Colombiaanse Publiek-Private Samenwerking vergroot de kans op blijvende vrede

Colombiaanse Publiek-Private Samenwerking vergroot de kans op blijvende vrede

Colombia heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot de belangrijkste leverancier van bananen voor de Fairtrade markt in Nederland en Engeland. Fairtrade Nederland en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken/Nederlandse Ambassade te Bogatà hebben de impact van Fairtrade over de laatste drie jaar laten onderzoeken. En hoewel er altijd ambities overblijven, de resultaten mogen er zijn. Zowel kleine bananenboeren als arbeiders op gecertificeerde bananenplantages zagen hun inkomen en kwaliteit van leven stijgen. De bananenteelt werd gezonder, milieuvriendelijker en bovendien productiever, terwijl de coöperaties er in slaagden hun bedrijfsvoering en de dienstverlening aan hun leden aanzienlijk te verbeteren.

Het rapport ‘An Evaluation of Fairtrade Impact on Smallholders and Workers in the Banana Sector in northern Colombia’ benadrukt hoe belangrijk de stabiliteit van de Fairtrade prijzen was voor dit resultaat. Hetzelfde gold voor de investeringen die mogelijk werden dankzij de vaste Fairtrade premie van 1 USD per doos bananen, waarvan er in 2013 wekelijks zo’n 12.000 naar Nederland worden verscheept, een verdubbeling tov 2010. De Fairtrade handelsvoorwaarden vormen de eenzame uitzondering in een bananenmarkt waar constant prijzen worden genoteerd die goed van pas komen in supermarktoorlogen, maar die duurzame en rendabele productie tot een onmogelijkheid maken.

Drijver achter de succesvolle Fairtrade keten is de Public Private Partnership (PPP) die in 2012 van start ging, geïnitieerd door de Nederlandse Ambassade in Bogatà. De PPP bracht alle partijen bij elkaar die nodig zijn om de schakels in een duurzame exportketen soepel te laten scharnieren. Op basis van de resultaten en de impactrapportage stelt de Ambassade met voldoening vast dat de PPP aan de verwachtingen beantwoordt. De ketensamenwerking geeft een flinke impuls aan de economische ontwikkeling van de streek. Daarmee schraagt ze het broze vredesproces in de bananenregio’s Uraba en Magdalena, die zwaar leden onder het gewelddadige conflict dat Colombia zo lang heeft geteisterd.

In het licht van de vredesonderhandeling in Cuba wordt in Colombia naarstig gezocht naar formules voor de wederopbouw van het platteland in een post-conflict fase. Een oplossing voor ontheemde boeren en oud-strijders is daarbij van levensbelang, om te voorkomen dat uitzichtloosheid mensen terugdrijft naar een gewelddadig bestaan. De strategie die binnen de PPP is ontwikkeld bleek succesvol. Een van de speerpunten was om oud-guerrilla’s, ex-paramilitairen en ontheemde families een plaats te geven in de bananen-waardeketen, waarbij Fairtrade deze boeren verzekerde van toegang tot internationale markten en een beter, stabiel inkomen. De deelnemende kleine bananenboeren realiseren dankzij de publiek-private investeringen, de begeleiding van agronomische experts en het coöperatieve model vergelijkbare volumes, tegen vergelijkbare kosten, als grote, commerciële producenten.

De PPP is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen alle actoren in de keten: van boer tot consument. Van de PPP maken drie Colombiaanse producenten- en exportorganisaties deel uit: Augura, Banacol en haar stichting Corbanacol, Uniban en haar stichting Fundauniban. Het bedrijf Fyffes zorgt voor import en distributie in Europa. Voor de aansluiting op het Fairtrade systeem is de lokale vertegenwoordiging van Fairtrade International verantwoordelijk. De laatste PPP-partner, Fairtrade Nederland, maakte de connecties in de Nederlandse markt en vond retailorganisatie PLUS bereid om de handschoen op te pakken. PLUS heeft in 2010 haar totale bananenvolume overgezet op Fairtrade.

Klik hier voor de samenvatting van het rapport

Klik hier voor het volledige rapport

Meer informatie:

Joel Brounen, Senior Officer Economic Affairs, Agriculture & Corporate Social Responsibility – Embassy of the Kingdom of the Netherlands: joel.brounen@minbuza.nl

Fenny Eshuis, Fairtrade Nederland, Policy & Product Development: eshuis@maxhavelaar.nl