandaard helemaal up-to-date gemaakt.

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om op donderdag 22 februari van 15.00-16.00 uur het Fairtrade webinar over de nieuwe koffiestandaard bij te wonen. Klik hier om je te registreren.

Meer lezen…