Sluiten

Kinderarbeid

Schokkend maar waar: vandaag de dag werken er helaas nog steeds miljoenen kinderen op plantages en in fabrieken.. Door de gevolgen van de coronacrisis en inflatie lopen er nu nog miljoenen kinderen extra risico om te gaan werken en niet meer (terug) naar school te gaan.

Kinderarbeid, wat is dat?

Kinderarbeid betekent dat kinderen moeten werken, in plaats van dat ze kunnen spelen en naar school gaan. En het is werk dat schadelijk is voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Werken is niet altijd kinderarbeid. Zo vinden wij bij Fairtrade dat kinderen bijbaantjes mogen hebben of hun ouders kunnen helpen. Voorwaarden is dat deze werkzaamheden veilig zijn en niet in de weg staan van onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en passen bij hun leeftijd.

 

 

Waarom moeten kinderen werken?

Kinderarbeid is een complex probleem. Er zijn namelijk verschillende oorzaken voor kinderarbeid, zoals het gebrek aan kennis, het ontbreken van goed en toegankelijk onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Maar één van de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid is armoede. Bedrijven betalen te weinig, waardoor boeren in armoede leven. Daarom moeten ze de hulp van hun kinderen inschakelen. Vergeet niet dat kinderarbeid niet alleen een gevolg is van armoede. Het is ook een oorzaak. Het houdt armoede in stand omdat kinderen die werken vaak niet naar school gaan. Hierdoor is het ontzettend moeilijk om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen. Fairtrade werkt er hard aan om dit te veranderen!

Wereldwijd zijn er 160 miljoen kinderen aan het werk. Vaak onder gevaarlijke omstandigheden!

Sustainable Development Goals

In de Sustainable Development Goals van de VN heeft Nederland samen de andere landen die zijn aangeslotenafgesproken dat er in 2030 een einde moet zijn gekomen aan alle vormen van kinderarbeid in de wereld.

 

Hoe draag je met Fairtrade bij aan de SGD’s

Wat doet Fairtrade tegen kinderarbeid?

Kinderarbeid is verboden bij Fairtrade. Toch kunnen we niet 100% garanderen dat er helemaal geen kinderarbeid voorkomt bij Fairtrade gecertificeerde plantages en coöperaties. Fairtrade coöperaties en plantages doen wat ze kunnen met ondersteuning van lokale Fairtrade organisaties om kinderarbeid te voorkomen, maar de realiteit is dat je boeren en plantages niet 24/7 kunt én gaat monitoren. Wel hebben we verschillende middelen om kinderarbeid te voorkomen en tegen te gaan.

 

Fairtrade standaarden

Fairtrade coöperaties en plantages moeten zich houden aan de Fairtrade standaarden over kinderarbeid. Deze zijn gebaseerd op de conventies van de ILO en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat betekent dat kinderen onder de 15 niet mogen werken. Kinderen ouder dan 15 mogen werk doen dat bij hun leeftijd past, maar alleen als het in veilige omstandigheden gebeurt en het hun scholing of ontwikkeling niet in gevaar brengt.

Fairtrade minimumprijs en premie

Zoals we al eerder zeiden is armoede één van de grondoorzaken van kinderarbeid. De prijzen die boeren voor hun grondstof krijgen is nog steeds ver onder de prijs die nodig is voor een leefbaar inkomen. Fairtrade werkt met een minimumprijs en een niet-onderhandelbare premie. Dit onderscheidt Fairtrade van vele andere keurmerken. Deze betalingen dragen bij aan het voorkomen en tegengaan van mensenrechtenschendingen. Fairtrade premies worden bijvoorbeeld ingezet om het onderwijs toegankelijker te maken voor kinderen zodat er meer kinderen naar school gaan. Bekijk hier het premieverhaal van de Pratibha school .

Lokale Fairtrade teams

In Afrika, Latijns-Amerika en Azië bieden lokale Fairtrade teams ondersteuning aan lokale coöperaties en boeren op onderwerpen zoals kinderarbeid. Zo wordt er gewerkt aan het vergroten van de bewustwording rondom kinderarbeid en de rechten van kinderen in hun gemeenschap. Ook wordt er bijv. in cacao ondersteuning gegeven aan coöperaties en plantages bij het ontwikkelen van een monitoringsysteem op kinderarbeid. 

Onafhankelijke controle

De boerenorganisaties en plantages die zich bij Fairtrade hebben aangesloten worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs. Het betreft hier aangekondigde en onaangekondigde inspecties. Wanneer kinderarbeid wordt aangetroffen wordt onmiddellijk actie ondernomen. Het kind wordt uit de arbeidssituatie gehaald en er wordt voor gezorgd dat hij of zij weer naar school kan. Verder wordt de coöperatie ondersteund bij het zoeken naar een structurele oplossing, zodat het betreffende kind niet ergens anders aan het werk gaat en het werk niet overgenomen wordt door een ander kind.

 

Lobby & advocacy

Onze missie is een eerlijke wereld, met gelijke kansen voor iedereen. Dit doen we onder andere door te lobbyen bij overheden om wetgeving tegen kinderarbeid te implementeren. Fairtrade roept samen met het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen de politiek op om het Nederlandse voorstel voor wetgeving snel te behandelen.

 

 

Voorkomen is beter dan genezen

Het is belangrijk dat coöperaties en hun leden verder gaan dan controles en certificering en hun eigen aanpak in de gemeenschap ontwikkelen om kinderarbeid structureel te bestrijden en te voorkomen. De coöperaties onderzoeken waar het risico op kinderarbeid het grootst is in hun gemeenschap en ondernemen acties om deze risico’s weg te nemen. Kinderen en jongeren hebben hierin een belangrijke rol. De coöperaties zetten kinderarbeid-comités op waar ook jongeren lid van zijn. Deze comités werken aan het vergroten van de bewustwording rondom kinderarbeid in hun gemeenschap en weten wat ze moeten doen als er kinderarbeid wordt aangetroffen. Verder ontwikkelen ze samen met de gemeenschap activiteiten om kinderarbeid te voorkomen.

Een voorbeeld hiervan is het Dignity for All programma in cacao in Ghana. Dergelijke systemen worden/zijn ook opgezet bij coöperaties in Belize, Paraguay, Ghana, Ivoorkust, Kenia, India, Madagaskar, Swaziland en de Dominicaanse Republiek. 

Een heel aantal coöperaties in Ghana en Ivoorkust heeft al een dergelijk monitoringsysteem, Maar met ingang van 2024 wordt het verplicht voor alle Fairtrade gecertificeerde cacaocoöperaties in deze twee landen om een dergelijk systeem op te zetten. 

Alleen samen maken we de wereld eerlijk

Door te kiezen voor Fairtrade kom je op voor de rechten van kinderen! Kunnen we op jou rekenen?

Word Fairtrade Friend