Bedrijven met een lage afzet van Fairtrade producten betalen een minimumbijdrage. Fairtrade Nederland geeft kortingen op basis van volume of op basis van het Fairtrade aandeel van uw omzet. Fairtrade Nederland is transparant over de besteding van haar middelen. Dit wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

Je betaalt voor ieder verkocht product licentierechten aan Fairtrade Nederland. Deze licentierechten zijn gebaseerd op het volume of de omzet van verkochte Fairtrade producten.

Download het volledige overzicht van de licentierechten per product en kortingen hier.

Certificatie fee

Alle schakels in de Fairtrade keten worden gecertificeerd en gecontroleerd. Dit wordt gedaan door FLO-Cert.

  • Je betaalt eenmaal per jaar certificatiekosten aan FLO-Cert;
  • Onderstaande kosten zijn van toepassing op Nederlandse traders en/of licentiehouders. Minimum price and Premium payers zijn hiervan uitgesloten;
  • De kosten en frequentie zijn o.a. afhankelijk van de grootte van jouw organisatie, het aantal te certificeren producten en je wijze van inkopen van ingrediënten/producten.

Omwille van de recente overdracht van certificatie- en controleactiviteiten naar FLOCERT, kiest Fairtrade Nederland voor een beleid dat voor iedereen toegankelijk is en duurzamer is om continuïteit te garanderen. In de praktijk blijven de geldende tarieven (hieronder) van toepassing op alle Nederlandse actoren – nieuwe en bestaande – onafhankelijk van het producerende land.

Sinds 2023 wordt de berekening van certificatiekosten gebaseerd op de FLOCERT kostensimulator.