Covid-19 treft cacaoboeren in Ghana

Covid-19 treft cacaoboeren in Ghana

Fairtrade Cacao Ghana Covid-19
De gevolgen van Covid-19 treffen boeren en werknemers in ontwikkelingslanden hard. De invloed van het virus op de wereldmarkt en wereldmarktprijzen is groot. Veel boeren en werknemers riskeren hun baan of inkomsten te verliezen. Er is onvoldoende goede gezondheidszorg in deze landen met alle risico’s van dien. Ook cacaoboeren in het West-Afrikaanse Ghana worden getroffen door Covid-19. En de meerderheid van deze cacaoboeren leeft al onder de extreme armoedegrens. Terwijl er overal lockdowns waren en nog steeds zijn, blijven boeren op hun land werken om het voedsel te verbouwen dat op onze tafels eindigt.

Effecten Covid-19 

Verscheping van cacao loopt vertraging op door logistieke uitdagingen. Ook durfden exporteurs soms geen nieuwe contracten aan te gaan. Ze gaven aan dat de crisis van invloed zou zijn op de vraag van hun internationale afnemers. Dus het volume aan Fairtrade cacaobonen dat coöperaties verkopen is in sommige gevallen verlaagd of helemaal gestopt.  

Door gesloten grenzen zijn sommige boeren en werknemers gestrand in de buurlanden waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dit betekent dat er niet gewerkt kan worden op de cacaoplantages waardoor de productie en kwaliteit van de cacaobonen daalt.  

In Ghana zijn prijzen van voedsel, maar ook van essentiële benodigdheden zoals zeep en handgels gestegen. Deze prijzen gingen omhoog toen de overheid een lockdown aankondigde in maart in de belangrijkste steden. De prijsstijging betreft dan ook met name producten die uit deze steden komen zoals rijst, olie en zeep.  

Boeren zien hun inkomen ook nog eens dalen doordat ze producen zoals cassave en bananen niet altijd meer kunnen verkopen op lokale markten, omdat deze gesloten zijn vanwege de social distancing maatregelen.   

Ook kinderen worden getroffen. Schoolsluitingen, in combinatie met beperkingen op werk door arbeidsmigranten, maken jongens en meisjes kwetsbaarder voor kinderarbeid. 

Fairtrade coöperaties ondersteunen hun leden 

Ghana was na 3 weken een van de eerste landen die de maatregelen langzamerhand weer versoepelde. Mensen mogen nu met maximaal 100 personen bij elkaar komen en de kinderen uit de hoogste klassen mogen weer naar school.  

Ook de Fairtrade cacaocoöperaties sloten hun kantoren om medewerkers te beschermen. Ze zijn al een tijdje weer open, maar nog wel met zo weinig mogelijk mensen. Ze verspreiden informatie, ook via de gemeenschapsradio, onder de boerenleden over Covid-19 en delen essentiële spullen uit om verspreiding tegen te gaan. Fairtrade coöperatie Kukuom in Ghana heeft bijvoorbeeld emmers, vloeibare zeep en tissues uitgedeeld bij alle 29 gemeenschappen die onder de coöperatie vallen. Verder deelden de coöperaties rijst, tomaten, ingeblikte vis en olie uit om hun leden te ondersteunen in deze moeilijke tijden.  

Activiteiten Fairtrade Africa team 

De medewerkers van Fairtrade Africa in Ghana geven informatie en educatieve materialen aan de coöperaties.  Deze materialen gebruiken de coöperaties om bewustwording te creëren over Covid-19 bij hun leden. De informatie wordt gedeeld met het management van de coöperaties via virtuele platformen die zijn opgezet door Fairtrade Africa. Deze platformen worden ook gebruikt om coöperaties bij te staan met een flexibele invulling van de Fairtrade premie zodat een deel van de premie snel besteed kan worden aan zaken die nodig zijn om de besmetting tegen te gaan, zoals zeep, emmers, handgels en mondkapjes. Ook worden coöperaties geholpen om een aanvraag te doen voor het Fairtrade Relief and Resilience Fund dat Fairtrade heeft opgericht. Fairtrade is zich ervan bewust dat de (nu gedeeltelijke) sluiting van scholen kan leiden tot meer kinderarbeid. Daarom ondersteunt het Fairtrade Africa team de coöperaties nog eens extra zodat in deze tijd nog meer aandacht wordt besteed aan bewustwording omtrent kinderarbeid. Hiervoor worden radiostations in de gemeenschap gebruikt en lokale informatiecentra.   

Vooruitzichten  

Toen de lockdown in maart werd aangekondigd, was de belangrijkste oogst in Ghana net geweest. In Ghana (en ook in Ivoorkust) koopt de overheid de cacao centraal in.  De Ghanese organisatie Ghana Cocoa Board (Cocobod) is hiervoor verantwoordelijk. Begin april gaf Cocobod aan dat ze een inkomstendaling van 1 miljard dollar voorzag vanwege de gedaalde cacaoprijs.  Later in april meldde Cocobod wel dat ze alles wat mogelijk is zou doen om ervoor te zorgen dat de cacaoprijs die zij momenteel aan de boeren betaalt niet verlaagd wordt.  

Net als Fairtrade zijn ook de overheden van Ghana en Ivoorkust bezig met leefbaar inkomen. In juni 2019 kondigden zij aan dat zij de huidige farmgateprijzen (prijs die aan de boer wordt betaald) van US$ 1377 in Ivoorkust en US$ 1525 in Ghana verhogen naar US$ 1820 per ton cacaobonen. Deze prijsverhoging wordt doorgevoerd in oktober 2020 wanneer het nieuwe cacaoseizoen begint. Om dit mogelijk te maken verplichten ze bedrijven om een zogenoemd Living Income Differential te betalen van US$ 400 bovenop de marktprijs. Fairtrade juicht deze ontwikkeling toe en deelt het streven van beide landen om te zorgen voor een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat Covid-19 de beslissing om de farmgate prijzen te verhogen negatief beïnvloedt. Maar zeker is wel dat de boeren ook op lange termijn negatieve gevolgen zullen ondervinden van de Covid-19 crisis.  

Bekijk COVID-19 overzicht en updates hier.