Aardbevingen Mexico rampzalig voor eerste Max Havelaar-coöperatie

Aardbevingen Mexico rampzalig voor eerste Max Havelaar-coöperatie

Cover afbeelding voorAardbevingen Mexico rampzalig voor eerste Max Havelaar-coöperatie

De Mexicaanse coöperatie van koffieboeren die in november 1988 als allereerste Fairtrade gecertificeerd werd, is in september getroffen door twee zware aardbevingen. De schade is enorm. Er is een inzamelingsactie gestart om de getroffen kleine boeren te helpen.

November 1988: Feest in de koffiecoöperatie van UCIRI. Fairtrade Nederland-koffie wordt gelanceerd en UCIRI in Mexico is de eerste Fairtrade gecertificeerde coöperatie. September 2017: maar liefst vier aardbevingen treffen Mexico, de zwaarste twee vooral de regio van UCIRI. In een paar momenten wordt het werk van 30 jaar weggevaagd.

De aardbevingen in Mexico halen in Nederland maar nauwelijks het nieuws, evenmin wordt een actie 555 opgestart. De eerste berichten uit Mexico na de beving op 7 september (8,2 op de schaal van Richter) melden honderden doden, meer dan 2 miljoen getroffen bewoners, vernieling van duizenden gebouwen, van huizen, scholen ziekenhuizen en kerken. Vooral in Zuid-Mexico. Op 19 september volgt een tweede zware aardbeving (zwaarte 7,1). Nu worden ook miljoenen inwoners in steden getroffen.

UCIRI

De staat Oaxaca, waar de 1350 boerenleden van koffiecoöperatie UCIRI wonen, is een van de zwaarst getroffen gebieden. Meer dan 1200 huizen zijn totaal vernield. Woningen die bij de eerste beving nog overeind bleven, begaven het alsnog bij de tweede aardschok anderhalve week later. En vervolgens kreeg het gebied ook nog eens dagen te maken met zware regenval. Mensen slapen in de buitenlucht, bang voor alle naschokken die nog steeds voortduren.

Ook de koffiefabriek, de belangrijkste bron van inkomsten, is zwaar beschadigd. De schade aan de koffieplanten is nog onduidelijk, maar de koffievelden, waar de oogst op het punt van beginnen staat, zijn moeilijk bereikbaar geworden. Wegen raakten geblokkeerd door scheuren en rotsblokken, waardoor de te oogsten koffie dadelijk ook moeilijk verder vervoerd kan worden voor de verkoop. UCIRI vreest het ergste voor de toekomst. Hulp komt maar moeilijk op gang, ook al omdat de overheid zich eerst richt op de gemakkelijker toegankelijke stedelijke gebieden.

Helpt u mee?

Wederopbouw zal jaren duren. De koffiegezinnen van UCIRI, die aan de wieg van Fairtrade Nederland stond, verdienen daarom nu onze steun. We hopen daarbij ook op uw hulp. Even niet alleen via Fairtrade koffie in uw boodschappenmand, maar ook direct om de ergste nood te lenigen. Daarvoor is geld nodig, geld om de gezinnen van UCIRI weer een dak boven hun hoofd te geven, om de dorpen in de regio weer op te bouwen. Doet u mee?

In overleg met familie van Frans van der Hoff, in 1988 een van de grondleggers van de Stichting Fairtrade Nederland en sindsdien wonend en werkend binnen UCIRI in Mexico, is een bankrekening geopend onder nummer:

NL75 RABO 01234 73594

T.n.v. HCJ van der Hoff e/o AML vd Hoff-Keijsers o.v.v. ‘UCIRI’

Uw bijdragen worden rechtstreeks gestort naar UCIRI in Mexico.

Namens de boerengezinnen van UCIRI alvast heel hartelijk bedankt!

Klik hier voor een filmpje van de situatie in Mexico.