Sluiten

Leefbaar inkomen

Fairtrade heeft als missie om de wereld eerlijk te maken met gelijke kansen voor iedereen. Hiervoor is het belangrijk dat we een leefbaar inkomen voor boeren mogelijk maken.

Een leefbaar inkomen, wat is dat?

Dit is genoeg inkomen om eten en kleding van te kopen, kinderen naar school te sturen, medische zorg, een dak boven je hoofd, plus ‘n beetje extra voor noodsituaties en om te sparen, nadat de landbouwkosten volledig gedekt zijn.  

Waarom is een leefbaar inkomen zo belangrijk?

Boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika krijgen te weinig geld voor hun producten. Ze werken vaak onder slechte omstandigheden en door het oneerlijke handelssysteem leven veel boeren in extreme armoede. Zonder een stabiel inkomen kunnen boeren niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen én in de gemeenschap. Hierdoor wordt armoede in stand gehouden. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar armoede is de grondoorzaak van kinderarbeid, ontbossing, milieuvervuiling en andere schendingen van mensenrechten. Zonder een hogere prijs te betalen aan de boeren is het voor hen niet mogelijk om uit deze armoede te komen.

Mensenrecht

Een leefbaar inkomen is een universeel mensenrecht, zoals aangegeven in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert…”.

Wist je dat je met Fairtrade ook direct bijdraagt aan de SDG’s? Bekijk het hier.

Leefbaar inkomen vs. leefbaar loon

Even voor de duidelijkheid, een leefbaar inkomen is iets anders dan een leefbaar loon. We leggen het je uit: een leefbaar loon verwijst naar mensen die in loondienst werkzaam zijn. Dus bijvoorbeeld een werknemer op een bananenplantage. Een leefbaar inkomen verwijst naar een zelfstandige, zoals een koffie- of cacaoboer. Wil je meer weten wat Fairtrade doet aan leefbaar loon? Klik op de link hier onder.

Leefbaar loon

Bij Fairtrade maken we ons hard voor leefbare inkomens!

Fill 1

Maar wat we precies doen leggen we je hier onder uit.

Fairtrade minimumprijs en premie

Fairtrade werkt met minimumprijzen per productsoort om boeren meer zekerheid te bieden. Daarnaast heeft Fairtrade als enige keurmerk een vaste- niet onderhandelbare premie. Via de Fairtrade minimumprijs en premie werken we aan een beter inkomen voor boeren. Om boeren daadwerkelijk een leefbaar inkomen te laten verdienen, moet de lat nog hoger gelegd worden!

 

 

Een leefbaar inkomen strategie

Fairtrade ontwikkelde een innovatieve leefbaar inkomen strategie in 2017. Als eerste organisatie ter wereld hebben wij een methode ontwikkeld om de prijs te berekenen die de boer moet ontvangen om een leefbaar inkomen te kunnen verdienen. Dit wordt ook wel een leefbaar inkomen referentieprijs of een  Living Income Reference Price genoemd, die wij afkorten tot LIRP! Voor koffie is er een LIRP berekend voor Colombia en Indonesië en voor cacao in Ivoorkust en Ghana. Binnen Fairtradebetaalt  een aantal bedrijven deze LIRP al op vrijwillige basis. Hiermee wordt geprobeerd om de grondoorzaak van kinderarbeid, armoede, nog beter aan te pakken

Ook voor één specifieke supply chain kan een LIRP berekend worden. Dit is het geval voor de Way To Go cashewnoten van Lidl.

Capaciteitsopbouw voor boeren ondernemerschap en betere data

Boeren hebben vaak slechts beperkt inzicht in de relatie tussen hun kosten, investeringen en winstgevendheid van hun bedrijf. Ze houden bedrijfsgerelateerde activiteiten zoals inkoop, opbrengst en verkoop niet of nauwelijks bij en beschikken niet over de vereiste middelen of vaardigheden om bedrijfsresultaten te berekenen en te analyseren. Om de ondernemersvaardigheden van boeren en hun capaciteit op het gebied van ‘basic farm management’ te vergroten, ontwikkelt Fairtrade momenteel een prototype farm management applicatie.

Deze app zal boeren inzicht geven in werkelijke opbrengsten, productiekosten en verkoopinkomsten. Het vervangt hiermee het handmatig in schriftjes bijhouden van deze gegevens. Ook zal de app bijdragen aan een betere bedrijfsplanning en het maken van afgewogen beslissingen over zaken als productiviteitsverhoging of diversificatie van gewassen. Dit draagt meteen bij aan de economische efficiëntie van hun boerenonderneming. Naast het vergroten van ondernemersvaardigheden van boeren zelf is de app een belangrijk middel voor het verkrijgen van meer nauwkeurige gegevens. Dat maakt het mogelijk om huidige boereninkomens vast te stellen en de voortgang naar een leefbaar inkomen te meten. 

Actieve samenwerkingsverbanden

Fairtrade vindt het belangrijk dat initiatieven op leefbaar inkomen op elkaar aansluiten, en een gezamenlijk resultaat hebben, namelijk: de levensstandaard van de boer significant en structureel verbeteren. Dat kan alleen als er sectorafstemming is en wanneer we zoveel mogelijk tegenstrijdige berekeningen op (bijvoorbeeld leefbaar inkomen) benchmarks, productiviteitsdoelstellingen of referentieprijzen voorkomen.  

Dit kan immers leiden tot verwarring en uiteindelijk mogelijk tot minder actie. Dit is een van de redenen waarom we in cacao succesvol hebben samengewerkt met Tony’s Chocolonely en waarom Fairtrade formeel is aangesloten bij het Future Proof Coffee Collectief alsook het Nederlandse Initiatief voor Duurzame cacao. Meer weten over onze samenwerkingspartners? Dat kan hier!

 

Leefbaar inkomen pilot projecten: 

Er zijn verschillende leefbaar inkomen pilot projecten. Zo zijn er samenwerkingen met Tonys Chocolonely, Lidl en Fairtrade Original.

Fill 1

Solidaridad en Fairtrade Nederland richten zich samen met 16 andere maatschappelijke organisaties tot leden van de Tweede Kamer om te pleiten voor een forse wijziging van beleid nu de Corona pandemie in Nederland onder controle lijkt. Want we willen niet terug naar het oude ‘normaal’ maar een betere wereld: Build Back Better.

 

 

Build Back Better

Samen maken we verschil

Het bereiken van een leefbaar inkomen vergt structurele veranderingen waarvoor veel partijen de handen ineen moeten slaan. Fairtrade neemt hierin het voortouw met als doel de industrie in beweging te zetten. Fairtrade biedt de industrie een handelsperspectief wat bijdraagt aan het mogelijk maken van een leefbaar inkomen. De realiteit is echter dat Fairtrade gecertificeerde boeren meestal maar een klein percentage van hun totale oogst kunnen verkopen onder Fairtrade voorwaarden. De overige productie moeten ze tegen de veel te lage marktprijs verkopen. We moeten hierin samenwerken. Boeren, Fairtrade, verwerkers, merken, retailers én consumenten. Alleen zo zal het mogelijk zijn een leefbaar inkomen te bereiken.