Bedrijven met een lage afzet van Fairtrade producten betalen een minimumbijdrage. Fairtrade Nederland geeft kortingen op basis van volume of op basis van het Fairtrade aandeel van uw omzet. Fairtrade Nederland is transparant over de besteding van haar middelen. Dit wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

Je betaalt voor ieder verkocht product licentierechten aan Fairtrade Nederland. Deze licentierechten zijn gebaseerd op het volume of de omzet van verkochte Fairtrade producten.

Download het volledige overzicht van de licentierechten per product en kortingen hier.

Certificatie fee

Alle schakels in de Fairtrade keten worden gecertificeerd en gecontroleerd. Dit wordt gedaan door FLO-Cert.

 • Je betaalt eenmaal per jaar certificatiekosten aan FLO-Cert;
 • Onderstaande kosten zijn van toepassing op Nederlandse traders en/of licentiehouders. Minimum price and Premium payers zijn hiervan uitgesloten;
 • De kosten en frequentie zijn o.a. afhankelijk van de grootte van jouw organisatie, het aantal te certificeren producten en je wijze van inkopen van ingrediënten/producten.

In bijgaand overzicht staat een korte uiteenzetting van de verschillende kosten:

Nederlandse licentiehouders/ traders Jaarlijkse certificatie kosten
Categorie A*€ 1.650
Categorie B*€ 1.000
Kleine licentiehouders/ bedrijven**€ 500
Additionele locatie€ 340/3 jaar
Onderaanneming€ 340/3 jaar

*Als je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden val je in Categorie A. Zo niet dan val je in Categorie B:

 • Je verwerkt samengestelde producten (bijv. chocoladerepen) of handelt in beperkt houdbare producten (bijv. fruit, bloemen, etc);
 • Je bent actief in complexe producten of organisatiestructuren;
 • > meer dan 2 extra locaties waar Fairtrade producten geproduceerd worden;
 • er meer dan 2 belangrijke non-conformiteiten zijn geconstateerd bij de laatste audit;
 • Je geschorst bent naar aanleiding van de laatste audit;
 • Er uitzonderingen zijn toegekend;
 • > licentie fee van € 15.000 per jaar.

** Wanneer je voldoet aan de onderstaande 3 criteria ben je een kleine licentiehouder/bedrijf:

 • < 10 werknemers
 • Jaarlijkse omzet van < € 2.000.000
 • 1 productie locatie

Voor de exacte beschrijving zie punt 6 van dit kostenoverzicht.