Alle PLUS winkels klimaatneutraal. Ook in klimaatzaken kiest PLUS voor Fairtrade.

Alle PLUS winkels klimaatneutraal. Ook in klimaatzaken kiest PLUS voor Fairtrade.

Cover afbeelding voorAlle PLUS winkels klimaatneutraal. Ook in klimaatzaken kiest PLUS voor Fairtrade.

Opnieuw laat winkelketen PLUS zien dat het haar menens is. Al haar 262 supermarkten zijn voortaan klimaatneutraal. PLUS is de eerste retailer in Nederland die dat kan zeggen.  PLUS zet zich al jaren in om de winkels energiezuiniger te maken en vergroent sinds 2011 haar stroom 100%, de laatste jaren met Europese windenergie. Daar komt nu ook bij compensatie van de CO2-uitstoot van het gasverbruik en de koelingen van de winkels, wat de supermarkt geheel klimaatneutraal maakt. Het servicekantoor, de distributiecentra en de logistiek volgen binnenkort.

PLUS compenseert met CO2-certificaten die ze koopt bij FairClimateFund. PLUS financiert op deze manier efficiënte kooktoestellen voor meer dan 2.500 gezinnen in Ethiopië en India. Deze kooktoestellen stoten veel minder CO2 uit, verbeteren de gezondheid van de families aanzienlijk en sparen bomen en bos. De certificatie door Gold Standard is aangevuld met bepalingen over eerlijke handel en boereneigendom, in lijn met de nieuwe Fairtrade Klimaatstandaard die Gold Standard en Fairtrade onlangs op de COP in Parijs hebben gelanceerd. De CO2-credits die de producenten verkopen leveren dus naast een milieuverbetering ook een extra inkomensstroom op. Deze extra inkomsten hebben ze hard nodig om zich beter te weren tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De compensatie is het sluitstuk van een ambitieus vergroeningsprogramma. PLUS ondersteunt ondernemers om efficiënt om te gaan met energie en daar waar mogelijk ook zelf energie op te wekken. Verschillende PLUS-ondernemers hebben zonnepanelen op het dak, zuinige koelingen, elektrische bestelauto’s en gebruiken energiezuinige LED-verlichting. De energie-efficiënte is in de afgelopen tien jaar met meer dan 20% verhoogd. In de komende jaren wil PLUS dit resultaat nog verder verbeteren.

Zie hier het persbericht van PLUS.