Brochure Ketenverantwoordelijkheid (ISV) in aanbestedingen & uitnodiging webinar

Brochure Ketenverantwoordelijkheid (ISV) in aanbestedingen & uitnodiging webinar

Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!
Fairtrade Nederland maakte samen met CNV Internationaal, Electronics Watch, Fair Wear Foundation, FNV, FSC en MVO Nederland de brochure “Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!” Met deze brochure kun je als publieke inkoper meteen concreet aan de slag met ketenverantwoordelijkheid en ISV. Zo kan je er voor zorgen dat er binnen jouw inkoop alles aan gedaan wordt om mensenrechten te borgen en de SDG’s worden nagestreefd.

Koffie uit Honduras, bedrijfskleding uit Bangladesh, hout uit Indonesië, bananen uit Ecuador, laptops uit China. Heb jij ooit stilgestaan bij waar jouw kopje koffie, bedrijfskleding of laptop precies vandaan komt? Producten en voedingsmiddelen waar tijdens de productie mensenrechtenschendingen voorkomen, worden dagelijks gebruikt, ook door Nederlandse overheidsinstanties en andere publieke organisaties. Dit is onwenselijk en kan anders! Grote afnemers hebben directe invloed op de bedrijfsvoering, de duurzaamheid van de productie en de bescherming van de mensenrechten.

Om maatschappelijk verantwoord inkopen te stimuleren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in januari 2021 een Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2021-2025 gepubliceerd. Hiermee worden alle overheden gestimuleerd hun inkoopkracht in te zetten voor het realiseren van de maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale domein. Eén van de zes punten die in dit plan centraal staat, is het voldoen aan de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. De ISV dragen bij aan het waarborgen van arbeidsnormen, beschermen van mensenrechten en het voorkomen van milieuvervuiling in internationale ketens.

De groeiende aandacht voor ketenverantwoordelijkheid zien we niet alleen terug bij aanbestedingen. In het algemeen wordt van bedrijven steeds meer verwacht duurzaam en verantwoord te ondernemen. Dit blijkt ook uit ontwikkelingen op wetgeving op dit gebied. Zo is in maart 2021 een Initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer, waar Fairtrade achter staat. We moeten alle zeilen bijzetten om mensen- en milieurechten in productieketens te bevorderen.

Aangezien het niet altijd eenvoudig is aan de slag te gaan met ISV en MVI heeft Fairtrade Nederland samen met vakbonden, NGO’s en andere duurzaamheidsinitiatieven een brochure gemaakt om alle (publieke) organisaties, gemeenten en andere openbare lichamen te ondersteunen bij hun duurzame en eerlijke inkoop: Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!

Met deze brochure kun je concreet aan de slag en kun je er zelf voor zorgen dat binnen jouw inkoop er alles aan gedaan wordt om mensenrechten te borgen. Je vindt er best practices binnen de volgende producten/productcategorieën: bedrijfskleding (teelt & productie), catering (warme dranken & bananen), papier, ICT, natuursteen, tropisch hout en palmolie.

Uiteraard komen ook de Sustainable Development Goals (SDG’s), de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), Human Rights Due Diligence (HRDD), United Nations Guiding Principles (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen aan bod in het licht van ketenverantwoordelijkheid (ISV). Je treft er ook een handig stappenplan aan waarin weergegeven wordt hoe je ketenverantwoordelijkheid kan toepassen in de verschillende aanbestedingsfases.

Deze brochure is interessant voor aanbestedende partijen, (publieke) inkopersduurzaamheids- of aanbestedingsadviseurs en gemeenteraadsleden. Ben jij verantwoordelijk voor en/of geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – ketenverantwoordelijkheid (ISV) lees dan snel de brochure.  En meld je aan voor onze webinar op 22 april, waarin we dieper ingaan op MVI.

Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!