Build Back Better: Duurzaam, rechtvaardig en veerkrachtig

Build Back Better: Duurzaam, rechtvaardig en veerkrachtig

Agrifood Supply Chain Advocacy Coalitie
De impact van de Covid-19 pandemie laat zien dat het tijd is voor echte verandering. Tijd voor een veerkrachtige samenleving waarin iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, voedsel en een basisinkomen. Een samenleving waarin de zorg voor onze planeet en al haar bewoners voorop staat.

Build Back Better: Duurzaam, rechtvaardig en veerkrachtig

De pandemie legt een vergrootglas op de kwetsbaarheid van ons wereldwijde en onderling verbonden voedselsysteem. Het gebrek aan paraatheid, aan veerkracht en de toenemende ongelijkheid achter de wereldeconomie is inmiddels pijnlijk duidelijk. En zoals bij menige crisis worden ook nu de meest kwetsbare groepen onevenredig hard geraakt. Hier in Nederland, maar vooral ook voorbij onze grens, in lage- en middeninkomenslanden. 

Acute hongersnood en verdere armoedeval dreigt voor miljoenen mensen, waaronder miljoenen kleinschalige boeren en werknemers aan het begin van onze toeleveringsketens. Door de maatregelen hier hebben zij nóg minder capaciteit zichzelf te beschermen en te herstellen van de veelal economische gevolgen van Covid19. De Nederlandse overheid stelt terecht: “alleen samen krijgen we corona onder controle”. Maar dat samen houdt niet op bij onze landsgrens. Als er een ding duidelijk is geworden in de crisis is dat we aan elkaar verbonden zijn. Wat hier gebeurt heeft effect op daar en omgekeerd.

We kunnen onze ogen niet sluiten voor de mogelijkheid op een volgende crisis. Door klimaatverandering zal de kwetsbaarheid en ongelijkheid de komende jaren alleen maar worden versterkt. En we komen niet tot een structurele oplossing als we de meerderheid van de wereld buiten blijven sluiten. Nu we in Nederland goed op weg zijn de eerste schok te boven te komen en we in de komende weken een geleidelijke versoepeling van maatregelen zien, moeten we er echt en oprecht voor waken niet terug te vallen in onze oude patronen. 

Wij roepen op tot actie!

Het kán anders. Het moet beter. Geen terugkeer naar ‘het onhoudbare normaal’,  maar zorgdragen voor een wederopbouw die in het teken staat van veerkracht, van verdieping van wereldwijde samenwerking, van sociaal,  economische en ecologische duurzaamheid én van rechtvaardigheid.

Ondernemers en werknemers moeten een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen

Het centraal stellen van een leefbaar inkomen voor de boeren en een leefbaar loon voor werknemers aan het begin van onze toeleveringsketens is in die wederopbouw relevanter dan ooit. Ondernemers en werknemers – waar ook ter wereld – moeten een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen anders blijven zij uitermate kwetsbaar. Overheid, bedrijven, financiële instellingen én maatschappelijk middenveld hebben een cruciale rol in het mogelijk maken van een leefbaar inkomen en een leefbaar loon en daarmee de verantwoordelijkheid om echt en oprecht bij te dragen aan een betere wederopbouw.

Lees onze aanbevelingen voor:
De Nederlandse overheid 
Nederlandse bedrijven
Financiële instellingen
Maatschappelijk middenveld

Download de oproep hier.
Download de Engelse versie hier.

Initiatiefnemers:
Solidaridad en Fairtrade Nederland

Mede ondertekend door: 
Voice Network
Fairfood
Hivos
ICCO
IDH, The Sustainable Trade Initiative
Oxfam Novib
Rainforest Alliance
Save the Children Nederland
SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie

Build Back Better – Agrifood Supply Chain Advocacy Coalitie

Build Back Better – Agrifood Supply Chain Advocacy Coalitie (ENG)