HomeNieuwsBloemenconvenant hoopvolle eerste stap naar duurzame sector

Bloemenconvenant hoopvolle eerste stap naar duurzame sector

Vandaag ondertekenen vertegenwoordigers uit de sierteeltsector van bloemen en planten in Den Haag een convenant die de sector duurzamer moet maken. Kwekerijen, veilingen, handelaren, retailers, overheid en NGO’s zijn na jaren voorbereiding tot dit akkoord gekomen, dat zowel op gebied van milieu als sociaal eisen stelt aan de spelers in de sierteeltketen.

Een goede eerste stap

Max Havelaar/Fairtrade ondersteunt deze stap in de sector. De organisatie ziet het als een eerste stap om de bloemensector verder te verduurzamen. In het bijzonder is Fairtrade verheugd met de opname van een passage om te komen tot een beter inkomen voor arbeiders op de kwekerijen, waarvan een groot deel opereert in Afrikaanse landen als Ethiopië en Kenya. 

Voor het eerst concrete financiële eisen en een tijdspad richting leefbaar loon

In het convenant is de Fairtrade voorwaarde opgenomen dat het loonniveau minimaal moet worden opgetrokken naar de extreme armoedegrens van de Wereldbank, te weten US $1,90 per dag PPP. (PPP is ‘Purchasing Power Partity’, wat betekent dat de US$ 1,90 wordt omgerekend o.b.v. het koopkrachtniveau en de gemiddelde gezinsgrootte in het betreffende land.) Binnen een jaar na ondertekening van het convenant moeten betrokkenen bovendien een project gestart zijn om toe te werken naar een leefbaar loon in het begin van de keten. Het is de eerste keer dat aan partijen in de reguliere markt dergelijke concrete financiële eisen gesteld worden. Stichting Max Havelaar is bereid om met ondertekenaars aan de verdere invulling van deze eisen inhoud te geven. In dat kader zal de stichting ook deel uitmaken van de werkgroep ‘Leefbaar Loon’ binnen het nieuwe initiatief. Max Havelaar/Fairtrade ziet dit als een erkenning voor de aandacht die ze al jarenlang vraagt voor fatsoenlijke prijzen en inkomens binnen de verschillende productcategorieën zoals in koffie, cacao en bananen. 

Fairtrade gaat verder en tekent daarom het convenant niet

Fairtrade gaat in de praktijk op vele aspecten verder dan het convenant, zoals in de  organisatie van arbeiders, de rol van vakbonden, premiebetalingen en de service aan arbeiders. Om die reden kan Max Havelaar als vertegenwoordiger van Fairtrade Internationaal niet het convenant zelf ondertekenen. Maar wel ondertekent ze een steunverklaring om deze eerste stap te verwelkomen en verdere stappen van de sierteeltsector aan te moedigen.

Luister naar NOS Radio 1 Journaal: Fairtrade reageert op presentatie sierteeltconvenant