Sluiten

Mensenrechten

Mensenrechten staan centraal in de missie van Fairtrade. Mensenrechten gelden namelijk voor iedereen, waar je ook vandaan komt of wie je ook bent. Op 10 december 1948 werd door de Verenigde Naties De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen, waarmee mensenrechten een feit werden.
Fill 1

Mensenrechten

Er zijn tientallen mensenrechten. Denk hierbij aan het recht op leven, onderdak, geen discriminatie, vrijheid van meningsuiting, schoon drinkwater, gezondheid en een redelijke standaard van leven. Arbeidsrechten zijn ook mensenrechten, bijvoorbeeld het recht op een leefbaar loon of leefbaar inkomen.

Mensenrechten lijken soms vanzelfsprekend. Harde realiteit is echter dat ze nog steeds voor veel mensen niet gelden. In 2015 leefden 736 miljoen mensen onder de internationale armoedegrens van $1,90 per dag. Meer dan 820 miljoen mensen lijden dagelijks honger. En alleen al in Ghana en Ivoorkust werken 2,1 miljoen kinderen in kinderarbeid.

Dit moet en kan anders. Daarom zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015 aangenomen. De SDG’s vormen een duurzame agenda en ambitie. Een agenda vóór een wereld zonder extreme armoede, zonder honger met gelijke kansen voor iedereen. Kortom, een wereld waarin mensenrechten voor iedereen gelden.

Maar, we kunnen alleen impact maken door allemaal samen te werken: maatschappij, politiek en markt. Bedrijven kunnen namelijk een positieve maar ook een negatieve invloed hebben op mensenrechten in hun handelsketen.

Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken die leiden tot mensenrechtenschendingen in zo’n keten zijn bijvoorbeeld:

  • Het betalen van erg lage prijzen voor producten, waardoor boeren met verlies produceren of arbeiders op plantages een extreem laag loon betaald krijgen;
  • Het naar voren halen van deadlines, waardoor arbeiders langer en vaak onbetaald moeten overwerken;
  • Het tegengaan van vakbondsvrijheid en vakbondsonderhandeling;
  • Discriminatie op de werkvloer, bijvoorbeeld door vrouwen te testen op zwangerschap of hen de zwaarste taken geven

Een van de belangrijkste oorzaken van mensenrechtenschendingen, zoals kinderarbeid of slavernij, is armoede. Zolang boeren en werknemers uitgebuit worden en niet in staat zijn een leefbaar inkomen te verdienen, zullen deze rechten dus altijd onder druk blijven staan. Daarom staat Fairtrade voor eerlijke handel én omarmen wij de VN Guiding Principles on Business and Human Rights (de UNGP’s). Hiermee onderschrijven wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om het respecteren van mensenrechten én moedigen we bedrijven aan om de lat hoger te leggen als het gaat om het tegengaan van mensenrechtenschendingen.

Lees het volledige commitment hier.

Fairtrade bevordert mensenrechten in handelsketens door…

Fill 1

Strikte mensenrechten- en milieustandaarden te hanteren en boerencoöperaties hierop te trainen en begeleiden.

 

Ondersteunende programma’s samen met lokale partners.

 

Boeren en arbeiders staan centraal in en zijn betrokken bij het beleid en de uitvoering.

Inzet op leefbaar loon en leefbaar inkomen via onder meer een goede prijs en een premie.

 

Campagnes en lobby op gebied van eerlijke handel.

 

Onafhankelijke verificatie- en controle.

Sinds een paar jaar zien we steeds meer bedrijven bewegen richting due diligence on human rights. Een hele positieve ontwikkeling, voortkomend uit belangrijke richtlijnen van de Verenigde Naties en de OESO. Ook zien we steeds meer overheden wetgeving implementeren om bedrijven te verplichten zo’n due diligence proces uit te voeren.

In deze context werkt Fairtrade wereldwijd samen met duizenden bedrijven om de naleving van mensenrechten voor en met boeren en werknemers te verbeteren. Fairtrade is onderdeel van de oplossing en een concrete samenwerkingspartner voor deze bedrijven, door de positie van boeren en werknemers te verbeteren, transparantie te bevorderen en de rechten van producenten te ondersteunen.

Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.