Sluiten

Leefbaar inkomen

Kinderarbeid. Armoede. Uitbuiting. Het bestaat nog steeds. Grondoorzaak? De veel te lage prijs die de industrie betaalt aan boeren en arbeiders aan het begin van voedselketens. Zij kunnen nauwelijks in hun eerste levensbehoeften voorzien, laat staan duurzaam produceren.

Een leefbaar inkomen, wat is dat?

Dit is een inkomen waarmee iemand zijn basisbehoeften kan bekostigen. Denk aan voldoende eten, fatsoenlijke huisvesting, kleding, medische zorg, scholing, transport, plus een beetje extra voor noodsituaties en om te sparen, nadat de landbouwkosten volledig gedekt zijn.

We zijn er nog lang niet

Fairtrade Nederland draagt al jaren bij aan betere handelsvoorwaarden en levensomstandigheden voor kleinschalige boeren en arbeiders. En hoewel er de afgelopen dertig jaar veel is veranderd, zijn we er nog lang niet. Oneerlijke handel is nog altijd de norm en armoede onder boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden is groot. Voorbeelden in cacao en koffie maken dit pijnlijk duidelijk.

De problemen in de West-Afrikaanse cacaoproductie zijn groter dan ooit. Ongebreidelde ontbossing, extreme armoede en massale kinderarbeid zijn schering en inslag. Koffieboeren worstelen om te overleven. De negatieve impact van klimaatverandering en de kwetsbare positie van kleinschalige boeren zijn daar mede debet aan.

Extreme prijsdalingen op de wereldmarkt in juist deze producten zetten deze toch al fragiele situatie van de boeren op scherp. De cijfers liegen er niet om: duurzaamheid is een farce zonder het betalen van een fatsoenlijk prijs. Want: hoe kan een boer over een duurzame toekomst nadenken als hij niet weet of hij vandaag genoeg te eten heeft?

Leefbaar inkomen referentieprijs

Fairtrade wil dat boeren in staat zijn een leefbaar inkomen te verdienen, en arbeiders een leefbaar loon. Ons werk in cacao is exemplarisch voor deze ambitieuze missie, waarin het betalen van een hogere prijs voor de cacaobonen een absolute voorwaarde is. Immers: van échte duurzaamheid is pas sprake wanneer de boerenbedrijven structureel een dusdanig financiële basis hebben dat zij zélf de mogelijkheid hebben te investeren in een duurzame toekomst.

Niet voor niets agendeert Fairtrade het belang van een geïntegreerde aanpak. Een aanpak waarin we alle noodzakelijke maatregelen – hogere productiviteit, betere landbouwpraktijken, boerenbedrijfsefficiëntie – combineren met een leefbaar inkomen referentieprijs. Met het berekenen van die referentieprijs hebben we de cacaosector een belangrijk inzicht gegeven in wat er uiteindelijk nodig is voor cacaoboeren om een leefbaar inkomen te kunnen verdienen.

De eerste stap hebben we zelf gezet: ons prijsmodel op cacao is – in consultatie met cacaoboeren, de cacao-industrie en ngo’s – structureel aangepast aan de realiteit van de huidige cacaosector.

Gelukkig zien we de industrie bewegen: Tony’s Chocolonely laat zien dat een hogere cacaoprijs een succesvol merk helemaal niet in de weg hoeft te staan. Sterker nog, het bedrijf betaalt Fairtrade boeren tientallen procenten meer dan de wereldmarktprijs én is erin geslaagd in korte tijd het grootste chocolademerk van Nederland te worden. 

Lees meer over onze samenwerking met Tony’s Chocolonely naar een leefbaar inkomen referentieprijs.

Quote Michelangelo_copyright Fairtrade

Met volle kracht vooruit

Het bereiken van een leefbaar inkomen vergt structurele veranderingen. Een beetje goed doen is niet goed genoeg. Willen we de kloof tussen het gemiddelde inkomen van een cacaoboer en een leefbaar inkomen stapsgewijs dichten, dan is het van onmiskenbaar belang dat de cacaosector haar verantwoordelijkheid neemt, de handen ineenslaat en masse voortbeweegt. Met volle kracht vooruit. Fairtrade Nederland is er klaar voor. Jullie ook?

Fill 1

Wat anderen zeggen

Cocoa Barometer 2018

“For a long time, there was not enough information available to be able to determine what a living income should be. […] Fairtrade International’s recent report submits a first attempt to calculate a living income for cocoa farmers in Côte d’Ivôire of $2.51 per day, and compares this to actual farmers’ income of $0.78 per day. […] “Fairtrade is currently in the final stages of a much-needed major review of their pricing systems in cocoa. This review is critically assessing both the guaranteed minimum price and their premiums. […] Fairtrade’s choice to do this review, and publicise the results, are an important step forward, and other standards are encouraged to follow suit.”