Sluiten

HREDD

HREDD staat voor human rights and environmental due diligence. Het in kaart brengen van mogelijke negatieve effecten op mens en milieu die door jouw bedrijfsactiviteiten ontstaan en deze risico’s aanpakken, voorkomen en waar nodig, herstellen. Dát is waar HREDD om draait. Met gepaste zorgvuldigheid te werk gaan als jouw organisatie actief is in internationale waardeketens. Het gaat om het kennen van je keten – van producent tot consument – en het aanpakken van (mogelijke) risico’s op mensenrechten- en milieurechtenschendingen. Daarvoor kan je als bedrijf het beste de zes stappen van de OESO-richtlijnen volgen.

 

Fairtrade is voorstander van verplichte gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mens en milieu. Wij lopen hierin graag voorop. Samen met het Fairtrade Center of Excellence HREDD zijn we actief om HREDD naar een hoger plan te tillen. Dat doen we onder andere door:

1. Het bouwen aan ons eigen HREDD proces, gebaseerd op het Fairtrade Human Rights Commitment (2020)

We moedigen organisaties aan om HREDD maatregelen te nemen. Dat doen we al langere tijd – zo is dat voor theeplantages en cacaoboeren al een must – en ondersteunen we hen daarbij. HREDD moet uiteindelijk de norm worden in al onze standaarden. Lees meer…

Ook hebben we vier HREDD gidsen met concrete tips uitgebracht, speciaal voor coöperaties, traders, plantages, kleine en micro ondernemingen.

Daarnaast werken we eraan om financiering voor HREDD te vergemakkelijken en mogelijke extra kosten die veroorzaakt worden door HREDD mee te nemen in toekomstige herziening van Fairtrade minimumprijzen en premies.

2. Lobby voor effectieve HREDD wetgeving, in zowel de EU als op nationaal niveau

Omdat de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en OESO-richtlijnen nog te vrijblijvend zijn, is HREDD-verplichting voor bedrijven nodig.
Onze focus? Dat boeren en werknemers centraal staan in wetgeving. Dat betekent dat de lasten voor het voldoen aan zulke wetgeving zeker niet aan het begin van de keten terecht mogen komen. Daarom pleiten wij voor diverse maatregelen om dit voor elkaar te krijgen. Lees meer…

3. Onze kennis delen van ketens – hoe Fairtrade jouw organisatie kan helpen met HREDD

Werken aan het creëren van positieve impact in je keten kan samen met Fairtrade op verschillende manieren. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (Van Baar & Knoote, 2022) is de meerwaarde van Fairtrade in de transitie naar verplichte due diligence opnieuw gebleken en is Fairtrade dus de juiste partner voor organisaties die actief aan de slag gaan met HREDD.

Door ons wereldwijde netwerk van producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben we jarenlang kennis opgedaan over de belangrijkste issues die spelen in ketens, zoals het gebrek aan het verdienen van leefbaar loon en leefbaar inkomen, ongelijke kansen en klimaatverandering. Deze kennis delen we graag!

Fairtrade risicokaart

Onze Fairtrade risicokaart is een interactieve tool die inzicht geeft in de grondoorzaken van mensenrechten- en milieurisico’s. Het kan je organisatie helpen te begrijpen waar een goede risicobeoordeling uit bestaat en hoe die aan de basis staat van duurzame waardeketens. Uniek aan de kaart is dat directe input komt van Fairtrade boeren en werknemers die aan het begin van de keten staan.

Bij welke stappen van de OESO-richtlijnen kan Fairtrade helpen?

Wij hebben kennis van HREDD-processen en ketens. Dat betekent dat we jouw organisatie met name kunnen ondersteunen bij de eerste drie stappen van de OESO-richtlijnen:

  • het onder de loep nemen van je bedrijfsbeleid
  • identificering van (mogelijke) risico’s op mensenrechten- en milieurechtenschendingen in de keten
  • het stoppen, beperken en in de toekomst voorkomen van negatieve gevolgen

Hoewel monitoring, communicatie en het bieden van herstel aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen jouw bedrijf zelf in de hand heeft, is het van essentieel belang dat er bij deze stappen in het HREDD-proces lokale belanghebbenden en kennisexperts zoals NGO’s en vakbonden worden betrokken. Een HREDD-proces kan nooit volledig zijn als er geen andere stakeholders betrokken zijn geweest en een bedrijf of organisatie solo te werk is gegaan.

Werkt Fairtrade alleen aan sociale aspecten (mens) en niet aan milieu in ketens?

We hanteren bij Fairtrade niet voor niets de term HREDD. Fairtrade werkt aan eerlijke handel, waarbij op een duurzame manier, met oog voor mens én milieu, producten kunnen worden verbouwd, verkocht en verhandeld. Alleen als boeren en werknemers een eerlijke prijs krijgen, zal dat mogelijk zijn. We hanteren strenge voorwaarden voor behoud van natuur en biodiversiteit, maar ook voor water- en bodemgebruik en pesticiden. We trainen boerencoöperaties middels onze Climate Academy om zich weerbaar te maken tegen klimaatverandering en investeren in projecten voor klimaatmitigatie zoals dynamic agroforestry.

Is certificering de oplossing voor mijn organisatie om te voldoen aan due diligence wetgeving?

Invulling geven aan het HREDD-proces kan op verschillende manieren en certificering kan zeker een tool zijn om meer inzicht te hebben in je keten, risico’s te identificeren en deze te mitigeren. Maak daar dus zeker gebruik van. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf om mensenrechten te respecteren en risico’s op negatieve effecten te verkleinen.

Waarom zou ik Fairtrade inschakelen als ik met HREDD aan de slag ga?

De OESO-richtlijnen schrijven voor dat betekenisvolle stakeholderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel is van een volledig HREDD-proces. Kennispartners, experts, NGO’s, vakbonden en lokale werknemers kunnen inzichten brengen waar jouw bedrijf anders misschien niet achter was gekomen. Fairtrade bestaat uit een wereldwijd netwerk van lokale Fairtrade producentenorganisaties en staat in direct contact met boerencoöperaties en werknemers. Fairtrade heeft daardoor specifieke kennis van de belangrijkste issues in ketens en hoe daaraan te werken.

Hoe werkt Fairtrade aan effectieve HREDD wetgeving?

Het liefst zien we als Fairtrade natuurlijk internationale due diligence wetgeving. We lobbyen daarom in Brussel voor de standpunten om effectieve HREDD wetgeving te bewerkstelligen. Dit doen we in samenwerking met de Fair Trade Advocacy Office (FTAO) die gestationeerd zijn in Brussel. Daarnaast werken we op lokaal niveau aan nationale due diligence wetgeving, iedere Nationale Fairtrade Organisaties voor zichzelf. In Nederland doen we dat in een netwerk van NGO’s die zich inzetten voor IMVO via het MVO Platform waar we lid van zijn en al enige tijd zitting nemen in de stuurgroep.

Meer weten wat Fairtrade doet op het gebied van HREDD? Plan een kopje koffie met onze collega Lashinda via  lashinda@fairtradenederland.nl